Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 250 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Hliník nad Hronom
Technické vybavenie Zberného dvora - Hliník nad Hronom   
Predmetom zákazky je dodanie technológií na vybavenie zberného dvora a zlepšenie systému separovaného zberu v obci Hliník nad Hronom
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Technické služby, s.r.o.
Manipulačná technika na nakladanie s odpadom   
Predmetom zákazky je dodávka manipulačnej techniky na nakladanie s odpadom a to  1. Kolesový traktor s prídavným zariadením 2. Teleskopický manipulátor
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
DOPABAL s.r.o.
Nákladný automobil: ťahač a náves   
Predmetom verejneho obstaravania je nakladny automobil, a to tahac navesu a naves na prepravu NO. Blizsiaspecifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Technológia zberného dvora - Zberný dvor, TSM Dubnica nad Váhom   
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Technológia zberného dvora - Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom   
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Technológia zberného dvora - Zberný dvor, TSM Dubnica nad Váhom   
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Nákup dvoch traktorov s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup dvoch traktorov s príslušenstvom pre účely projektov LIFE16 NAT/CZ/000731 Ochrana vybraných druhov hmyzu Natura 2000 v cezhraničnom regióne (CZ-SK) Západných Karpát a LIFE16 NAT/CZ/000001 Optimalizácia zaisťovania managementu lokalít sústavy NATURA 2000 v pôsobnosti Juhočeského kraja a na južnom Slovensku.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Kátlovce
Technológia pre zberný dvor v Kátlovciach   
Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Kátlovce, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Dechtice
Technológia pre zberný dvor v Dechticiach   
Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Dechtice, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Nákup dvoch traktorov s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup dvoch traktorov s príslušenstvom pre účely projektov LIFE16 NAT/CZ/000731 Ochranavybraných druhov hmyzu Natura 2000 v cezhraničnom regióne (CZ-SK) Západných Karpát a LIFE16 NAT/CZ/000001Optimalizácia zaisťovania managementu lokalít sústavy NATURA 2000 v pôsobnosti Juhočeského kraja a na južnomSlovensku.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Nesluša
Zariadenia pre zberný dvor - Nesluša   
Predmetom zákazky je dodanie technológii na zber a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu, drobného stavebnéhoodpadu, šatstva a textílii a iných. Predmetom dodania sú kolesový traktor s príslušenstvom a kolesový nakladač spríslušenstvom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Kátlovce
Technológia pre zberný dvor v Kátlovciach   
Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Kátlovce, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Dechtice
Technológia pre zberný dvor v Dechticiach   
Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Dechtice, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou – 7 ks   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka 7 ks nových traktorov so zadným priekopovým ramenom s predsunutoumulčovacou hlavou, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkoutovaru, vrátane dopravy na miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkoutovaru), odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnýmipodmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletnéhopríslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva avrátane vykonania predpredajného servisu a materiálu, filtrov, dopravy a práce mechanika na prvú servisnú prehliadku.   1/5 Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám, požiadavkám pre prihlásenie nákladnýchautomobilov v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Žihárec
„Strojno-technologické vybavenie Kompostárne Žihárec“   
Predmet zákazky 1.Kolesový traktor 1 ks, 2.Čelný nakladač 1 ks, 3.Vlečka 1 ks, 4.Štiepkovač drevnej hmoty 1 ks, Podrobná špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie