Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania U.S.Steel zobrazujem 115 z 44 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky a prílohe č. 8 Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Steel - Ex, s. r. o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Steel – Ex, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. Hydraulický ohraňovací lis 2. Píla na delenie materiálu 3. Vŕtacie centrum 4. Zakružovačka plechov Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných častí, pričom ucházdač môže predložiť ponuku na jednu alebo 1/5 viac častí predmetu zákazky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky a prílohe č. 8 Súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
TTS Steel, s.r.o.
TTS Steel s.r.o. – inovácia výroby   
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie kovu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
MPM steel s.r.o.
Portálový 5-osí obrábací stroj   
Predmetom zakazky je obstaranie portaloveho 5 oseho obrabacieho stroja plynule riadeneho vo vsetkych piatich osiachsluziaceho na vyrobu vacsich rozmernych dielov, foriem, ventilov a tvarovo zlozitych dielov vo vysokej presnosti a kvalitepovrchu, ktora je do velkej miery ovplyvnena konstrukciou a celkovou vysokou tuhostou stroja pri frezovani. Bližšiašpecifikácia predmetu zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch aich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
BRO-STEEL s.r.o.
Podpora konkurencieschopnosti novovzniknutého podniku BRO-STEEL s.r.o. inováciou výrobného procesu   
Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku - Logický celok CNC ohraňovací lis.
Priemyselné mechanizmy
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom Tabuľka s požadovanými technickými parametrami tvorí prílohu č. 2 Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky a prílohe č. 8 Súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
HP Steel SK s.r.o.
Obstaranie technológií pre HP Steel SK s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie frézovacieho stroja s pojazdovým stojanom, CNC sústružníckeho centra, univerzálnejdrátovej rezačky, portálového meracieho stroja a programového balíka pre CAD a CAM podporu výroby podľa technickejšpecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Rearden Steel s.r.o.
Technológia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a spracovanie nameraných dát   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie technológie pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostrediabudov a spracovanie nameraných dát. Predmet zákazky sa delí na 2 časti, a to časť 1 Výrobná dokumentáciaelektronického zariadenia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a časť 2 Softvér pre službudatabázového servera. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
IK Steel, spol. s r. o.
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti IK Steel, spol. s r.o. obstaraním inovatívnej technológie   
Predmet verejného obstarávania pozostáva z troch častí  Logický celok č.1 2D CNC linka na vyvŕtavanie profilov a platní - 1 ks Logický celok č.2 Plazmový rezací stroj na rezanie oceľových plechov a rúr - 1 ks Logický celok č.3 Poloautomatická píla na kov - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky systému technologických zariadení na zachytávanie,odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom HCl a TZL pred jej vypustením do ovzdušia vznikajúceho počastechnologického procesu morenia oceľového pásu na moriacej linke č.1 a č.3. Požadovaným technickým riešením musíbyť zabezpečená max. koncentrácia - TZL max. 3 mg/Nm3 na výstupe v komíne - HCl max. 6 mg/Nm3 na výstupe v komíne
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
TTS Steel, s.r.o.
Inovácia výroby v spoločnosti TTS Steel, s.r.o.   
Predmetom verejného obstarávania je nákup zariadenia (technológie) na inováciu výroby, v nasledovnej špecifikácii 1)časť A Tvárnenie, 2)časť B Rezanie a zváranie, 3)časť C Povrchové úpravy. Cena zariadenia zahŕňa dodanie na miesto realizácie, montáž zariadenia, uvedenie do prevádzky. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky pre časť A, pre časť B a prečasť C je uvedené nižšie vo Výzve.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky dodanie novej filtračnej stanice, modernizácia existujúcej filtračnej stanice, inštalácia dymníkov a pretesnenie odsávacích miest na oboch pracoviskách SUZE na zníženie prašnosti na Oceliarni č. 2 (OC2), prevádzka Odsírenie SUZE (Odsírenie surového železa ) za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm za filtrom a min. 92 % účinnosti zberu/ zachytenia TZL pri zdroji. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk Odsírenia SUZE a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komín odsávacieho zariadenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Odprašovanie aglomerácie - pás č. 1, 2, 3, 4   
Predmetom zákazky je prostredníctvom inštalácie technológií dosiahnuť zníženie emisií na komínoch pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len TZL), polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (ďalej lenPCDD/F) pri výrobe aglomerátu na 4 samostatných prevádzkach spekacích pásov č. 1, 2, 3, 4, zníženie prašnosti napracoviskách a zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia TZL z Aglomerácie ako jedných z najväčších stacionárnych zdrojov emisií, zodpovedných za znečisťovanie Košického regiónu. Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. výstupná koncentrácia TZL 10 mg/Nm3 (normálny m3) a PCDD/F < 0,18 ng I- TEQ/Nm3.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie