Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania U.S.Steel zobrazujem 115 z 48 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Zvýšenie účinnosti odprášenia – Odsírenie surového železa v OC I   
Predmetom zákazky je zvýšenie ochrany životného prostredia a zníženie množstva emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej aj TZL) vznikajúcich v technológii Odsírenie surového železa v OC I. Úlet emisií TZL zo zdroja Odsírenie surového železa v OC I spĺňa platný emisný limit 10 mg/Nm3 stanovený v súlade so Závermi o BAT pre výrobu železa a ocele. Realizáciou projektu má byť dosiahnutá úroveň emisií TZL pod úroveň vyžadovanú v Záveroch o BAT pre výrobu železa a ocele, a to zníženie pod hodnotu 3 mg/Nm3.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Zvýšenie účinnosti odprášenia – Odsírenie surového železa v OC I   
Predmetom zákazky je zvýšenie ochrany životného prostredia a zníženie množstva emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej aj TZL) vznikajúcich v technológii Odsírenie surového železa v OC I. Úlet emisií TZL zo zdroja Odsírenie surového železa v OC I spĺňa platný emisný limit 10 mg/Nm3 stanovený v súlade so Závermi o BAT pre výrobu železa a ocele. Realizáciou projektu má byť dosiahnutá úroveň emisií TZL pod úroveň vyžadovanú v Záveroch o BAT pre výrobu železa a ocele, a to zníženie pod hodnotu 3 mg/Nm3.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Zvýšenie účinnosti odprášenia DZ Oc – Štrbinové zásobníky   
Cieľom predmetu zákazky je zvýšenie ochrany životného prostredia v divíznom závode Oceliareň. Úlet emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej aj TZL) zo zdroja Štrbinové zásobníky spĺňa platný emisný limit 20 mg/Nm3 stanovený na základe vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších zmien. Realizáciou projektu má byť dosiahnutá úroveň emisií TZL pod úroveň požadovanú vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších zmien a to zníženie pod hodnotu 3 mg/Nm3.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Časti univerzálnych strojov
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Zvýšenie účinnosti odprášenia DZ Oc – Štrbinové zásobníky   
Cieľom predmetu zákazky je zvýšenie ochrany životného prostredia v divíznom závode Oceliareň. Úlet emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej aj TZL) zo zdroja Štrbinové zásobníky spĺňa platný emisný limit 20 mg/Nm3 stanovený na základe vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších zmien. Realizáciou projektu má byť dosiahnutá úroveň emisií TZL pod úroveň požadovanú vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších zmien a to zníženie pod hodnotu 3 mg/Nm3.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Časti univerzálnych strojov
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Zvýšenie účinnosti odprášenia DZ Oc – Pásová doprava   
Cieľom predmetu zákazky je zvýšenie ochrany životného prostredia v divíznom závode Oceliareň. Úlet emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej aj TZL) zo zdroja Pásová doprava spĺňa platný emisný limit 20mg/Nm3 stanovený na základe vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších zmien. Realizáciou projektu má byť dosiahnutá úroveň emisií TZL pod úroveň požadovanú vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších zmien, a to zníženie pod hodnotu 3 mg/Nm3.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Časti univerzálnych strojov
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Zvýšenie účinnosti odprášenia DZ Oc – Pásová doprava   
Cieľom predmetu zákazky je zvýšenie ochrany životného prostredia v divíznom závode Oceliareň. Úlet emisií tuhých znečisťujúcich látok (ďalej aj TZL) zo zdroja Pásová doprava spĺňa platný emisný limit 20 mg/Nm3 stanovený na základe vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších zmien. Realizáciou projektu má byť dosiahnutá úroveň emisií TZL pod úroveň požadovanú vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z. v znení neskorších zmien, a to zníženie pod hodnotu 3 mg/Nm3.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Časti univerzálnych strojov
Steel - Ex, s. r. o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Steel – Ex, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1. Hydraulický ohraňovací lis 2. Píla na delenie materiálu 3. Vŕtacie centrum 4. Zakružovačka plechov Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných častí, pričom ucházdač môže predložiť ponuku na jednu alebo 1/5 viac častí predmetu zákazky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Steel - Ex, s. r. o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Steel – Ex, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovnych zariadení 1. Hydraulicky ohraňovací lis 2. Píla na delenie materiálu 3. Vŕtacie centrum 4. Zakružovačka plechov Predmet zákazky je rozdeleny do štyroch samostatnych častí, pričom ucházdač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnych podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky systému technologických zariadení na zachytávanie,odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom HCl a TZL pred jej vypustením do ovzdušia vznikajúceho počastechnologického procesu morenia oceľového pásu na moriacej linke č.1 a č.3. Požadovaným technickým riešením musíbyť zabezpečená max. koncentrácia - TZL max. 3 mg/Nm3 na výstupe v komíne - HCl max. 6 mg/Nm3 na výstupe v komíne
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky systému technologických zariadení na zachytávanie,odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom HCl a TZL pred jej vypustením do ovzdušia vznikajúceho počastechnologického procesu morenia oceľového pásu na moriacej linke č.1 a č.3. Požadovaným technickým riešením musíbyť zabezpečená max. koncentrácia - TZL max. 3 mg/Nm3 na výstupe v komíne - HCl max. 6 mg/Nm3 na výstupe v komíne
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
INTERKOV STEEL, s.r.o.
Zavedenie inovatívnej výroby v spoločnosti INTERKOV STEEL, s.r.o.   
Predmetom verejnej zákazky je nákup CNC plazmového rezacieho stroju (1 ks) vrátane dopravy, osadenia, zapojeniazariadenia a skúšobnej prevádzky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
INTERKOV STEEL, s.r.o.
Zavedenie inovatívnej výroby v spoločnosti INTERKOV STEEL, s.r.o.   
Predmetom verejnej zákazky je nákup CNC plazmového rezacieho stroju (1 ks) vrátane dopravy, osadenia, zapojeniazariadenia a skúšobnej prevádzky.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
TTS Steel, s.r.o.
TTS Steel s.r.o. – inovácia výroby   
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie kovu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
BENOL STEEL a.s. Košice
Technologická inovácia spoločnosti BENOL STEEL a.s. Košice   
Predmetom zákazky je dodanie 2 strojov - Horizontálna vyvrtávačka s vretenom 130 mm. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných  1/5 podkladov Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy
BENOL STEEL a.s. Košice
Technologická inovácia spoločnosti BENOL STEEL a.s. Košice   
Predmetom zákazky je dodanie 2 strojov - Horizontálna vyvrtávačka s vretenom 130 mm. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných 1/5 podkladov Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie