Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7297 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Zborov
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ZBOROV   
Existujúca stavba sa nachádza v obci Zborov. Jedná sa o 2 podlažnú budovu. Budova slúži ako zdravotnícke zariadeniepre obec Zborov. Zámerom investora je zrekonštruovať vybrané existujúce priestory objektu a vytvoriť tak lepšie amodernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckeho oddelenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Medzev
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti MEDZEV   
Existujúca stavba sa nachádza v obci Medzev. Bola postavená pred rokom 1981. Jedná sa o 2 podlažnú budovu spodpivničením. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre obec Medzev. Zámerom investora je zrekonštruovaťvybrané existujúce priestory objektu a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckehooddelenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023   
Získanie poskytovateľa telekomunikačných služieb
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia – Urodynamické zariadenie – 1 ks   
Predmetom zákazky je dodanie urodynamického zariadenia pre oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkýmplatným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručnýchopráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byťvyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Mesto Levoča
Vodozádržné opatrenia mesta Levoča   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zachytením dažďových vôd v areáli nemocnice v Levoči.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Hanušovce nad Topľou
Zvýšenie kapacity materskej školy Hanušovce nad Topľou   
Predmetom riešenia je rekonštrukcia obnovy vnútorných priestorov MŠ Hanušovce nad Topľou za účelom zvýšenia kapacity MŠ a modernizácií priestorov škôlky. Materská škola sa nachádza v širšom centre mesta Hanušovce nad Topľou na ulici Budovateľská a je vedená pod súpisným číslom 428/4. Projekt pozostáva z častí (stavebných objektov) SO 01REKONŠTRUKCIA DETSKÝCH JASLÍ NA TRIEDU MŠ SO 02REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH TRIED MŠ Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. ťažba výchovná úmyselná do 50 rokov ťažba výchovná úmyselnú nad 50 rokov ťažbu obnovnú úmyselnú ťažba náhodná vykonaná
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie II   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. ťažba výchovná úmyselná do 50 rokov ťažba výchovná úmyselnú nad 50 rokov ťažbu obnovnú úmyselnú ťažba náhodná vykonaná
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022   
Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti).
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie