Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 32 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SPP - distribúcia, a.s.
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu   
Predmetom zákazky je služba spočívajúca v zabezpečení realizácie cyklických a mimoriadnych odpočtov spotrebyzemného plynu z obchodných, tzv. určených meradiel na odberných miestach v rámci územia Slovenskej republiky.Zákazka je rozdelená na tri časti, pričom na každú jednu časť verejného obstarávania bola uzavretá rámcová dohodapodľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Východoslovenská distribučná, a. s.
Služby odpočtu meradiel   
Odpočet ročne zúčtovaných domácností (MOO) Odpočet ročne zúčtovaných podnikateľov (MOP)  Kontrolný odpočet v oblasti  Zber údajov v rámci odpočtu
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
SPP - distribúcia, a.s.
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu   
Predmetom zákazky je služba spočívajúca v zabezpečení realizácie cyklických a mimoriadnych odpočtov spotrebyzemného plynu z obchodných, tzv. určených meradiel na odberných miestach v rámci územia Slovenskej republiky.Zákazka je rozdelená na tri časti, pričom na každú jednu časť verejného obstarávania bola uzavretá rámcová dohodapodľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Mesto Trnava
Komplexné poistenie   
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Trnava a ním zriadené organizácie na obdobie 48mesiacov vrozsahu poistenia Poistenie motorových vozidiel, t.j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorovéhovozidla,havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, Poistenie liečebných nákladov v zahraničí/Cestovné poistenie, Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Verejné služby  >  Rozvod vody a súvisiace služby
Východoslovenská distribučná, a. s.
Služby odpočtu meradiel   
Odpočet ročne zúčtovaných domácností (MOO) Odpočet ročne zúčtovaných podnikateľov (MOP) Kontrolný odpočet v oblasti Zber údajov v rámci odpočtu
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
SPP - distribúcia, a.s.
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu   
Predmetom zákazky je služba spočívajúca v zabezpečení realizácie cyklických a mimoriadnych odpočtov spotrebyzemného plynu z obchodných, tzv. určených meradiel na odberných miestach v rámci územia Slovenskej republiky.Zákazka je rozdelená na tri časti, pričom na každú jednu časť verejného obstarávania bola uzavretá rámcová dohodapodľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
SPP - distribúcia, a.s.
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu   
Predmetom zákazky je služba spočívajúca v zabezpečení realizácie cyklických a mimoriadnych odpočtov spotrebyzemného plynu z obchodných, tzv. určených meradiel na odberných miestach v rámci územia Slovenskej republiky.Zákazka je rozdelená na tri časti, pričom na každú jednu časť verejného obstarávania bola uzavretá rámcová dohodapodľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Východoslovenská distribučná, a. s.
Služby odpočtu meradiel   
Odpočet ročne zúčtovaných domácností (MOO) Odpočet ročne zúčtovaných podnikateľov (MOP) Kontrolný odpočet v oblasti Zber údajov v rámci odpočtu
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Východoslovenská distribučná, a. s.
Služby odpočtu meradiel   
Odpočet ročne zúčtovaných domácností (MOO)  Odpočet ročne zúčtovaných podnikateľov (MOP)  Kontrolný odpočet v oblasti  Zber údajov v rámci odpočtu
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Fyzické odpočty elektromerov   
Pravidelný aj mimoriadny výkon fyzických odpočtov spotreby elektriny na odberných miestach meraných elektromermi typu C , získavanie požadovaných informácii a fotodokumentácie podľa pokynov objednávateľa a ich odovzdanie pre následné automatizované spracovanie v IT systémoch na strane objednávateľa podľa stanoveného časového harmonogramu. Obstarávateľ je zároveň oprávnený požadovať poskytnutie služby uchovávania a archivácie získaných údajov.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Západoslovenská distribučná, a.s.
Odpočet ročne zúčtovaných zákazníkov II   
a)Odpočet domácností (MOO) b)Odpočet ročne zúčtovaných podnikateľov (MOP) c)Odpočet podľa individuálnej potreby Objednávateľa (Mimocyklické odpočty viac ako 10 OM) d) Odpočet podľa individuálnej potreby Objednávateľa (Mimocyklické odpočty menej ako 10 OM) e)Zanechanie kartičky s požiadavkou o samoodpočet f)Zber údajov
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
SPP - distribúcia, a.s.
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu   
Predmetom zákazky je služba spočívajúca v zabezpečení realizácie cyklických a mimoriadnych odpočtov spotrebyzemného plynu z obchodných, tzv. určených meradiel na odberných miestach v rámci územia Slovenskej republiky.Zákazka je rozdelená na tri časti, pričom na každú jednu časť verejného obstarávania bola uzavretá rámcová dohodapodľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Západoslovenská distribučná, a.s.
Odpočet ročne zúčtovaných zákazníkov II   
a)Odpočet domácností (MOO) b)Odpočet ročne zúčtovaných podnikateľov (MOP) c)Odpočet podľa individuálnej potreby Objednávateľa (Mimocyklické odpočty viac ako 10 OM) d) Odpočet podľa individuálnej potreby Objednávateľa (Mimocyklické odpočty menej ako 10 OM) e)Zanechanie kartičky s požiadavkou o samoodpočet f)Zber údajov
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
SPP - distribúcia, a.s.
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu   
Predmetom zákazky je služba spočívajúca v zabezpečení realizácie cyklických a mimoriadnych odpočtov spotrebyzemného plynu z obchodných, tzv. určených meradiel na odberných miestach v rámci územia Slovenskej republiky.Zákazka je rozdelená na tri časti, pričom na každú jednu časť verejného obstarávania bola uzavretá rámcová dohodapodľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Fyzické odpočty elektromerov   
Pravidelný aj mimoriadny výkon fyzických odpočtov spotreby elektriny na odberných miestach meraných elektromermi typu C, získavanie požadovaných informácii a fotodokumentácie podľa pokynov objednávateľa a ich odovzdanie pre následné automatizované spracovanie v IT systémoch na strane obstarávateľa podľa stanoveného časového harmonogramu. Obstarávateľ je zároveň oprávnený požadovať poskytnutie služby uchovávania a archivácie získanýchúdajov.
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie