Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 74 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenské elektrárne, a.s.
Náhradné diely na pohony havarijnej regulačnej kazety - Ložiská   
Ložiská ako náhradné diely pre pohony Havarijnej regulačnej kazety (HRK) sú súčasťou reaktorov VVER 440 V-213.Prostredníctvom pohonov HRK je zabezpečená regulácia výkonu reaktora a zároveň je to akčný člen ochrán reaktora.Pohon zabezpečuje spúšťanie , reguláciu výkonu , kompenzáciu prebytočnej reaktivity a zastavenie reaktora tým , žespúšťa do aktívnej zóny, alebo z nej vysúva kazetu HRK. Pohon HRK je elektromechanické zariadenie hrebeňového typua je určené pre prácu v primárnom okruhu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Jadrové reaktory a ich časti
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES KS01   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky kompletných hydraulických častí plynovýchturbokompresorov typu 650-21-2 pre 2 stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicujeho súčasnej hodnoty a zníženie maximálneho kompresného pomeru pri dosiahnutí najvyššej možnej účinnosti každéhoturbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre 2 stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
eustream, a.s.
Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01   
Predmetom zákazky je dodávka 19 ks celozváraných guľových uzáverov pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktoré budú použité pri úprave potrubného dvora kompresorovej stanice 01, Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti 1. časť GU DN 1400, 1200 a 900 v celkovom počte 8 ks; 2. časť GU DN 700, 400 a 300 v celkovom počte 11 ks. Uchádzač mohol predložiť ponuku na jednu časť alebo na obidve časti predmetu zákazky, avšak vždy na celé časti predmetu zákazky. Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie boli uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov - 2   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre 2 stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES na KS01   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre 2 stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodanie záchranárskeho navijáka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD_2   
Predmetom zákazky je nákup nového záchranárskeho navijaka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia
Distrib Capital, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Technológia výroby pary   
Predmetom zákazky je stroj na generovanie pary z vody s kapacitou min 98 kW a min 130 kg pary/hodina. Pracovný tlaks poisťovacím ventilom 5 bar. Násypný lievik a posuvný dopravník na pelety. Zariadenie musí spĺňať ČSN 07 0703. Súčasťou stroja je zariadenie na úpravu vody pre výrobu pary min 130 kg/hod podľa platných STN. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES na KS01   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre dva stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodanie záchranárskeho navijáka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD   
Predmetom zákazky je nákup nového záchranárskeho navijaka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia
Bryndziareň a syráreň,  s.r.o.
Strojné zariadenie a parný kotol pre výrobu pary v podniku Bryndziareň a syráreň,s.r.o., Zvolenská Slatina   
Predmetom zákazky je dodanie Strojného zariadenia a parné kotla pre výrobu pary v podniku Bryndziareň asyráreň,s.r.o., Zvolenská Slatina
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Distrib Capital, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Technológia výroby pary   
Predmetom zákazky je Stroj na generovanie pary z vody pre technologické účely o pretlaku 1,0 MPa a teplote 190°C skapacitou min 98 kW a min 130 kg pary/hodina, teplota napájacej vody 105°, návratnosť kondenzátu 30-50%. Vstupnémedium sú pelety z mláta, biomasy, drevín alebo poľnohospodárskych produktov Súčasťou stroja je úprava vody azásobník na pelety. Súčasťou je balné, dovoz, montáž, uvedenie do prevádzky, technická dokumentácia a zaškolenie 1/4 obsluhy. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Strojbal s.r.o.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal s.r.o. - Kotolňa   
Dodanie zariadenia do modulárnej kotolne s rozmermi maximálne 6,1 x 2,4m. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Zariadenia kotolní
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie