Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 64 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodanie záchranárskeho navijáka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD   
Predmetom zákazky je nákup nového záchranárskeho navijaka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia
Bryndziareň a syráreň,  s.r.o.
Strojné zariadenie a parný kotol pre výrobu pary v podniku Bryndziareň a syráreň,s.r.o., Zvolenská Slatina   
Predmetom zákazky je dodanie Strojného zariadenia a parné kotla pre výrobu pary v podniku Bryndziareň asyráreň,s.r.o., Zvolenská Slatina
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Distrib Capital, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Technológia výroby pary   
Predmetom zákazky je Stroj na generovanie pary z vody pre technologické účely o pretlaku 1,0 MPa a teplote 190°C skapacitou min 98 kW a min 130 kg pary/hodina, teplota napájacej vody 105°, návratnosť kondenzátu 30-50%. Vstupnémedium sú pelety z mláta, biomasy, drevín alebo poľnohospodárskych produktov Súčasťou stroja je úprava vody azásobník na pelety. Súčasťou je balné, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky, technická dokumentácia a zaškolenie 1/4 obsluhy. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Strojbal s.r.o.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa   
Dodanie zariadenia do modulárnej kotolne s rozmermi maximálne 6,1 x 2,4m. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Strojbal s.r.o.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa   
Dodanie zariadenia do kotolne. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodanie záchranárskeho navijáka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD   
Predmetom zákazky je nákup nového záchranárskeho navijaka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia
Banskobystrický samosprávny kraj
Kúpa a dodanie technológie zasnežovania.   
Predmetom zákazky je dodávka technológie zasnežovania pozostávajúcej zo snežných kanónov v počte 3 kusov akontajnerovej čerpacej stanice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (SP) a vuzatvorenej zmluve.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacíchprístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
eustream, a.s.
Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL   
Predmetom zákazky je dodávka 15 ks. guľových uzáverov (GU) DN 1000 pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej ako SK-PL). Predmet zákazky bol rozdelený na 2 časti 1. časť GU DN 1000 s Hydropneumatickým pohonom (HPO) v celkovom počte 7 ks; 2. časť GU DN 1000 s Elektrickým pohonom (EP) v celkovom počte 8 ks;
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie samoobslužných čerpacích zariadení na čerpanie nafty a ADBLUE do ŽKV   
Predmetom zákazky je dodanie jedného čerpacieho zariadenia na čerpanie nafty do železničných koľajových vozidiel vobjemovej kapacite 40 m3 a s prevádzkovým objemom nádrže 2 500 litrov pre výdaj ADBLUE, vrátane všetkýchkomponentov, HW a SW vybavenia a ďalších súčastí a služieb potrebných pre zabezpečenie požadovaných vlastností.Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EMO 99600 Výmena statora TG11 - výroba, dodávka a montáž statora generátora TG11 pre závod Atómové elektrárne Mochovce   
Výroba a dodávka nového statora generátora Montáž nového statora generátora Šéfmontáž a technický dozor počas montáže nového statora generátora
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup mobilných čerpacích jednotiek pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami   
Predmetom zákazky je nákup mobilných čerpacích jednotiek v počte 12 kusov, na podvozku, s požiadavkou na technicképarametre uvedené v súťažných podkladoch a v minimálnej miere v nasledovnom výkon nastaviteľný variabilný, max. prietok do 350 l/s, max. sacia výška do 10m, celková výtlačná výška do 30m
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Environmental Institute, s.r.o.
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrovin situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka,percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanoveniaKNK-4.5 a ZNK-8.3). Jedná sa o vykovanie 600 odberov vzoriek podzemných vôd vrátane stanovení terénnych parametrov v nasledujúcom rozsahu - Vyhotovenie terénnych protokolov do dodaných formulárov o vykonaných odberoch; - Odobraté vzorky vôd dopraví uchádzač na určené zberné miesta v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach v deňodberu vzorky; - Odbery vzoriek podzemných vôd budú vykonávané z pozorovacích objektov podľa platných technických noriem; - Merania parametrov in situ budú vykonávané priamo v pozorovacej sonde, alebo v prameni podľa platných technickýchnoriem a budú spracované podľa pokynov v požadovanej štruktúre uvedenej v zmluve.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
STELMO SK, s.r.o.
Inovácia procesu v spoločnosti STELMO SK s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru CNC riadený hydraulický ohraňovací lis. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie