Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 13 z 3 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica   
Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovomotorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica, podľa cestovného poriadku vrátane pohotovosti preprípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci, hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek.Služba bude poskytovaná počas obdobia 120 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá budevýsledkom tohto verejného obstarávania (ďalej len zmluva o poskytovaní služieb). Preprava bude zabezpečovaná podľacestovného poriadku v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb v závislosti od dopravnej situácie, dopravných predpisova obmedzení na Dunaji, pričom môže vzniknúť potreba aj nepravidelnej jazdy, mimo cestovného poriadku. Súčasťouslužieb je aj zabezpečenie upratovania plavidla - kompy, interiérov a exteriérov budov prístavov vrátane odstraňovaniaodpadu a obsluha a kontrola technických zariadení prístavov, dopravného značenia a dopravných systémov podľazmluvy o poskytovaní služieb. Počas celej dĺžky trvania zmluvy o poskytovaní služieb, denne v čase mimo cestovnéhoporiadku alebo v prípade prerušenia plavby vyhláseného plavebným opatrením oprávnenou osobou, bude uchádzač(ďalej aj dopravca) držať pohotovosť k jazde. Predmetom prepravy nie je preprava nákladných vozidiel a špeciálnychvozidiel a iných obdobných zariadení v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb s výnimkou prepravy rýchlejzdravotníckej pomoci, hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek max. do 20 t na jedno vozidlo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technické požiadavkysúťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Vodná doprava
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica   
Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po prívodnom kanáli Vodného diela (VD)Gabčíkovo motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica, 19 hodín denne, pričom počas zvyšných5-tich hodín denne bude zabezpečená pohotovosť pre prípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci,hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek. Služba bude poskytovaná počas obdobia 60 mesiacov ododňa účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (ďalej len zmluva oposkytovaní služieb), alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu podľa článku 6. ods. 6.2 zmluvy o poskytovaníslužieb.   Ďalšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode II.2.4) Opis obstarávania tohto oznámenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Vodná doprava
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica   
Predmetom zákazky je služba na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po prívodnom kanáli Vodného diela (VD)Gabčíkovo motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica, 19 hodín denne, pričom počas zvyšných5-tich hodín denne bude zabezpečená pohotovosť pre prípad urgentnej prepravy rýchlej zdravotníckej pomoci,hasičského a záchranného zboru a bezpečnostných zložiek. Služba bude poskytovaná počas obdobia 60 mesiacov ododňa účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania (ďalej len zmluva oposkytovaní služieb), alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu podľa článku 6. ods. 6.2 zmluvy o poskytovaníslužieb.   Ďalšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode II.2.4) Opis obstarávania tohto oznámenia.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Vodná doprava
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie