Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 196 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Orbis - reedícia učebníc III   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programompoužívaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročne vzhľadom na ich pracovnýcharakter od vydavateľstva ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Propagačné predmety   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie 20 000 kusov reklamných tašiek určených pre propagáciu Značky kvality, ktorejlogo prešlo redizajnom. Reklamné tašky budú určené pre spotrebiteľov na posilnenie vnímania Značky kvality akonavigačného nástroja pre spotrebiteľa pri výbere potravín.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie čistopisov dokladov, a to najmä týchto - vodičský preukaz - osvedčenie o evidencii časť I. - občiansky preukaz - povolenie na pobyt - cestovný doklad a ostatné doklady podľa potrieb Slovenskej republiky.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ORBIS - reedícia učebníc III   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc schválených v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programompoužívaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročne vzhľadom na ich pracovnýcharakter od vydavateľstva ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
EXPOL - reedícia učebníc II   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročne odvydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SPN - reedícia učebníc III   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročnevzhľadom na ich pracovný charakter od vydavateľstva Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Propagačné predmety   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie 20 000 kusov reklamných tašiek určených pre propagáciu Značky kvality, ktorejlogo prešlo redizajnom. Reklamné tašky budú určené pre spotrebiteľov na posilnenie vnímania Značky kvality akonavigačného nástroja pre spotrebiteľa pri výbere potravín.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Slovenská pošta, a.s.
SIPO doklady   
Predmetom zákazky je dodávka SIPO dokladov vrátane ich distribúcie na určené miesta - jedná sa o čiastkové zmluvy nazáklade rámcovej dohody za III. Q. 2019.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Papierové alebo lepenkové registre, účtovné...
Slovenská pošta, a.s.
RÔZNE TLAČIVÁ   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych tlačív pre potreby pôšt a úsekov na plnenie pracovných úloh vrátane ichdistribúcie na určené miesta. Jedná sa o čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za III.Q.2019.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Papierové alebo lepenkové registre, účtovné...
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
AITEC - reedícia učebníc V   
Predmetom zákazky je dodanie hotových učebníc a pracovných zošitov, schválených v súlade s inovovaným Štátnymvzdelávacím programom používaných v školách, ktoré si školy potrebujú doplniť, resp. sa nakupujú každoročne odvydavateľstva AITEC, s.r.o.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Učíme sa pre život – vybudovanie polytechnickej učebne, učebne fyziky a školskej knižnice   
Predmetom zákazky je obstaranie knižničných fondov pre knižnicu Spojenej školy Svätej Rodiny základná škola,Gercenova 10, 851 01 Bratislava.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom   
Predmetom zákazky je dodanie učebníc Geografia pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií sosemročným štúdiom v tlačenej podobe a v elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a metodickej príručky velektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom   
Predmetom zákazky je dodanie učebníc Matematika pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií sosemročným štúdiom v tlačenej podobe a v elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a metodickej príručky velektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prvouka pre 2. ročník základných škôl   
Predmetom zákazky je dodanie učebníc Prvouka pre 2. ročník základných škôl v tlačenej podobe a v elektronickejpodobe vrátane poskytnutia licencie a metodickej príručky v elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Slovenská agentúra životného prostredia
Propagačné predmety   
Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú najmä rôzne druhy potlače, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B., D. a Prílohe č.5 súťažných podkladov.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie