Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Hlohovec
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž audiovizuálneho technického zariadenia v kine Úsmev v Hlohovci podľa štandardov DCI (Digital Cinema Initiatives) v zmysle technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov vrátane zaškolenia obsluhy, návodov na obsluhu, záručného servisu a odovzdania kompletnej dokumentácie dokladujúcej zoradenie všetkých technológií v kinosále a potvrdenie certifikátu kinosály v Kine Úsmev v Hlohovci podľa špecifikácie DCI. Inštalácia zahrňuje projektor pre D-cinema (základná technológia 2D), server pre Dcinema, základné príslušenstvo (univerzálna vstupná jednotka) vrátane kompletného priestorového zvuku, dodanie a inštaláciu kinoplátna,úpravy premietacej kabíny a prepojenia zariadení na ovládanie osvetlenia a oponového systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Opravu aktívnych prvkov STA   
Opravu aktívnych prvkov STA
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Light Vision s.r.o.
Tvorba komplexného výrobného procesu, pre implementáciu 3D technológií v kreatívnom priemysle – v národnom a medzinárodnom rozsahu – Fotografická technika   
Predmetom Verejného obstarávania je nákup fotografickej techniky a príslušenstva.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Light Vision s.r.o.
Tvorba komplexného výrobného procesu, pre implementáciu 3D technológií v kreatívnom priemysle – v národnom a medzinárodnom rozsahu – Fotogrametrický scaner   
Predmetom Verejného obstarávania je nákup súčasti potrebných na kompletizáciu fotogrametrického scanera.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mesto Hlohovec
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž audiovizuálneho technického zariadenia v kine Úsmev v Hlohovci podľaštandardov DCI (Digital Cinema Initiatives) v zmysle technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladovvrátane zaškolenia obsluhy, návodov na obsluhu, záručného servisu a odovzdania kompletnej dokumentáciedokladujúcej zoradenie všetkých technológií v kinosále a potvrdenie certifikátu kinosály v Kine Úsmev v Hlohovci podľašpecifikácie DCI. Inštalácia zahrňuje projektor pre D-cinema (základná technológia 2D), server pre Dcinema, základnépríslušenstvo (univerzálna vstupná jednotka) vrátane kompletného priestorového zvuku, dodanie a inštaláciu kinoplátna,úpravy premietacej kabíny a prepojenia zariadení na ovládanie osvetlenia a oponového systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mesto Hlohovec
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž audiovizuálneho technického zariadenia v kine Úsmev v Hlohovci podľa štandardov DCI (Digital Cinema Initiatives) v zmysle technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov vrátane zaškolenia obsluhy, návodov na obsluhu, záručného servisu a odovzdania kompletnej dokumentácie dokladujúcej zoradenie všetkých technológií v kinosále a potvrdenie certifikátu kinosály v Kine Úsmev v Hlohovci podľašpecifikácie DCI. Inštalácia zahrňuje projektor pre D-cinema (základná technológia 2D), server pre Dcinema, základnépríslušenstvo (univerzálna vstupná jednotka) vrátane kompletného priestorového zvuku, dodanie a inštaláciu kinoplátna,úpravy premietacej kabíny a prepojenia zariadení na ovládanie osvetlenia a oponového systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mesto Hlohovec
Digitalizácia kina Úsmev v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž audiovizuálneho technického zariadenia v kine Úsmev v Hlohovci podľaštandardov DCI (Digital Cinema Initiatives) v zmysle technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladovvrátane zaškolenia obsluhy, návodov na obsluhu, záručného servisu a odovzdania kompletnej dokumentáciedokladujúcej zoradenie všetkých technológií v kinosále a potvrdenie certifikátu kinosály v Kine Úsmev v Hlohovci podľašpecifikácie DCI. Inštalácia zahrňuje projektor pre D-cinema (základná technológia 2D), server pre Dcinema, základnépríslušenstvo (univerzálna vstupná jednotka) vrátane kompletného priestorového zvuku, dodanie a inštaláciu kinoplátna,úpravy premietacej kabíny a prepojenia zariadení na ovládanie osvetlenia a oponového systému.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
BL Services, s. r. o.
Mobilná sála - podpora regionálnych hudobných zoskupení   
Predmetom zákazky v rámci projektu Mobilná sála podpora regionálnych hudobných zoskupení je dodávka, montáž a sfunkčnenie 4 častí Časť č. 1 Pódium Časť č. 2 Ozvučovacia technika Časť č. 3 Osvetlenie a projekčná technika Časť č. 4 LED obrazovka Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mesto Kysucké Nové Mesto
Audiovizuálna technika a hlasovací systém - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ   
Predmetom zákazky je stavebné dielo Audiovizuálna technika a hlasovací systém - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a zmluvné podmienky predmetu zákazky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Modrá Nota, o.z.
Rozvoj kreatívneho potenciálu Nahrávacieho štúdia Modrá Nota   
Predmetom zákazky je dodanie zvukovej a filmovej techniky pre nahrávacie štúdio Modrej Noty. Bližšia špecifikácia jeuvedená v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mesto Nové Zámky
Digitalizácia amfiteátra technológiou D-cinema   
Predmetom zákazky je zabezpečenie digitalizácie audiovizuálneho technického zariadenia v kine podľa štandardov DCI.Finančná podpora je určená na obstaranie projektora pre D-cinema (základná technológia 2D, minimálne obrazovérozlíšenie 2K), servera pre D-cinema a základného príslušenstva (univerzálna vstupná jednotka) v typovej, technickej acenovej špecifikácii.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mesto Kysucké Nové Mesto
Audiovizuálna technika a hlasovací systém - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ   
Predmetom zákazky je stavebné dielo Audiovizuálna technika a hlasovací systém - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚPodrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažnýchpodkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a zmluvné podmienky predmetu zákazky.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
BeOnMind s.r.o.
„Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind „   
Názov predmetu zákazky Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind  Logický celok č.1 - Profesionálna filmová technika s príslušenstvom a objektívmi Logický celok č. 2 - Post-produkčná technika" Logický celok č. 3 - "Virtuálna realita"  Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie tovaru Profesionálnej kamerovej techniky spríslušenstvom, osvetľovacej techniky, post-produkčnej techniky na tvorbu a spracovanie grafiky a videa a technológiena virtuálnu realitu, s ktorou plánuje skvalitniť a rozšíriť služby a vytvárať nové, vlastné projekty v sfére vzdelávacej,multimediálnej, audio-vizuálnej a filmovej tvorby na slovenskom trhu a v krajinách Vyšehradskej štvorky.  Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie technického vybavenia v súlade s nižšie uvedenýmopisom predmetu zákazky v troch častiach a v súlade s Prílohou č. 1 týchto súťažných podkladov (Cenové a technickéšpecifikácie predmetu zákazky), v rámci ktorých (v každej jednej) je vyžadovaná vzájomná kompatibilita produktov apríslušenstva, správne nastavenie a dodanie tovaru od dodávateľa do miesta sídla verejného obstarávateľa. Súčasťounavrhovanej ceny je aj minimálna záruka 2 roky na všetok tovar a doprava miesto dodania.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mesto Nové Zámky
Digitalizácia amfiteátra technológiou D-cinema   
Predmetom zákazky je zabezpečenie digitalizácie audiovizuálneho technického zariadenia v kine podľa štandardov DCI.Finančná podpora je určená na obstaranie projektora pre D-cinema (základná technológia 2D, minimálne obrazovérozlíšenie 2K), servera pre D-cinema a základného príslušenstva (univerzálna vstupná jednotka) v typovej, technickej acenovej špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov a za účelom využívania uvedených technológiína audiovizuálne predstavenia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mesto Brezová pod Bradlom
Audiovizuálna technika   
Predmetom zákazky je nákup novej audiovizuálnej techniky. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie