Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom súťažePrírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predloženýchv súťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre základné školy svyučovacím jazykom maďarským, metodických príručiek a dodanie tlačených a elektronických verzií didaktickýchprostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník základných škôl   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom súťažeVlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predloženýchv súťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre základné školy svyučovacím jazykom maďarským, metodických príručiek a dodanie tlačených a elektronických verzií didaktickýchprostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník základných škôl   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predložených vsúťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre školy s vyučovacímjazykom maďarským, vytvorenie verzie didaktického prostriedku v Braillovom písme, vytvorenie metodických príručiekpre 3. a 4. ročník ZŠ a dodanie elektronických a tlačených verzií didaktických prostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Predmetom zákazky je dopracovanie víťazných návrhov s názvom Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ predložených vsúťaži návrhov do podoby hotového didaktického prostriedku, vytvorenie jazykovej verzie pre školy s vyučovacímjazykom maďarským, vytvorenie verzie didaktického prostriedku v Braillovom písme, vytvorenie metodických príručiekpre 3. a 4. ročník ZŠ a dodanie elektronických a tlačených verzií didaktických prostriedkov.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Mesto Košice
Pamätník Björnson   
Vytvorenie umeleckého diela so zameraním hlavne na odkaz prozaika, dramatika, básnika a publicistu BjörnstjerneBjörnson (Bjrnstjerne Martinius Bjrnson) pre budúce generácie a osadenie tohto diela v Mestskom parku v Košiciach.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ   
Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Mesto Košice
Pamätník Björnstjerne Björnson   
Pamätník Björnstjerne Björnson
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Mesto Košice
Pamätník Björnstjerne Björnson   
Pamätník Björnstjerne Björnson
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenský jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ (súbor učebníc a pracovných zošitov)   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, prepis do Braillovho písma, vytvorenie elektronickejverzie a metodickej príručky pre učiteľa. Slovenský jazyk pre 5. až 9. ročník základnej školy ďalej definované akodidaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálne platným inovovaným štátnym vzdelávacím programom prepríslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Informatika pre prvý stupeň základnej školy (pracovná učebnica a digitálny edukačný obsah)   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, ich preklad do maďarského jazyka, prepis do Braillovhopísma, verzia v slovenskom posunkovom jazyku, vytvorenie elektronickej verzie a metodickej príručky pre učiteľa.Informatika pre prvý stupeň základnej školy ďalej definované ako didaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálneplatným inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre príslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Informatika pre 2. stupeň ZŠ   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, ich preklad do maďarského jazyka, prepis do Braillovhopísma, verzia v slovenskom posunkovom jazyku, vytvorenie elektronickej verzie a metodickej príručky pre učiteľa.Informatika pre 2. stupeň ZŠ ďalej definované ako didaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálne platnýminovovaným štátnym vzdelávacím programom pre príslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Literatúra pre 1.až4.roč.SOŠ so 4-roč.vzdel.prog., nematuritné štúdium   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, prepis do Braillovho písma, vytvorenie elektronickejverzie a metodickej príručky pre učiteľa. Literatúra pre 1. až 4. ročník SOŠ so 4-ročným vzdelávacím programom,nematuritné štúdium ďalej definované ako didaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálne platným inovovanýmštátnym vzdelávacím programom pre príslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenský jazyk pre 1.až3. ročník SOŠ s 3-roč. vzdel. prog.   
Predmetom zákazky je tvorba, vydanie a tlač didaktických prostriedkov a ich dodanie verejnému obstarávateľovi prepotreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území SR, prepis do Braillovho písma, vytvorenie elektronickejverzie a metodickej príručky pre učiteľa. Slovenský jazyk pre 1. až 3. ročník SOŠ so 3-ročným vzdelávacím programomďalej definované ako didaktické prostriedky musia byť v súlade s aktuálne platným inovovaným štátnym vzdelávacímprogramom pre príslušnú vzdelávaciu oblasť.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie