Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 87 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Tlač informačných a propagačných materiálov NBS   
Predmetom zákazky je - výber poskytovateľa služieb tlače informačných a propagačných materiálov Národnej banky Slovenska vrátane ichbalenia a dopravy do miesta dodania.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tlač cestovných lístkov   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za I.Q 2018. Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu, vrátane ich balenia a dodania dourčeného miesta podľa obchodných podmienok platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťoupredmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa špecifikácie,ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. Vprípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predložíobjednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom sobjednávkou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská pošta, a.s.
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas.   
Tlač poštových cenín s vysokým stupňom ochrany vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravya skladovania na prechodný čas, ako aj vytvorenia tlačových predlôh v prípade potreby objednávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je výroba a dodávka špeciálnych tlačív a dodávka všeobecných tlačív vrátane zabezpečeniasúvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa apeňažné ústavy na území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, na základeobjednávok.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačouvoľných listov, brožúr, kníh, periodík a iných tlačovín, tlač na pevné podkladové materiály, tlač na samolepiaci papier apolep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáppolygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miestododania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravydo miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív   
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie tlačiarenskej služby na výrobu špecializovaných typov tlačív používaných v daňovom systéme Slovenskej republiky vrátane prepravy vyrobených daňových tlačív na pracoviská finančnej správy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tlač cestovných lístkov   
Oznámenie sa týka plnenia rámcových dohôd za IV.Q.2017. Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu, vrátane ich balenia a dodania dourčeného miesta podľa obchodných podmienok platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťoupredmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa špecifikácie,ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov. Vprípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predložíobjednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom sobjednávkou.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská pošta, a.s.
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas.   
Tlač poštových cenín s vysokým stupňom ochrany vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravya skladovania na prechodný čas, ako aj vytvorenia tlačových predlôh v prípade potreby objednávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská pošta, a.s.
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany   
Predmetom zákazky je. A)tlač poštových známok B)tlač poštových lístkov ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky(OH), C)tlač celinových obálok D)tlač obálok prvého dňa (FDC) líniovou tlačou z hĺbky (LH) v kombinácii s ofsetovou tlačou z plochy (OP) v kombinácii s ofsetovou konverznou tlačou z hĺbky (OH), E)tlač filatelistických a propagačných produktov
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Slovenská pošta, a.s.
Tlač podacích a ostatných nálepiek   
Tlač podacích a ostatných nálepiek
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Tlač informačných a propagačných materiálov NBS   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb tlače informačných a propagačných materiálov Národnej bankySlovenska vrátane ich balenia a dopravy do miesta dodania na obdobie štyroch rokov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačouvoľných listov, brožúr, kníh, periodík a iných tlačovín, tlač na pevné podkladové materiály, tlač na samolepiaci papier apolep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáppolygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miestododania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravydo miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Tlačivá pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je výroba a dodávka špeciálnych tlačív a dodávka všeobecných tlačív vrátane zabezpečeniasúvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa apeňažné ústavy na území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, na základeobjednávok.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Divadelný ústav
Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisu kod   
Predmetom zákazky je tlač tlačovín, a to 1.Tlač knižných publikácií, 2.Tlač propagačných materiálov , 3.Tlač časopisukod
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR vsúvislosti s tlačou kníh, bružúr, periodík, informačných tabúľ, služobných pomôcok (veľkoformátová tlač), kalendárov,obalov na kalendáre, obalov A4, lepených blokov, vstupeniek, samolepiek, služobných pomôcok, voľných listov,kartičiek, pozdravov, menoviek, dvojlistov a iných podobných tlačovín, tlač na pevné podkladové materiály, tlač nasamolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenievšetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku naurčené miesto dodania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou,vrátane dopravy do miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie