Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6908 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Družstevná pri Hornáde
Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy – Obecného úradu a Kultúrneho domu - Družstevná pri Hornáde   
Hlavný zámer obnovy administratívnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Družstevná pri Hornáde jekoncipovaný tak, aby boli splnené platné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií, na ich požiarnubezpečnosť, zároveň však tak, aby bola zachovaná ekonomická efektívnosť navrhovaného riešenia, predovšetkýmvzhľadom na vek (realizácia stavby začiatkom 70-tych rokov minulého storočia) a na koncepciu stavby. Obnova je zameraná najmä na zateplenie stien obvodového plášťa 1. a 2. NP (vrátane zateplenia ostení, nadpraží aparapetov jeho otvorových konštrukcií), ako aj v zateplení sokla (1. PP) budovy (vrátane zateplenia ostení, nadpraží aparapetov jeho otvorových konštrukcií). Ďalej sa navrhuje zateplenie vyloženia striech a zateplenie čiel, bokov apodhľadov betónových striešok vstupov. Navrhnuté je aj zateplenie juhovýchodnej obvodovej steny 1. a 2. NP častibudovy Obecný úrad z jej vnútornej strany (kvôli zachovaniu obkladu z prírodného kameňa na fasáde budovy).
Stavebné práce
Mesto Rožňava
Úprava vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba   
Predmetom zákazky je vytvorenie priestranstva v podobe vnútroblokového parku na sídlisku Družba v Rožňave, ktorýprispeje ku skvalitneniu životného prostredia obyvateľov, poskytne viaceré možnosti trávenia voľného času v exteriéri ato pre všetky generácie obyvateľov sídliska.
Stavebné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nákup stravných poukážok   
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok v papierovej forme pre zabezpečenie stravovania zamestnancov UPJŠv Košiciach v zmysle §152 Zákonníka práce.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok   
Predmetom zákazky je dodávka predmetu zákazky/ zmluvy Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok, v rozsahu verejnýmobstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Xofigo   
Predmetom obstarávania je dodávka humánneho lieku Xofigo 1100 kBq/ml injekčný roztok, sol inj 1x6 ml (liek.inj.skl.) sobsahom 223Ra. Xofigo sa indikuje na liečbu dospelých pacientov s pokročilou rakovinou prostaty s prítomnosťousymptomatických kostných metastáz, bez prítomnosti viscerálnych metastáz. Xofigo je terapeutické rádiofarmakumvyžarujúce alfa častice. Účinná látka Chlorid radnatý (223Ra).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Obec Kokšov - Bakša
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Kokšov -Bakša   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Kontajnerové nadstavby
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Stredná odborná škola
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - stavebníctvo, geodézia a kartografia)   
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov- stavebníctvo, geodézia a kartografia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažnýchpodkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná zdravotnícka škola Humenné
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia)   
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov- základy ošetrovania a asistencie, anatómia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažnýchpodkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Stredná zdravotnícka škola
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia)   
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov- základy ošetrovania a asistencie, anatómia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá - servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Mesto Dobšiná
Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná   
Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá rieši rekonštrukciu a modernizáciu Komunitného centra v meste Dobšiná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je aj projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia ľadovej plochy na zimnom štadióne.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Horská záchranná služba
Preventívny diaľkovo riadený odpaľovací systém na odstrel snehových lavín pre HZS   
Predmetom tejto zákazky je dodanie preventívnych odpaľovacích systémov pre diaľkovo riadený odstrel snehových lavín, ktoré je možné použiť pri nepriaznivej lavínovej situácii ohrozujúcej lyžiarske svahy a infraštruktúru v horských oblastiach a to a)Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - stacionárny systém (technológie 4 ks. a drobná stavba stožiare/pylóny 4 ks.) a súvisiace služby a to najmä montáž pylónov/ stožiarov, doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia, dodanie zariadení s užívateľským rozhraním v jazyku anglickom a kompletnou projektovou dokumentáciou, manuálom a servisnou knihou v slovenskom jazyku, zaškolenie obsluhy, servisná podpora. b)Preventívny odpaľovací systém pre diaľkový odstrel lavín - mobilný systém (detonačná komora určená pre použitie z podvesu vrtuľníka) 5 ks. a súvisiace služby a to najmä doprava na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia, dodanie zariadení s užívateľským rozhraním v jazyku anglickom a kompletnou projektovou dokumentáciou, manuálom a servisnou knihou v slovenskom jazyku, zaškolenie obsluhy, servisná podpora. V rámci dodania sa uchádzač zaväzuje zabezpečiť všetky súvisiace služby. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Moderniza´cia ustajnenia HD Ulicˇ – hnojovicove´ hospodarstvo   
Predmetom zadavania zakazky je dodanie Skladovacej nadrze na hnojovicu, ktora pozostava primarne z technologickejcasti FLEXOBAZENA s montazou pozostavajucou z elektroinstalacnych prac, stavebnej pripravy a obsluznej nadrzehnojovicoveho hospodarstva a Bubnoveho separatora technologicka cast a montaz pozostavajuca z pripravnychstavebnych prac a elektroinstalacie
Priemyselné mechanizmy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie