Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 344 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Brestovec
Lesná technika pre obec Brestovec   
Dodávka lesnej techniky pre obce Brestovec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Hontianska Vrbica
Obstaranie technológie do odpadového hospodárstva obce Hontianska Vrbica   
Predmet zákazky sa skladá zo štyroch častí nasledovne  Časť 1 Traktor s čelným nakladačom Časť2 2.1. Ramenový nosič kontajnerov 2.2. Závesný kontajner 10,0 m3 ,  z toho 3 ks otvorených kontajnerov 2 ks otvorených kontajnerov so sklopným čelom  Časť 3 Traktorový náves  Časť 4 Nesený drvič
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Dravce
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dravce   
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení v rámci projektu " Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozukomunálneho odpadu v obci Dravce ". Predmet zákazky je rozdelený na dva časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne kolesový traktor, štiepkovač dreva. Podrobný popis je uvedenýv Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnýchpodkladov. 2. Predmetom zákazky je dodávka kontajnerov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesné kolesové traktory -   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidenciivozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkovýchhmôt a mazív a min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Brehy
Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Brehy 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Hontianska Vrbica
Obstaranie technológie do odpadového hospodárstva obce Hontianska Vrbica   
Predmetom zákazky je dodávka novej, nepoužitej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvora vrátanedodania na miesto určenia . Zákazka je rozdelená na 4 časti Časť 1 Traktor s čelným nakladačom1 ks Časť 2 2.1. Ramenový nosič kontajnerov1 ks 2.2.Závesný kontajner 10,0 m3 , z toho 3 ks otvorených kontajnerov, 2 ks otvorených kontajnerov so sklopným čelom Časť 3 Traktorový náves 1 ks Časť 4 Nesený drvič 1 ks
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Revúca
Kompostáreň Revúca   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1)Traktor s príslušenstvom  2)Hygienizačná jednotka pre zhodnotenie kuchynského BRKO 3)Auto s hákovým nosičom kontajnerov 4)Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo 5)Drvič kuchynksého odpadu a drvič/štiepkovač 6)Bubnový rotačný triedič 7)Drobné príslušenstvo ku kompostárni  Predmet zákazky sa delí na 7 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Technológia na spracovanie bioodpadov -traktor   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projektspolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskejdoline 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Záhorská Ves
Zariadenia pre zberný dvor- Záhorská Ves   
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Záhorská Ves.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Záhorská Ves
Zariadenia pre zberný dvor- Záhorská Ves   
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Záhorská Ves.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Záhorská Ves
Zariadenia pre zberný dvor- Záhorská Ves   
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Záhorská Ves.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Cavalos s.r.o.
Nákup techniky pre poskytovanie služieb v lesníctve   
Časť č.1 Kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.2 Štiepkovač (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Časť č.3 Vyvážací náves s hydraulickou rukou (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie).  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, č.2.2 a č.2.3)
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Technológia na spracovanie bioodpadov   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, strojov a zariadení v rámci projektu Technológia na spracovanie bioodpadov 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Nosič kontajnerov na traktorovom návese s hydraulickou rukou (1 ks); 4. Drvič BIO odpadu (1 ks); 5. Lis a príslušenstvo na uzatvorené kompostovanie (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Brehy
Technológia na spracovanie bioodpadov   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, strojov a zariadení v rámci projektu Technológia na spracovanie bioodpadov 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Nosič kontajnerov na traktorovom návese s hydraulickou rukou (1 ks); 4. Drvič BIO odpadu (1 ks); 5. Lis a príslušenstvo na uzatvorené kompostovanie (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Kolesový traktor   
Predmetom zákazky je uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie jedného kolesového traktora na skvalitnenie vzdelávaciehoprocesu. Podrobná technická špecifikácia s požadovanými hodnotami tvorí prílohu.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie