Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania U.S.Steel zobrazujem 115 z 48 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
BENOL STEEL a.s. Košice
Technologická inovácia spoločnosti BENOL STEEL a.s. Košice   
Predmetom zákazky je dodanie 2 strojov - Horizontálna vyvrtávačka s vretenom 130 mm. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných 1/5 podkladov Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy
INTERKOV STEEL, s.r.o.
Zavedenie inovatívnej výroby v spoločnosti INTERKOV STEEL, s.r.o.   
Predmetom verejnej zákazky je nákup CNC plazmového rezacieho stroju (1 ks) vrátane dopravy, osadenia, zapojeniazariadenia a skúšobnej prevádzky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Steel - Ex, s. r. o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Steel – Ex, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovnych zariadení 1. Hydraulicky ohraňovací lis 2. Píla na delenie materiálu 3. Vŕtacie centrum 4. Zakružovačka plechov Predmet zákazky je rozdeleny do štyroch samostatnych častí, pričom ucházdač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnych podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky systému technologických zariadení na zachytávanie,odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom HCl a TZL pred jej vypustením do ovzdušia vznikajúceho počastechnologického procesu morenia oceľového pásu na moriacej linke č.1 a č.3. Požadovaným technickým riešením musíbyť zabezpečená max. koncentrácia - TZL max. 3 mg/Nm3 na výstupe v komíne - HCl max. 6 mg/Nm3 na výstupe v komíne
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky a prílohe č. 8 Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Steel - Ex, s. r. o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Steel – Ex, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. Hydraulický ohraňovací lis 2. Píla na delenie materiálu 3. Vŕtacie centrum 4. Zakružovačka plechov Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných častí, pričom ucházdač môže predložiť ponuku na jednu alebo 1/5 viac častí predmetu zákazky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky a prílohe č. 8 Súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
TTS Steel, s.r.o.
TTS Steel s.r.o. – inovácia výroby   
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie kovu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
MPM steel s.r.o.
Portálový 5-osí obrábací stroj   
Predmetom zakazky je obstaranie portaloveho 5 oseho obrabacieho stroja plynule riadeneho vo vsetkych piatich osiachsluziaceho na vyrobu vacsich rozmernych dielov, foriem, ventilov a tvarovo zlozitych dielov vo vysokej presnosti a kvalitepovrchu, ktora je do velkej miery ovplyvnena konstrukciou a celkovou vysokou tuhostou stroja pri frezovani. Bližšiašpecifikácia predmetu zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch aich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
BRO-STEEL s.r.o.
Podpora konkurencieschopnosti novovzniknutého podniku BRO-STEEL s.r.o. inováciou výrobného procesu   
Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku - Logický celok CNC ohraňovací lis.
Priemyselné mechanizmy
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom Tabuľka s požadovanými technickými parametrami tvorí prílohu č. 2 Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky a prílohe č. 8 Súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
HP Steel SK s.r.o.
Obstaranie technológií pre HP Steel SK s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie frézovacieho stroja s pojazdovým stojanom, CNC sústružníckeho centra, univerzálnejdrátovej rezačky, portálového meracieho stroja a programového balíka pre CAD a CAM podporu výroby podľa technickejšpecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Rearden Steel s.r.o.
Technológia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a spracovanie nameraných dát   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie technológie pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostrediabudov a spracovanie nameraných dát. Predmet zákazky sa delí na 2 časti, a to časť 1 Výrobná dokumentáciaelektronického zariadenia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a časť 2 Softvér pre službudatabázového servera. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
IK Steel, spol. s r. o.
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti IK Steel, spol. s r.o. obstaraním inovatívnej technológie   
Predmet verejného obstarávania pozostáva z troch častí  Logický celok č.1 2D CNC linka na vyvŕtavanie profilov a platní - 1 ks Logický celok č.2 Plazmový rezací stroj na rezanie oceľových plechov a rúr - 1 ks Logický celok č.3 Poloautomatická píla na kov - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie