Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 43 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Servis zariadení na spracovanie bankoviek   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby - vykonávanie servisných prác na zariadeniach na spracovanie bankoviek podľa servisných príručiek k jednotlivým zariadeniam na spracovanie bankoviek, demontáž a ekologická likvidácia zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby produkčných multifunkčných tlačových zariadení vrátane dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a tonerov   
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručného servisu, profylaktiky a údržby produkčných multifunkčných tlačovýchzariadení značky RICOH. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka náhradných dielov, spotrebného materiálu atonerov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Servis zariadení na spracovanie bankoviek   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby - vykonávanie servisných prác na zariadeniach na spracovanie bankoviekpodľa servisných príručiek k jednotlivým zariadeniam na spracovanie bankoviek, demontáž a ekologická likvidáciazariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy nameteozariadeniach Boschung Mecatronics, umiestnených na diaľniciach, rýchlostných cestách, a príslušnýchdispečingoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Vaisala   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy nameteozariadeniach Vaisala, umiestnených na diaľniciach, rýchlostných cestách, a príslušných dispečingoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oprava diskového poľa   
Oprava diskového poľa
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Servis tlačiarní a kopírok   
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu na fotokopírovacích zariadeniach a príslušenstva prevádzkovaných verejnýmobstarávateľom a ostatnými verejnými obstarávateľmi.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Servis tlačiarní a kopírok   
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu na fotokopírovacích zariadeniach a príslušenstva prevádzkovaných verejnýmobstarávateľom a ostatnými verejnými obstarávateľmi. 2/4
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Servis tlačiarní a kopírok   
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu na fotokopírovacích zariadeniach a príslušenstva prevádzkovaných verejnýmobstarávateľom a ostatnými verejnými obstarávateľmi. 2/4
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Slovenský hydrometeorologický ústav
Obnova podpory pre informačné technologie   
Obnova podpory pre informačné technológie. podpora a údržba
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Profylaktika, servis a údržba systémov napojených na softvér C4   
Predmetom obstarávanej zákazky sú profylaktika, servis a údržba systémov napojených na softvér C4 v rozsahu uvedenom v SP.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Technická univerzita v Košiciach
Rozširenie systémovej podpory, servisných služieb a dátovej konektivity pre projekt UVP Technicom   
Rozšírenie systémovej podpory pre existujúcu emailovú kolaboračnú a kalendárovú platformu, sieťové prvky a súvisiaceIT služby vrátane rozšírenia dátovej konektivity pre projekt UvP Technicom
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Oprava Centrálneho automatického riadiaceho systému   
Oprava Centrálneho automatického riadiaceho systému pre riadenia tepelného hospodárstva Nemocnice sv. Cyrila aMetoda, pre meranie, reguláciu, riadenie a vyhodnocovanie energetických potrieb, zvlášť zabezpečenie plynulej regulácie a monitoringu predpísaných teplôt na operačných sálach, JIS, ARO, gynekologických a pôrodníckych sálach ainých dôležitých pracoviskách nemocnice. Oprava spočíva v náhrade len nefunkčných prvkov pri zabezpečení plnej kompatibility, väčšina stávajúcich komponentovsystému bude využitých, prípadne opravených alebo plne zachovaných, bez potreby inštalácie nových káblovýchrozvodov, prevodníkov a pod.. Ide zároveň o migráciu a upgrade systému na produktovú podporu Siemens, pregarantovanie udržiavacieho a pozáručného servisu, opráv a dodávky nových prvkov systému a dodávky orig.náhradných dielcov po dobu životnosti.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Servis tlačiarní a kopírok   
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu na fotokopírovacích zariadeniach a príslušenstva prevádzkovaných verejnýmobstarávateľom a ostatnými verejnými obstarávateľmi. 2/4
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Bratislavská teplárenská, a.s.
Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému   
Predmetom zákazky je Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanieservisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému (ďalej tiež len Rozširovanie a upgrade ProCop alebo predmetzákazky) pozostávajúceho z nižšie uvedených položiek podrobne špecifikovaných v časti B. súťažných podkladov a) Položka č. 1 Pripájanie technologických zariadení do monitorovacieho systému ProCop (Čiastkové diela) b) Položka č. 2 Servisné práce c) Položka č. 3 Telekomunikačné služby a správu systému ProCop.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie