Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 325 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Dolná Strehová
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob   
Predmetom zákazky je nákup techniky a zberných nádob v rámci projektu Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová.  Predmetom zákazky je dodanie traktora s príslušenstvom, so zariadeniami a strojmi pripojiteľnými k traktoru ako prídavnými zariadeniami, a to traktor s príslušenstvom, čelný nakladač s lopatou s joystickom, traktorový príves, mulčovač priekopový/svahový, štiepkovač/drvič, ramenný nosič kontajnerov za traktor, 7 kusov oceľových kontajnerov, 9 kusov kontajnerov na odpad, z toho 3 kusy žltej farby, 3 kusy zelenej farby a 3 kusy modrej farby.  Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.  Časť 1 Nákup techniky a zberných nádob - Traktor s príslušenstvom Časť 2 Nákup techniky a zberných nádob Zberné nádoby  Zákazka realizovaná v IS EVO ver. 18.0
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Univerzálny kolesový traktor na obhospodarovanie horských lúk   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových univerzálnych kolesových traktorov na obhospodarovanie horských lúk s príslušenstvom (čelný nakladač, náves za traktor, mulčovač za UKT, bubnová kosa, obracač, zhrňovač, lisna výrobu balíkov sena a senáže,balička krmovín, kombinované lúčne brány, kartáčový zberač semien) vrátane colnýcha daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbuvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt amazív a min 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Radošina
Zberný dvor v obci Radošina - Technológia   
Dodávka technológie /tovarov/ k projektu zberného dvora v obci Radošina.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Spojená škola Bijacovce
Dopravná technika – lesný kolesový traktor pre Spojenú školu Bijacovce 1   
Predmet obstarávania je určený pre úväzkové približovanie dreva metódou zberného lana, na bezúväzkové približovaniedreva s hydraulickou rukou s drapákom, na nahŕňanie kmeňov na hromady do výšky 1,5 m a ich začeľovanie radlicou,ktorá sa môže použiť aj na zemné práce menšieho rozsahu v ľahko rozpojiteľných zeminách. Na ťahanie vývoznýchvozíkov do hmotnosti 10 ton. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Revúca
Zberný dvor Revúca - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov  1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly shydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Univerzálny traktor s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorov s príslušenstvom v množstve 8 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesné kolesové traktory   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesovýchtraktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinnéhopríslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbyvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôta mazív a min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Nákup traktorových kosačiek s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorových kosačiek s príslušenstvom v množstve 4 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Záhorská Ves
Zariadenia pre zberný dvor- Záhorská Ves   
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Záhorská Ves.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Technológia zberného dvora - Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom   
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Gabčíkovo
Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom (drtič drevného odpadu ku traktoru, traktorový náves jednonápravový), rýpadla - nakladača a kontajnerov. Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Záhorská Ves
Zariadenia pre zberný dvor- Záhorská Ves   
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Záhorská Ves.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Univerzálny kolesový traktor na obhospodarovanie horských lúk   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových univerzálnych kolesových traktorov na obhospodarovaniehorských lúk s príslušenstvom (čelný nakladač, náves za traktor, mulčovač za UKT, bubnová kosa, obracač, zhrňovač, lisna výrobu balíkov sena a senáže,balička krmovín, kombinované lúčne brány, kartáčový zberač semien) vrátane colnýcha daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbuvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt amazív a min 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Univerzálny traktor s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorov s príslušenstvom v množstve 8 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Spojená škola Bijacovce
Dopravná technika – lesný kolesový traktor pre Spojenú školu Bijacovce 1   
Predmet obstarávania je určený pre úväzkové približovanie dreva metódou zberného lana, na bezúväzkové približovaniedreva s hydraulickou rukou s drapákom, na nahŕňanie kmeňov na hromady do výšky 1,5 m a ich začeľovanie radlicou,ktorá sa môže použiť aj na zemné práce menšieho rozsahu v ľahko rozpojiteľných zeminách. Na ťahanie vývoznýchvozíkov do hmotnosti 10 ton. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie