Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Telemetrické obojky so zberom súradníc (prevádzkou)   
Telemetrické obojky so zberom súradníc (prevádzka), ktoré budú slúžiť na monitoring veľkých šeliem a výskumčasovopriestorovej aktivity veľkých šeliem.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Telemetrické obojky so zberom súradníc (prevádzkou)   
Telemetrické obojky so zberom súradníc (prevádzka), ktoré budú slúžiť na monitoring veľkých šeliem a výskum časovo-priestorovej aktivity veľkých šeliem.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou   
Satelitné telemetrické obojky mali byť využité na monitoring a výskum časovo-priestorovej aktivity veľkých šeliem azubra hrivnatého. Získané súradnice mali byť použité na určenie trajektórií pohybu šeliem a zubra, učenie polohypriechodov cez cestnú a železničnú líniovú infraštruktúru, identifikovanie bariér, ktoré limitujú pohyb v priestore,vyhľadávanie koristi strhnutej šelmami, identifikáciu miest denného a nočného odpočinku, najmä vo vzťahu k ľudskýmobydliam. Sledovanie pohybu zvieraťa vo vzťahu k tzv. virtuálnemu plotu umožní monitorovať a skúmať vzťah šeliem kstádam hospodárskych zvierat na letných pastviskách. Údaje o aktivite zvierat získané zo senzorov aktivityzabudovaných v obojkoch sa použijú na vypracovanie etogramov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou   
Satelitné telemetrické obojky budú využité na monitoring a výskum časovo-priestorovej aktivity veľkých šeliem a zubrahrivnatého. Získané súradnice budú použité na určenie trajektórií pohybu šeliem a zubra, učenie polohy priechodov cezcestnú a železničnú líniovú infraštruktúru, identifikovanie bariér, ktoré limitujú pohyb v priestore, vyhľadávanie korististrhnutej šelmami, identifikáciu miest denného a nočného odpočinku, najmä vo vzťahu k ľudským obydliam. Sledovaniepohybu zvieraťa vo vzťahu k tzv. virtuálnemu plotu umožní monitorovať a skúmať vzťah šeliem k stádamhospodárskych zvierat na letných pastviskách. Údaje o aktivite zvierat získané zo senzorov aktivity zabudovaných vobojkoch sa použijú na vypracovanie etogramov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Cestné meteorologické stanice   
Predmetom zákazky je dodanie 15 ks cestných meteorologických staníc s doplnkovým vybavením pre meranie fyzikálnych veličín s požiadavkou zabezpečenia prenosu merateľných veličín a obrázkov pre aplikácie používané verejným obstarávateľom
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Cestné meteorologické stanice   
Predmetom zákazky je dodanie 15 ks cestných meteorologických staníc s doplnkovým vybavením pre meranie fyzikálnych veličín s požiadavkou zabezpečenia prenosu merateľných veličín a obrázkov pre aplikácie používané verejným obstarávateľom
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Cestné meteorologické stanice   
Predmetom zákazky je dodanie 10 ks cestných meteorologických staníc s doplnkovým vybavením pre meraniefyzikálnych veličín s požiadavkou zabezpečenia prenosu merateľných veličín a obrázkov pre aplikácie používanéverejným obstarávateľom
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Cestné meteorologické stanice   
Predmetom zákazky je dodanie 10 ks cestných meteorologických staníc s doplnkovým vybavením pre meranie fyzikálnych veličín s požiadavkou zabezpečenia prenosu merateľných veličín a obrázkov pre aplikácie používané verejným obstarávateľom.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie