Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 88 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná transfúzna služba SR
Grafické a tlačiarenské služby pre potreby NTS SR.   
Predmetom zákazky je poskytovanie grafických a tlačiarenských služieb pre potreby Spracovateľských a Odberových centier Národnej transfúznej služby SR, pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 5 a 5asúťažných podkladov, v rozsahu tlač plagátov a dotazníka, počas trvania zmluvy 24 mesiacov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Mesto Prešov
Tlačiarenské práce 2016   
Tlačiarenské práce 2016
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je výroba a dodávka špeciálnych tlačív a dodávka všeobecných tlačív vrátane zabezpečeniasúvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa a peňažné ústavy na území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávaeľa, na základe objednávok.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Úrad vlády Slovenskej republiky
EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch   
Predmetom zákazky je príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 16čísiel časopisu Eurokompas a príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu a tlač 4 príloh časopisu.Súčasťou zákazky je grafický návrh - dizajn časopisu s možnosťou dvoch kompletných redizajnov v období trvania zmluvy (t. j. 48 mesiacov) vrátane grafického návrhu príloh.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačou voľných listov, brožúr, kníh, periodík a iných tlačovín, tlač na pevné podkladové materiály, tlač na samolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miesto dodania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravy do miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
TVR a RE, s.r.o.
Grafické a tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie grafického spracovania a tlače pre účely TVR a RE, s.r.o., v rozsahu min.a) Grafické spracovanie a tlač časopisu Ružinovské echo,b) Zmena layoutu minimálne 4 návrhyc) Grafické spracovanie a tlač letákov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská pošta, a.s.
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany   
Predmetom zákazky je.A)tlač poštových známokB)tlač poštových lístkov ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou zhĺbky(OH),C)tlač celinových obálokD)tlač obálok prvého dňa (FDC) líniovou tlačou z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP)v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH),E)tlač filatelistických a propagačných produktov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tlač cestovných lístkov   
Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok z časti B.2 súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa uvedenej špecifikácie, ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. V prípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predloží objednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom s objednávkou.Zákazka sa obstarávala v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platného k 29.10.2015.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Tlačiarenské a grafické služby pre UK v Bratislave   
Tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty a súčasti, najmä zabezpečenie tlače brožúr, letákov, plagátov, kníh a i. v množstvách podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je výroba a dodávka špeciálnych tlačív a dodávka všeobecných tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa a peňažné ústavy na území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, na základe objednávok.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačou voľných listov, brožúr, kníh, periodík a iných tlačovín, tlač na pevné podkladové materiály, tlač na samolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miesto dodania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravy do miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská pošta, a.s.
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany   
Predmetom zákazky je.A)tlač poštových známokB)tlač poštových lístkov ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou zhĺbky(OH),C)tlač celinových obálokD)tlač obálok prvého dňa (FDC) líniovou tlačou z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP)v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH),E)tlač filatelistických a propagačných produktov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Mesto Dunajská Streda
„Grafické a tlačiarenské služby“   
79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 79810000-5 Tlačiarenské služby 79811000-2 Služby v oblasti digitálnej tlače 79822500-7 Grafické návrhy 22100000-1 Tlačené knihy, brožúry a letákyPredmet zákazky je rozdelený na dve časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky alebo na príslušnú časť predmetu zákazky.ČASŤ A GRAFICKÉ SLUŽBYČASŤ B TLAČIARENSKÉ SLUŽBY
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je výroba a dodávka špeciálnych tlačív a dodávka všeobecných tlačív vrátane zabezpečeniasúvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa apeňažné ústavy na území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, na základeobjednávok.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačouvoľných listov, brožúr, kníh, periodík a iných tlačovín, tlač na pevné podkladové materiály, tlač na samolepiaci papier apolep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáppolygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miestododania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravydo miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie