Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 201 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TRATEC s.r.o.
"Technológia pre úpravu a spracovanie vyťažených tetraedritových rúd"   
Logický celok č. 1 Zariadenia pre drvenie (čeľustný drvič, kúžeľový drvič, triedič jednosystný, magenetický separátor, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, odprašovanie). Logický celok č. 2 Komplexné zariadenia pre mletie a flotáciu (guľový mlyn, hydrocyklóny, flotačné batérie, kalolis kalu,kalolis koncentrátu, nádrž vrátnej vody, dopravníkový pás kalu, dopravníkový pás koncentrátu, zahusťovač, prevádzkovépotrubia, elektropríslušenstvo, hydrotechnologické príslušenstvo, technické hospodárstvo, rozvody stlačeného vzduchu,rozvody NN a riadiaci systém.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín a tvarovanie...  >  Mechanizmy na spracovanie hornín
Ján Maruna
Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom   
1/5 Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb - dodávka nového čelného nakladača s príslušenstvom vzmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 1x vslovenskom alebo v českom jazyku.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
Ján Maruna
Čelný kolesový kĺbový lopatový nakladač s príslušenstvom   
Predmetom zákazky bola dodávka tovaru a súvisiacich služieb - dodávka nového čelného nakladača s príslušenstvom vzmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch a odovzdanie sprievodnej dokumentácie 1x vslovenskom alebo v českom jazyku.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Čelné lopatové nakladače
BOTH, s.r.o.
CNC AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PÍLA   
CNC AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PÍLA - účelom využitia je automatické delenie strednoformátových plechov. Zariadenie -CNC AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PÍLA polohuje plech a zabezpečuje jeho delenie podľa vopred stanoveného programu.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
BOTH, s.r.o.
CNC AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PÍLA   
CNC AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PÍLA - účelom využitia je automatické delenie strednoformátových plechov. Zariadenie -CNC AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PÍLA polohuje plech a zabezpečuje jeho delenie podľa vopred stanoveného programu.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Dielenská výbava a špeciálne zariadenia   
Nákup dielenskej výbavy a špeciálnych zariadení (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálnenastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatickéuťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdnégarážové zdviháky, pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis dekalamitka a pod.) a ich oprava,overovanie a kalibrácia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Mechanické náradie
AUSYS s.r.o.
Dielenské nástroje, stroje a automaty pre úpravu a výrobu priemyselných rozvádzačov   
Dodanie dielenských nástrojov, strojov a automatov pre úpravu a výrobu priemyselných rozvádzačov. Jedná sadielenské náradie vyššej kvality, ktorá spočíva v použitých materiáloch, z ktorých sa náradie vyrába, zlepšenýmiergonomickými vlastnosťami a prispôsobením pre potreby výroby rozvádzačov. Stroje a automaty používané pre výroburozvádzačov sú taktiež vyhotovené vo vyššej kvalite a jedná sa o profesionálne náradie. Tieto náradia a automaty súurčené pre profesionálov.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia
AUSYS s.r.o.
Dielenské nástroje, stroje a automaty pre úpravu a výrobu priemyselných rozvádzačov   
Dodanie dielenských nástrojov, strojov a automatov pre úpravu a výrobu priemyselných rozvádzačov. Jedná sadielenské náradie vyššej kvality, ktorá spočíva v použitých materiáloch, z ktorých sa náradie vyrába, zlepšenýmiergonomickými vlastnosťami a prispôsobením pre potreby výroby rozvádzačov. Stroje a automaty používané pre výroburozvádzačov sú taktiež vyhotovené vo vyššej kvalite a jedná sa o profesionálne náradie. Tieto náradia a automaty súurčené pre profesionálov.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Dielenské technika a kalibrácia   
Nákup dielenských techniky a nástrojov (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľnékľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky,pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, štartovacie zdroje, kompresory, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačkypneumatík, pojazdné garážové zdviháky, pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis dekalamitka apod.) a ich oprava, overovanie a kalibrácia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Mechanické náradie
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Dielenské technika a kalibrácia   
Nákup dielenských techniky a nástrojov (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľnékľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky,pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, štartovacie zdroje, kompresory, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačkypneumatík, pojazdné garážové zdviháky, pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis dekalamitka apod.) a ich oprava, overovanie a kalibrácia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Mechanické náradie
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Dielenské zariadenia a kalibrácia   
Nákup dielenských zariadení (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľné kľúče,dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky, pneumatickéráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdné garážové zdviháky,pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis dekalamitka a pod.) a ich oprava, overovanie akalibrácia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Mechanické náradie
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Dielenské zariadenia a kalibrácia   
Nákup dielenskej výbavy a špeciálnych zariadení (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálnenastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatickéuťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdnégarážové zdviháky, pojazdné odsávačky oleja, bodová zváračka, elektrický mazací lis dekalamitka a pod.) a ich oprava,overovanie a kalibrácia.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Mechanické náradie
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je dodanie a rekonštrukcia zariadení potrebných pri bagrovaní sedimentov zdrže Hrušov, kdevzhľadom na jemnozrnné dnové sedimenty je využitie sacieho bagra s dehydrátorom najefektívnejšia technológianakoľko nedochádza k narušeniu a odsávaniu štrkovej vrstvy a narúšaniu vodnej fauny. Na odstraňovanie hrubozrnnýchsedimentov, t.j. zrnitosť nad 20 mm sa využijú pásové rýpadlá a korčekový bager a v prípade potrieb prehlbovania dnaviac ako 9 m je nevyhnutné použitie bagra s výložníkom umiestneného na plávajúcej plošine. Vyťažené sedimenty budú následne z miesta odťaženia transportované prostredníctvom tlačných člnov na miestodepónie. Tankovacie plavidlo bude zabezpečovať zásobovanie jednotlivých zariadení PHM.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je dodanie a rekonštrukcia zariadení potrebných pri odstraňovaní sedimentov v zdrži Hrušov, kdevzhľadom na jemnozrnné dnové sedimenty je využitie sacieho bagra s dehydrátorom najefektívnejšia technológianakoľko nedochádza k narušeniu a odsávaniu štrkovej vrstvy a narúšaniu vodnej fauny. Na odstraňovanie hrubozrnnýchsedimentov, t.j. zrnitosť nad 20 mm sa využijú pásové rýpadlá a korčekový bager a v prípade potrieb prehlbovania dnaviac ako 9 m je nevyhnutné použitie bagra s výložníkom umiestneného na plávajúcej plošine. Odstránené sedimentybudú následne z miesta odstránenia transportované prostredníctvom tlačných člnov na miesto depónie Tankovacieplavidlo bude zabezpečovať zásobovanie jednotlivých zariadení PHM.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures   
Predmetom zákazky je dodanie a rekonštrukcia zariadení potrebných pri odstraňovaní sedimentov v zdrži Hrušov, kdevzhľadom na jemnozrnné dnové sedimenty je využitie sacieho bagra s dehydrátorom najefektívnejšia technológianakoľko nedochádza k narušeniu a odsávaniu štrkovej vrstvy a narúšaniu vodnej fauny. Na odstraňovanie hrubozrnnýchsedimentov, t.j. zrnitosť nad 20 mm sa využijú pásové rýpadlá a korčekový bager a v prípade potrieb prehlbovania dnaviac ako 9 m je nevyhnutné použitie bagra s výložníkom umiestneného na plávajúcej plošine. Odstránené sedimentybudú následne z miesta odstránenia transportované prostredníctvom tlačných člnov na miesto depónie. Tankovacieplavidlo bude zabezpečovať zásobovanie jednotlivých zariadení PHM.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie