Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 201 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dušan Papiak D P D
Zvýšenie konkurencieschopnosti subjektu Dušan Papiak DPD prostredníctvom inovácií   
1/8 Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technológie a technologických zariadení (strojov) pre zavedenieinovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu spoločnosti Dušan Papiak DPD. Zámerom je inovovaťvýrobný proces. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Dušan Papiak DPD je spracovanie drevnej hmoty na produkty rezivo,europalety, atyp palety, drevené podklady a ďalšie výrobky z dreva podľa požiadaviek zákazníkov. Predmet zákazky je rozdelený do 6 častí. 1. Rozmietacia píla jednohriadeľová 2. Rozmietacia píla dvojhriadeľová 3. Skracovacia píla automatická s menším výkonom 4. Skracovacia píla automatická s väčším výkonom 5. Sušiareň reziva 6. Kompresor(stacionárny skrutkový kompresor)
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
RM FOREST s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RM FOREST s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie obrabacích strojov na drevnú hmotu v 2 logických celkoch  LC. č. 1 Poloautomatizovaná pásová píla na zhodnotenie drevnej guľatiny LC č. 2 Poloautomatizovaná linka na zhodnotenie odpadov po manipulácii dreva   Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
RM FOREST s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RM FOREST s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie obrabacích strojov na drevnú hmotu v 2 logických celkoch LC. č. 1 Poloautomatizovaná pásová píla na zhodnotenie drevnej guľatiny LC č. 2 Poloautomatizovaná linka na zhodnotenie odpadov po manipulácii dreva Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
CEZO spol. s r.o.
Zhodnocovanie odpadov spoločnosťou CEZO spol. s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodanie zariadení a príslušenstiev na recykláciu nie nebezpečných odpadov potrebných nazabezpečenie funkčnosti zariadenia, ktorými sa zvýši kapacita pre recykláciu nie nebezpečných odpadov v spoločnosti. 1/5
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia
CEZO spol. s r.o.
Zhodnocovanie odpadov spoločnosťou CEZO spol. s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodanie zariadení a príslušenstiev na recykláciu nie nebezpečných odpadov potrebných na zabezpečenie funkčnosti zariadenia, ktorými sa zvýši kapacita pre recykláciu nie nebezpečných odpadov v spoločnosti.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia
MT COMAX, s.r.o.
Zariadenie na výrobu uzavretých presných profilov s galvanizovaným zvarom   
Tvarovacia linka na výrobu uzavretých presných profilov s galvanizovanými zvarmi v dĺžkach od 400 do 8000 mm. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti  >  Zariadenia/stroje na valcovanie kovov
MT COMAX, s.r.o.
Zariadenie na výrobu uzavretých presných profilov s galvanizovaným zvarom   
Tvarovacia linka na výrobu uzavretých presných profilov s galvanizovanými zvarmi v dĺžkach od 400 do 8000 mm. Bližšiašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti  >  Zariadenia/stroje na valcovanie kovov
Valcovňa profilov a.s.
Zariadenie na ťahové rovnanie   
Zariadenie na ťahové rovnanie za tepla valcovaných a morených plechov spolu s odvíjačkou, šrotovacími nožnicami, valčekovou rovnačkou, smyčkovou jamou, čistením povrchu kefami, priečnými nožnicami a dvomi ukladačmi s dopravníkom. Bližšiu špecifikáciu obsahujú súťažné podklady.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti  >  Zariadenia/stroje na valcovanie kovov
Valcovňa profilov a.s.
Zariadenie na ťahové rovnanie   
Zariadenie na ťahové rovnanie za tepla valcovaných a morených plechov spolu s odvíjačkou, šrotovacími nožnicami,valčekovou rovnačkou, smyčkovou jamou, čistením povrchu kefami, priečnými nožnicami a dvomi ukladačmi s dopravníkom. Bližšiu špecifikáciu obsahujú súťažné podklady.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Metalurgické zariadenia/stroje a súvisiace časti  >  Zariadenia/stroje na valcovanie kovov
Píla Rosík, s.r.o.
Zariadenie na spracovanie dreva   
Predmetné obstarávanie zahŕňa obstaranie pásovej píly. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
Píla Rosík, s.r.o.
Zariadenie na spracovanie dreva   
Predmetné obstarávanie zahŕňa obstaranie pásovej píly. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažných podkladov.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
ESKol s.r.o.
Zariadenia na manipuláciu, sušenie a obrábanie dreva   
Osoba podľa § 8 ods. 2) obstaráva technologické uzly - logické celky, ktoré budú viesť k zavedeniu významne lepšiehoprodukčného procesu a k realizácii celkovej podstatnej zmeny (zlepšeniu) existujúcich výrobných procesných krokov spriamym dopadom na zlepšenie kvality, vedúce k zvýšeniu efektívnosti, produktivity a pružnosti výroby pri zlepšenípracovného prostredia. Obstaranie technologických uzlov bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky 1/8 realizácie projektu, inovácie produkčného procesu a vysokého progresu výrobných postupov v spoločnosti ESKol s.r.o.  Celkové množstvo alebo rozsah  ČASŤ 1 ZARIADENIE NA SUŠENIE DREVA (logický celok 3) ČASŤ 2 OBRÁBACIE CENTRUM (logický celok 4) a ODSÁVACÍ SYSTÉM DREVOOBRÁBACÍCH STROJOV (logický celok 6) ČASŤ 3 VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK (logický celok 5)  Osoba podľa § 8 ods.2) zákona o VO predkladá výzvu na predloženie cenových ponúk potenciálnym uchádzačom na celýzamýšľaný predmet zákazky. Uvedeným nie je dotknutá možnosť uchádzača predložiť cenovú ponuku iba na jednu,alebo viacero častí predmetu zákazky, ktoré budú vyhodnocované samostatne, čiže sa jedná o rozdelenú zákazku najednotlivé časti, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky a sú presne podrobne definované a špecifikované v súťažnýchpodkladoch v bode B. Opis predmetu obstarávania.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
ESKol s.r.o.
Zariadenia na manipuláciu, sušenie a obrábanie dreva   
Osoba podľa § 8 ods. 2) obstaráva technologické uzly - logické celky, ktoré budú viesť k zavedeniu významne lepšiehoprodukčného procesu a k realizácii celkovej podstatnej zmeny (zlepšeniu) existujúcich výrobných procesných krokov spriamym dopadom na zlepšenie kvality, vedúce k zvýšeniu efektívnosti, produktivity a pružnosti výroby pri zlepšenípracovného prostredia. Obstaranie technologických uzlov bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienkyrealizácie projektu, inovácie produkčného procesu a vysokého progresu výrobných postupov v spoločnosti ESKol s.r.o.  Celkové množstvo alebo rozsah  ČASŤ 1 ZARIADENIE NA SUŠENIE DREVA (logický celok 3) ČASŤ 2 OBRÁBACIE CENTRUM (logický celok 4) a ODSÁVACÍ SYSTÉM DREVOOBRÁBACÍCH STROJOV (logický celok 6) ČASŤ 3 VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK (logický celok 5)
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
CS, s.r.o.
Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí   
Predmetom zákazky je inovácia produktu a inovácia procesu spoločnosti CS, s.r.o., ktorá pozostáva z nákupu nasledovných strojov a zariadení Logický celok č. 1 Obaľovacia súprava asfaltových zmesí 1 ksLogický celok č. 2 Miešačka betónových zmesí 1 ksPodrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia
CS, s.r.o.
Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí   
Predmetom zákazky je inovácia produktu a inovácia procesu spoločnosti CS, s.r.o., ktorá pozostáva z nákupu nasledovných strojov a zariadení  Logický celok č. 1 Obaľovacia súprava asfaltových zmesí 1 ks Logický celok č. 2 Miešačka betónových zmesí 1 ks  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie