Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania toner zobrazujem 115 z 132 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Servisná podpora digitálneho tlačového zariadenia Xerox Nuvera EA 120 DPS   
Predmetom zákazky je plná servisná podpora digitálneho tlačového zariadenia Xerox NUVERA EA 120 DPS zahrňujúcavšetky servisné náklady, spotrebný materiál potrebný na tlač na zariadení (toner, developer, náhradné diely, spotrebnédiely ...), odstránenie porúch, pravidelná profylaktika, update resp. upgrade a technická podpora softvérovýchproduktov, príchod a prácu servisného technika vrátane dopravných nákladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov   
Predmetom zákazky je dodávka originálnych tonerov, cartridgeov, pások do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov(za nový originálny toner, cartridge a pásku sa v zmysle špecifikácie predmetu zákazky považuje toner, cartidge a páskaod výrobcu požadovanej značky zariadenia), spolu s poskytnutím nasledovných služieb- Odosielanie objednávok prostredníctvom elektronického objednávkového systému a vytvorenie katalógu pre potrebyMO SR.- Dodanie objednaného tovaru do ktoréhokoľvek útvaru, alebo zariadenia MO SR na území Slovenskej republiky do 3pracovných dní od doručenia objednávky v elektronickom objednávkovom systéme.- Odber a ekologická likvidácia použitých obalov a náplní, t.j. prázdnych tonerových kaziet a obalov atramentovýchnápní, ktoré predávajúci dodá kupujúcemu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Spotrebný materiál do tlačiarní vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je dodanie originálnych tonerových kaziet do laserových tlačiarní, atramentových kaziet doatramentových tlačiarní a spotrebného materiálu tlačiarní, ich zber a ekologická likvidácia. Predmet zákazky je podrobnevymedzený v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
Univerzita Komenského v Bratislave
Tonery   
Dodávky tovaru v rozsahu originálnych tonerových a atramentových náplní v originálnych baleniach od príslušných výrobcov tlačiarní a súvisiaceho originálneho spotrebného materiálu v originálnych baleniach k tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam ako sú napr. svetlocitlivé valce, transfer kit, fuser kit, drum kit, pásky, atď. a vrátane súvisiacich služieb. Súčasťou predmetu zákazky môžu byť na vyžiadanie obstarávateľa do 15% celkového skutočného realizovaného objemu dodávok aj tonerové a atramentové náplne remanufakturované v baleniach výrobcu resp. minoritne aj tonery, ktoré neboli špecifikované. Na iný spotrebný materiál ako tonery (valce, kity, pásky, atď...) sa kvóta remanufakturovaného spotrebného materiálu nevzťahuje.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka tonerov a náplní   
Predmetom zákazky je dodávka originálnych tonerov a náplní do digitálnych a analógových kopírovacích strojov, do laserových a atramentových tlačiarní, do multifunkčných zariadení a faxov, podľa typu jednotlivých zariadení a dodávka CD a DVD diskov pre potreby pracovísk UKF v Nitre, vrátane rozvozu na jednotlivé pracoviská a bezplatného odberu opotrebovaných tonerov a náplní.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní   
Predmetom zákazky je dodávka originálnych a refilovaných tonerov, atramentových náplní a pások do výpočtovej akancelárskej techniky vrátane služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto určenia, vyloženie a odvoz použitých tonerov a následne ich ekologická likvidácia v súlade s platnou právnou legislatívou. Uchádzač zabezpečí dodanie tovaru a dopravu do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom na základe objednávky počas platnosti rámcovej dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Tonery   
Predmetom zákazky je dodávka tonerových a atramentových náplní (ďalej len "tonery") do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, vrátane služieb spojených s ich dodávkou do sídiel kupujúceho a zabezpečenia ekologickej likvidácie použitých tonerov podľa platných predpisov.Verejný obstarávateľ požaduje dodať originálne tonery od výrobcov zariadení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Tonery a náplne do tlačiarní   
Predmetom obstarávania je dodávka originálnych, alternatívnych a repasovaných tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení, podľa typu jednotlivých zariadení pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátane dopravy a všetkých nákladov spojených s dodaním, vrátane balenia, vyloženia na mieste dodania, bezplatného odberu a bezplatnej ekologickej likvidácie odpadov použitých prázdnych tonerových obalov v súlade s platnou právnou legislatívou.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS   
zákazky/Povaha predpokladaných nákupov - dodávka originálneho spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia, t.j. originálnych tonerov, farbiacich pások, atramentové cartridge (nerepasovaných), optických valcov, odpadových nádob, zapekacích jednotiek, prenosových pásov a tlačových hláv, novovyrobených podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení, - V prípade, že výrobca predmetného originálneho spotrebného materiálu tento v dobe zadávania konkrétnej zákazky už nevyrába a teda je End Of Live (ďalej ako „EOL“), čo potvrdí výrobca príslušnej značky zariadení, môže verejný obstarávateľ v rámci tohto DNS umožniť dodanie alternatívneho (neoriginálneho) spotrebného materiálu- poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru na miesto dodania,Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch. Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Originálne tonery a tonerové náplne   
Predmetom zákazky je dodávka originálnych alebo kompatibilných tonerov a tonerových náplní do tlačiarní, faxovýchstrojov, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení typu Hewllet Packard, Lexmark, Ricoh, Epson, Canon, Gepart,Konica Minolta, Kyocera, Oki, Olivetti, Panasonic, Samsung, Sharp, Xerox, Zebraa Toshiba, pre Ministerstvo kultúry SR aorganizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedené v bode I.4 tohto oznámenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
COPYVAIT s.r.o.
Inovatívna technológia výrobného procesu   
Predmetom zákazky je dodanieLogický celok č.1 Osemfarebná UV tlačiareňLogický celok č.2 Tonerová veľkoformátová tlačiareňBližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Mesto Liptovský Mikuláš
Kopírovacie zariadenia - prenájom   
Predmetom zákazky je prenájom 7 ks nových kopírovacích zariadení so servisným zabezpečením, ktoré budú umiestnené a používané v administratívnej budove mestského úradu v Liptovskom Mikuláši so sídlom Štúrova 1898/41.Servisným zabezpečením sa rozumie komplexná starostlivosť prenajímateľa o zariadenia a ich udržiavanie v prevádzkyschopnom stave a zahŕňa vykonávanie servisného zásahu (opravy), dodávku potrebných náhradných dielov pri oprave zariadení, dodávku tonerov, odvoz prázdnych obalov z použitých tonerov a dodávku spiniek na zošívanie podľa potrieb nájomcu
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní   
Predmetom zákazky je dodávka originálnych a refilovaných tonerov, atramentových náplní a pások do výpočtovej akancelárskej techniky vrátane služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto určenia, vyloženie a odvoz použitýchtonerov a následne ich ekologická likvidácia v súlade s platnou právnou legislatívou. Uchádzač zabezpečí dodanie tovaru a dopravu do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom na základe objednávky počas platnosti rámcovej dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Tonery   
Predmetom zákazky je dodávka tonerových a atramentových náplní (ďalej len "tonery") do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, vrátane služieb spojených s ich dodávkou do sídiel kupujúceho a zabezpečenia ekologickej likvidácie použitých tonerov podľa platných predpisov.Verejný obstarávateľ požaduje dodať originálne tonery od výrobcov zariadení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Originálne tonery, cartridge a pásky do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov   
Predmetom zákazky je dodávka originálnych tonerov, cartridgeov, pások do tlačiarní, faxov a fotokopírovacích strojov(za nový originálny toner, cartridge a pásku sa v zmysle špecifikácie predmetu zákazky považuje toner, cartidge a páska od výrobcu požadovanej značky zariadenia).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie