Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 72 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistenie, kontrola komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach MV SR.   
Čistenie, kontrola komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach MV SR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vRámcovej dohode a v prílohách č.1 až č.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Domov seniorov ARCHA
Upratovanie a správa budovy   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích prác a technickej správy budov v objektoch verejného obstarávateľaa zároveň letná a zimná údržba v objektoch verejného obstarávateľa a ich bezprostrednom okolí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Upratovanie vnútorných priestorov, údržba spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v areáli Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.   
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie , čistiace a dezinfekčné služby vnútorných priestorov - ambulancie,lôžkové oddelenia, ( okrem operačných sál , ARO + JIS ) , kancelárie, sociálne zariadenia, chodby, schodiská, umývanieokien, tepovanie kobercov , vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ručných pomôcok amechanizmov potrebných na kvalitné vykonávanie týchto služieb, v rozsahu a časových intervaloch uvedených vsúťažných podkladoch. Súčasťou služby je aj separovanie a odnesenie odpadu na uskladnenie, zabezpečenie celoročnejúdržby spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v areáli NÚSCH, a.s. Celková podlažná plocha čistenia a upratovaniavnútorných priestorov predstavuje 20 768,85 m2, celková plocha údržby spevnených plôch, komunikácií a chodníkovpredstavuje 2 000 m 2.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Fakultná nemocnica Nitra
Upratovacie a dezinfekčné služby   
Predmetom zákazky sú komplexné služby upratovania, dezinfekcie a čistenia vnútorných priestorov zdravotníckeho zariadenia (centrálne operačné sály, lôžkové oddelenia, ambulancie a ostatné priestory v intervaloch určených verejnýmobstarávateľom) vrátane čistiacich, dezinfekčných prostriedkov, prístrojovej techniky a vypracovanie dezinfekčnéhoprogramu, ktorý dá odsúhlasiť verejnému obstarávateľovi, umiestnenie komunálneho a nebezpečného odpadu určenýmspôsobom na stanovené miesta, vrátane zabezpečenia všetkých typov vriec na odpad
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vRámcovej dohode a v prílohách č.1 až č.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu.   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánskacesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je v prílohách č.1 až č.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v Rámcovej dohode sprílohami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská správa ciest
Upratovanie kancelárskych priestorov   
Upratovacie a čistiace služby zahŕňajú upratovanie kancelárskych priestorov, spoločných priestorov, sociálnych priestorov a priestorov oblastného laboratória v 9 podlažnej administratívnej budove s vylúčením priestorov, ktoré objednávateľ prenajíma.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
2.1Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie upratovania administratívnej budovy v ktorej sa nachádzacca 90 zamestnancov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov   
Predmetom zákazky je výkon pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb a to v priestoroch objektu ústredia a pobočiek Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len VšZP), vrátane údržby a starostlivosti o exteriérovéplochy prináležiace k týmto objektom o celkovej výmere za všetky (spolu 8) časti zákazky interiér 67 242 m2, exteriér31 822 m2.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY PRE SOCIÁLNU POISŤOVŇU   
Predmetom zákazky je vykonávanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnych, v prevádzkových, v spoločnýcha v sociálnych priestoroch objektov verejného obstarávateľa, vrátane doplňovania hygienického materiálu do sociálnychzariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnenév profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vRámcovej dohode a v prílohách č.1 až č.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Okresný súd Nitra
Upratovanie priestorov justičnej budovy   
Stručné vymedzenie predmetu zákazky zabezpečenie a vykonávanie upratovacích služieb justičnej budovy a všetkýchjej kancelárií, chodieb a schodísk, sociálnych zariadení, pojednávacích miestností a zasadačiek, skladov, archívov avšetkých ostatných priestorov budovy (okrem povale) vrátane dodávky a použitia všetkých čistiacich prostriedkov,vreciek do odpadkových košov, strojového zariadenia a mechanických prostriedkov potrebných pri poskytovaní službypre odberateľa Okresný súd Nitra, Štúrova č. 9, 949 68 Nitra
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská správa ciest
Upratovanie kancelárskych priestorov   
Upratovacie a čistiace služby zahŕňajú upratovanie kancelárskych priestorov, spoločných priestorov, sociálnychpriestorov a priestorov oblastného laboratória v 9 podlažnej administratívnej budove s vylúčením priestorov, ktoréobjednávateľ prenajíma.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie upratovania administratívnej budovy v ktorej sa nachádza cca90 zamestnancov. Podrobný rozsah predmetu zákazky a jeho špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie