Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 123 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora, dodávka mobilných telefónov, koncových zariadení predátový prenos, vytvorenie jednej spoločnej virtuálnej privátnej siete rezortu pôdohospodárstva pre potreby hlasovejslužby a poskytovanie služby mobilný internet
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Výber mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných a ekonomicky výhodných mobilných elektronických komunikačnýchslužieb (hlas, dáta, internet, telemetrické a technologické služby, ďalšie definované služby a príslušenstvo) v rámciverejnej telefónnej siete. Predmet zákazky sa bude vzťahovať na cca 5 500 účastníckych SIM kariet. Počas trvaniarámcovej dohody si obstarávateľ vyhradzuje právo v závislosti od prevádzkovej potreby uvedený počet účastníckych SIMkariet upravovať. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie koncových zariadení mobilnej telekomunikácie.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete (ďalej VPS) pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, -pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej telekomunikačnej siete, -zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb, -dodávka mobilných telekomunikačných zariadení a dátových zariadení pre verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové a dátovéSIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejnételekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023   
Získanie poskytovateľa telekomunikačných služieb v súlade s opisom predmetu zákazky uvedenej v súťažnýchpodkladov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019   
Predmetom zákazky je 1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa, 2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivýchkomplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS,MMS, internet v mobile, mobilný internet), 3)dodanie mobilných telekomunikačných zariadení (koncových zariadení).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete (ďalej VPS) pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, -pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej telekomunikačnej siete, -zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb, -dodávka mobilných telekomunikačných zariadení a dátových zariadení pre verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Telekomunikačné služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ide o osobitnú službu, ktorá umožňuje poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní za osobitných dohodnutých podmienok dohodnutých. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinu koncových telekomunikačných zariadení využívajúcich elektronické komunikačné služby uchádzača poskytované prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí uchádzača a prostredníctvom SIM kariet uchádzača registrovanýchna verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Komplexné služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných(hlasových) a dátových služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovejsiete pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie verejného obstarávateľa do verejnejtelekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, ako aj služieb spojených s elektronickouaplikáciou na sledovanie spotreby jednotlivých SIM kariet a zabezpečenie dodávky mobilných telekomunikačnýchzariadení pre verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora, dodávka mobilných telefónov, koncových zariadení predátový prenos, vytvorenie jednej spoločnej virtuálnej privátnej siete rezortu pôdohospodárstva pre potreby mobilnejhlasovej služby a poskytovanie služby mobilný internet
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023   
Získanie poskytovateľa telekomunikačných služieb v súlade s opisom predmetu zákazky uvedenej v súťažnýchpodkladov
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
SMS žreby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie podpory prevádzkovania hazardnej hry s názvom Nové dni štastia. SpoločnosťTIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. bude držiteľ licencie udelenej v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. ohazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie elektronických okamžitých lotérií nadobu 2 rokov. Unikátnym prvkom hazardnej hry je, že časť výhier je vyplatených ako stávka do vybraných číselných lotérií. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Komplexné služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných(hlasových) a dátových služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovejsiete pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie verejného obstarávateľa do verejnejtelekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, ako aj služieb spojených s elektronickouaplikáciou na sledovanie spotreby jednotlivých SIM kariet a zabezpečenie dodávky mobilných telekomunikačnýchzariadení pre verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019   
Predmetom zákazky je  1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa,  2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivýchkomplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS,MMS, internet v mobile, mobilný internet),  3)dodanie mobilných telekomunikačných zariadení (koncových zariadení).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Výber mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných a ekonomicky výhodných mobilných elektronických komunikačnýchslužieb (hlas, dáta, internet, telemetrické a technologické služby, ďalšie definované služby a príslušenstvo) v rámciverejnej telefónnej siete. Predmet zákazky sa bude vzťahovať na cca 5 500 účastníckych SIM kariet. Počas trvaniarámcovej dohody si obstarávateľ vyhradzuje právo v závislosti od prevádzkovej potreby uvedený počet účastníckych SIMkariet upravovať. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie koncových zariadení mobilnej telekomunikácie.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie