Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 237 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná transfúzna služba SR
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SRvrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva avýbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každédodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.  Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky 12 kusov Vozidla TYP 1 Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odberykrvi mimo SC a OC; 3 kusy Vozidla TYP 2 Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej atransfúznych liekov medzi SC a OC; 7 kusov Vozidla TYP 3 Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvimimo SC a OC.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Veľký Ďur
OBSTARANIE STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA PRE ZBERNÝ DVOR VEĽKÝ ĎUR   
Čelný nakladač1 ks Ramenový nosič kontajnerov1 ks Závesný kontajner 7 m3 3 ks Z toho 1 ks otvoreného kontajnera 1 ks otvoreného kontajnera so sklopným čelom 1 ks zatvoreného kontajnera
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových univerzálnych nosičov náradia s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie nových univerzálnych nosičov náradia s príslušenstvom.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Univerzálny dokončovací stroj   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozkus pohonom 6x6. Stroj je určený na  -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových krýh -prerážanie stien a striech objektov horiacich objektov -búranie objektov zasiahnutých požiarom -uvoľňovanie a prehlbovanie korýt riek počas povodní
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby ciest   
Predmetom zákazky je prenájom 28 ks sypačov na zabezpečenie výkonov zimnej údržby ciest I., II. a III. triedy naúzemí Trnavského samosprávneho kraja. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Technológia pre zhodnocovanie BRO   
Nákup zariadení pre projekt na zhodnocovanie BRO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Trhovište
„Strojové vybavenie zberného dvora v obci Trhovište“ II.   
Predmetom zákazky je dodávka nového strojového vybavenie zberného dvora v obci Trhovište II., pozostávajúca z 2.častí časť 1. Nákladné vozidlo, časť 2. Stroje.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
LESY mesta Levoča, spol. s r.o.
Obstaranie úžitkového vozidla   
Predmetom zákazky je obstaranie úžitkového vozidla typu Pick-Up s úložnou plochou a uzavretou pevnou skriňou dolesnej prevádzky. Podrobná špecifikácia technických požiadaviek na predmet zákazky je uvedená v súťažnýchpodkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Nákup nakladačov   
Nákup nakladačov. 1. časť Nakladače nové - 5 ks. 2. časť Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový - 1 ks. Predmet zákazky bol rozdelený na časti. Uchádzač mohol predložiť ponuku na jednu alebo dve časti predmetu zákazky. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových vozidiel na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom pre NDS, a.s.   
Predmetom zákazky je dodanie vozidiel na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom (podvozok nákladného automobilu 4x2 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnej nadstavby - 5 ks, pevne namontovaná nadstavba na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu 5 ks). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Nákup posypových vozidiel - sypač 4 ks, posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou 9 ks   
Predmetom zákazky je dodanie posypových vozidiel s pohonom 6x6 v počte 4 ks a posypových vozidiel s pohonom 4x4 vpočte 9 ks vrátane posypových nadstavieb, čelných snehových radlíc, sklápacích korieb a ďalšieho príslušenstva vrátanedopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Nákup elektrobusov a príslušenstva pre DPMP   
Predmetom zákazky je dodanie 5 kusov nových, mestských, dvojnápravových elekrobusov na elektrický pohon (ďalej elektrobus). Elektrobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných, tarifných a nabíjacích systémov a budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Úrad pre verejné obstarávanie
Osobné motorové vozidlo kategórie M1 nižšej strednej triedy - elektromobil vrátane príslušenstva a výbavy - 1 ks   
Predmetom zákazky je dodanie osobného motorového vozidla kategórie M1 nižšej strednej triedy - elektromobil vrátanepríslušenstva a výbavy - v počte 1 ks.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
Technológia pre zhodnocovanie BRO   
Nákup zariadení pre projekt na zhodnocovanie BRO. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Zavar
Zabezpečenie technického vybavenia „Zberný dvor Zavar“   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor Zavar, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2016, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky. V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle kupujúceho a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy vrátane prihlásenia na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu kúpy (preberací - odovzdávajúci protokol, osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie motatných technických jednotiek, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov). Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom. Celkové množstvo alebo rozsah 1.Traktor 1 ks 2.Čelný nakladač 1 ks 3.Traktorový náves 1 ks 4.Drvič na drevenú hmotu 1 ks 5.Ramenový nosič kontajnerov 1 ks 6.Nádoby 120 l 500 ks 7.KUKA nádoby 1100 l 50 ks 8.Prenosná váha 8m/30 t 1 ks 9.Kontajner v objeme 5m3 skladná výška 1,28m 2 ks 10.Kontajner v objeme 7m3 skladná výška 1,58m 4 ks 11.Kontajner v objeme 10m3 skladná výška 1,78m 3 ks
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie