Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 141 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v interiéri a exteriéri administratívnych budov a v ubytovacom zariadení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskejrepubliky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave   
Predmetom zákazky sú "Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave" v zmysle súťažných podkladov. Predmet zákazky sa delí na časti 1.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava, 2.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava, 3.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 08 Bratislava, 4.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Jura Hronca, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava, 5.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Nikosa Belojanisa, Wilsonova 6, 811 07 Bratislava,  6.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Akademik, Mýtna 28, 30, 32, 34, 811 07 Bratislava.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch verejného obstarávateľa, vrátane dodávky čistiacich potrieb, dodávky a doplnenia spotrebného materiálu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Upratovacie a dezinfekčné služby na pracoviskách UNLP   
Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelných upratovacích a dezinfekčných služieb v priestoroch (budovách)objednávateľa v areáli pracovísk na ul. Rastislavova 43, Košice s plochami na upratovanie o celkovej výmere 45 397 m2a v areáli pracovísk na ul. Trieda SNP 1, Košice s plochami na upratovanie o celkovej výmere 72 774 m2
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzitná knižnica v Bratislave
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch verejného obstarávateľa a) Michalská ulica 1, Bratislava b)Ventúrska ulica, Bratislava c)Klariská ulica 3-5, Bratislava d)Pionierska ulica č.4, Bratislava  Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská národná knižnica
Upratovacie služby v objektoch Slovenskej národnej knižnice   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích služieb v jednotlivých objektoch Slovenskej národnej knižnice, ktoré sú konkrétne špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú taktiež uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR   
DNS pre potreby MPSVR SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR pre zadávanie zákaziek na upratovacieslužby.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za IV.Q. 2019.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Úrad vlády Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch verejného obstarávateľa, vrátanedodávky čistiacich potrieb, dodávky a doplnenia spotrebného materiálu. Podrobnejšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb   
Predmetom zákazky je výkon pravidelných a nepravidelných upratovacích a čistiacich služieb v priestoroch objektovVšeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., špecifikovaných v prílohe súťažných podkladov, vrátane údržby a starostlivosti oexteriérové plochy prináležiace k týmto objektom (záhradnícke práce).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Krajský súd v Košiciach
Upratovacie a čistiace služby 2020 - 2024   
Upratovacie a čistiace služby vykonávané v rokoch 2020 - 2024
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb, upratovanie a čistenie administratívnych priestorov (kancelárie, zasadačky ...), sociálnych a spoločných priestorov (dvory, chodby, schodiská, toalety, kuchynky), výmena a dokladanie odpadkových vreciek a papierových obrúskov a ostatné činnosti uvedené v podrobnom opise vrátane pracovných pomôcok, strojov a zariadení a posypového materiálu pri zimnej údržbe.  Predmetom zákazky nie je dodanie čistiacich a hygienických potrieb ako sú saponáty, mydlá, papierové vreckovky,toaletné papiere, vrecia na odpad.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB
Upratovacie služby pre priestory nachádzajúce sa na ulici Ventúrska 22, 814 99 Bratislava   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích služieb so zníženým vplyvom na životné prostredie vrátane dodaniačistiacich prostriedkov v budove nachádzajúcej sa na ulici Venúrska 22, 814 99 Bratislava, konkrétne vo vstupnej hale,kancelárskych priestoroch, chodbách, schodištiach, sociálnych zariadeniach, kuchynke a podkroví.  Upratovacie služby sa budú realizovať zametaním a umývaním vstupnej haly, kancelárskych priestorov, chodieb,schodísk, sociálnych zariadení, kuchynky, podkrovia, umývaním vstupných dverí, ometaním pavučín, odstraňovanímodpadkov nachádzajúcich sa v kancelárskych priestoroch, sociálnych zariadeniach a kuchynke.  Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej v profile zákazky na adrese https//josephine.proebiz.com/sk/tender/5611/summary  Predpokladaná hodnota zákazky pre potreby MIB bude v zmysle metodického usmernenia Úradu pre verejnéobstarávanie č. 10801-5000/2018 zo dňa 5.9.2018 určená za základe cenových ponúk predložených v plánovanomprieskume trhu. V prípade, že všetky cenové ponuky prevýšia limit určený pre zákazku s nízkou hodnotu, prieskum trhubude slúžiť výhradne na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zmluva nebude uzatvorená.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie