Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kolesové nakladače   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových kolesových nakladačov pre nakladanie a manipuláciu s drevom ainé komunálne práce vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladovdopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita sozáručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku kolesovýchnakladačov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth vrozsahu určenom výrobcom na kolesových nakladačoch v cene kolesových nakladačov vrátane materiálu, filtrov,dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je dodanie a rekonštrukcia zariadení potrebných pri odstraňovaní sedimentov v zdrži Hrušov, kdevzhľadom na jemnozrnné dnové sedimenty je využitie sacieho bagra s dehydrátorom najefektívnejšia technológianakoľko nedochádza k narušeniu a odsávaniu štrkovej vrstvy a narúšaniu vodnej fauny Na odstraňovanie hrubozrnnýchsedimentov, t.j. zrnitosť nad 20 mm sa využijú pásové rýpadlá a korčekový bager a v prípade potrieb prehlbovania dnaviac ako 9 m je nevyhnutné použitie bagra s výložníkom umiestneného na plávajúcej plošine. Odstránené sedimentybudú následne z miesta odstránenia transportované prostredníctvom tlačných člnov na miesto depónie. Tankovacieplavidlo bude zabezpečovať zásobovanie jednotlivých zariadení PHM.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kolesové nakladače   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka 50 ks nových kolesových nakladačov pre nakladanie a manipuláciu s drevom a iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku kolesových nakladačov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na kolesových nakladačoch v cene kolesových nakladačov vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Grejder   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového plne pohonného motorového grejdera (6x6) určeného na výstavbu, budovanie, rekonštrukciu a údržbu lesných ciest vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu naobsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva preplnohodnotnú prevádzku motorového grejdera, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na motorovom grejderi v cene motorového grejdera vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Zrovnávače (grejdery) a vyrovnávače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kolesové rýpadlo s procesorovou hlavicou   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového kolesového rýpadla s procesorovou hlavicou určeného na výstavbu, budovanie a údržbu lesných ciest a na manipuláciu drevnej hmoty na odvozných miestach a manipulačno-expedičných skladoch a dodávka a montáž procesorovej hlavice vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku kolesového rýpadla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na kolesovom rýpadle v cene kolesového rýpadla vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a...
Mesto Tvrdošín
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín – dodanie techniky - čelný kolesový nakladač   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks nového čelného kolesového nakladača. Podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kolesové nakladače   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka 50 ks nových kolesových nakladačov pre nakladanie a manipuláciu sdrevom a iné komunálne práce vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkýchnákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby,servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnúprevádzku kolesových nakladačov, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vykonanie servisnejprehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na kolesových nakladačoch v cene kolesových nakladačov vrátanemateriálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
Mesto Tvrdošín
Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín – dodanie techniky - čelný kolesový nakladač   
Predmetom zákazky je dodávka 1ks nového čelného kolesového nakladača. Podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je dodanie a rekonštrukcia zariadení potrebných pri odstraňovaní sedimentov v zdrži Hrušov, kdevzhľadom na jemnozrnné dnové sedimenty je využitie sacieho bagra s dehydrátorom najefektívnejšia technológianakoľko nedochádza k narušeniu a odsávaniu štrkovej vrstvy a narúšaniu vodnej fauny. Na odstraňovanie hrubozrnnýchsedimentov, t.j. zrnitosť nad 20 mm sa využijú pásové rýpadlá a korčekový bager a v prípade potrieb prehlbovania dnaviac ako 9 m je nevyhnutné použitie bagra s výložníkom umiestneného na plávajúcej plošine. Odstránené sedimentybudú následne z miesta odstránenia transportované prostredníctvom tlačných člnov na miesto depónie. Tankovacieplavidlo bude zabezpečovať zásobovanie jednotlivých zariadení PHM.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je dodanie a rekonštrukcia zariadení potrebných pri odstraňovaní sedimentov v zdrži Hrušov, kdevzhľadom na jemnozrnné dnové sedimenty je využitie sacieho bagra s dehydrátorom najefektívnejšia technológianakoľko nedochádza k narušeniu a odsávaniu štrkovej vrstvy a narúšaniu vodnej fauny. Na odstraňovanie hrubozrnnýchsedimentov, t.j. zrnitosť nad 20 mm sa využijú pásové rýpadlá a korčekový bager a v prípade potrieb prehlbovania dnaviac ako 9 m je nevyhnutné použitie bagra s výložníkom umiestneného na plávajúcej plošine. Odstránené sedimentybudú následne z miesta odstránenia transportované prostredníctvom tlačných člnov na miesto depónie Tankovacieplavidlo bude zabezpečovať zásobovanie jednotlivých zariadení PHM.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Grejder   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového plne pohonného motorového grejdera (6x6) určeného navýstavbu, budovanie, rekonštrukciu a údržbu lesných ciest vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených sdodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu naobsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného príslušenstva preplnohodnotnú prevádzku motorového grejdera, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva avykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na motorovom grejderi v cene motorovéhogrejdera vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Zrovnávače (grejdery) a vyrovnávače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Kolesové rýpadlo s procesorovou hlavicou   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového kolesového rýpadla s procesorovou hlavicou určeného navýstavbu, budovanie a údržbu lesných ciest a na manipuláciu drevnej hmoty na odvozných miestach a manipulačno-expedičných skladoch a dodávka a montáž procesorovej hlavice vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladovspojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškoleniaobsluhy, návodu na obsluhu a údržby, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletnéhopríslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku kolesového rýpadla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 lpaliva a vykonanie servisnej prehliadky po 500 Mth v rozsahu určenom výrobcom na kolesovom rýpadle v cenekolesového rýpadla vrátane materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a...
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je dodanie a rekonštrukcia zariadení potrebných pri bagrovaní sedimentov zdrže Hrušov, kdevzhľadom na jemnozrnné dnové sedimenty je využitie sacieho bagra s dehydrátorom najefektívnejšia technológianakoľko nedochádza k narušeniu a odsávaniu štrkovej vrstvy a narúšaniu vodnej fauny. Na odstraňovanie hrubozrnnýchsedimentov, t.j. zrnitosť nad 20 mm sa využijú pásové rýpadlá a korčekový bager a v prípade potrieb prehlbovania dnaviac ako 9 m je nevyhnutné použitie bagra s výložníkom umiestneného na plávajúcej plošine. Vyťažené sedimenty budú následne z miesta odťaženia transportované prostredníctvom tlačných člnov na miestodepónie. Tankovacie plavidlo bude zabezpečovať zásobovanie jednotlivých zariadení PHM.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup kráčajúcich rýpadiel, príslušenstva a podvalníkov na ich prepravu   
Predmetom zákazky bolo čerpanie tovaru v zmysle RD za IV.Q 2017
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a...
Ján Maruna
Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom   
Predmetom zákazky bola dodávka tovaru a súvisiacich služieb - dodávka nového čelného nakladača s príslušenstvom vzmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 1x vslovenskom alebo v českom jazyku.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie