Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
eustream, a.s.
Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01   
Predmetom zákazky je dodávka 19 ks celozváraných guľových uzáverov pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktoré budú použité pri úprave potrubného dvora kompresorovej stanice 01, Veľké Kapušany. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti 1. časť GU DN 1400, 1200 a 900 v celkovom počte 8 ks; 2. časť GU DN 700, 400 a 300 v celkovom počte 11 ks. Uchádzač mohol predložiť ponuku na jednu časť alebo na obidve časti predmetu zákazky, avšak vždy na celé časti predmetu zákazky. Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie boli uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL   
Predmetom zákazky je dodávka 15 ks. guľových uzáverov (GU) DN 1000 pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej ako SK-PL). Predmet zákazky bol rozdelený na 2 časti 1. časť GU DN 1000 s Hydropneumatickým pohonom (HPO) v celkovom počte 7 ks; 2. časť GU DN 1000 s Elektrickým pohonom (EP) v celkovom počte 8 ks;
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01   
Predmetom zákazky je dodávka 19 ks celozváraných guľových uzáverov pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktoré budú použité pri úpravepotrubného dvora kompresorovej stanice 01, Veľké Kapušany.  Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti  1. časť GU DN 1400, 1200 a 900 v celkovom počte 8 ks; 2. časť GU DN 700, 400 a 300 v celkovom počte 11 ks.  Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obidve časti predmetu zákazky, avšak vždy na celé časti predmetu zákazky.  Podrobný opis obstarávania a doplňujúce informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Vodoinštalačný materiál- tlačné ventili   
Predmetom zákazky bola dodávka úsporných tlačných ventilov
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Vodoinštalačný materiál- tlačné ventili   
Predmetom zákazky je obstaranie úsporných tlačných vodoinštalačných ventilov a náhradných dielov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Guľové uzávery DN 1000 pre SK-PL   
Predmetom zákazky je dodávka 15 ks. guľových uzáverov (GU) DN 1000 pre projekt výstavby medzištátnehovysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej ako SK-PL).  Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti 1. časť GU DN 1000 s Hydropneumatickým pohonom (HPO) v celkovom počte 7 ks; 2. časť GU DN 1000 s Elektrickým pohonom (EP) v celkovom počte 8 ks;  Uchádzač môže predložiť ponuku na 1 časť alebo na obe časti predmetu zákazky, avšak vždy na celé časti predmetuzákazky.  Guľové uzávery a pohony na guľové uzávery, ktoré bude uchádzač ponúkať, musia spĺňať požiadavky technickejšpecifikácie a technicko-dodacích podmienok spoločnosti eustream, a.s. Guľové uzávery pre vysokotlakové plynovodyDN 300 - DN 1400 č. TA.W.24.02.15 a Pohony na guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody DN 300 - DN 1400 č.TA.W.29.02.15 (ďalej ako TDP). TDP sú zverejnené a voľne dostupné na profile obstarávateľa v rámci zákazky "Guľovéuzávery DN 1000 pre SK-PL".
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL   
Predmetom zákazky je dodávka 15 ks. guľových uzáverov (GU) DN 1000 pre projekt výstavby medzištátneho vysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej ako SK-PL). Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti 1. časť GU DN 1000 s Hydropneumatickým pohonom (HPO) v celkovom počte 7 ks; 2. časť GU DN 1000 s Elektrickým pohonom (EP) v celkovom počte 8 ks; Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti predmetu zákazky, avšak vždy na celé časti predmetu zákazky. Guľové uzávery a pohony na guľové uzávery, ktoré bude uchádzač ponúkať, musia spĺňať požiadavky technickej špecifikácie a technicko-dodacích podmienok spoločnosti eustream, a.s. Guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400 č. TA.W.24.02.15 a Pohony na guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400 č. TA.W.29.02.15 (ďalej ako TDP). TDP sú zverejnené a voľne dostupné na profile obstarávateľa v rámci zákazky "Guľové uzávery DN 1000 pre SK-PL".
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Guľové uzávery DN 1000 pre SK-PL   
Predmetom zákazky je dodávka 15 ks. guľových uzáverov (GU) DN 1000 pre projekt výstavby medzištátnehovysokotlakového plynovodu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (ďalej ako SK-PL).  Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti 1. časť GU DN 1000 s Hydropneumatickým pohonom (HPO) v celkovom počte 7 ks; 2. časť GU DN 1000 s Elektrickým pohonom (EP) v celkovom počte 8 ks;  Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti predmetu zákazky, avšak vždy na celé častipredmetu zákazky.  Guľové uzávery a pohony na guľové uzávery, ktoré bude uchádzač ponúkať, musia spĺňať požiadavky technickejšpecifikácie a technicko-dodacích podmienok spoločnosti eustream, a.s. Guľové uzávery pre vysokotlakové plynovodyDN300 - DN1400 č. TA.W.24.02.15 a Pohony na guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400 č.TA.W.29.02.15 (ďalej ako TDP). TDP sú zverejnené a voľne dostupné na profile obstarávateľa v rámci zákazky "Guľovéuzávery DN 1000 pre SK-PL".
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Guľové uzávery DN 300 - DN 1400   
Predmetom obstarávania bola dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom a v prípade požiadavky obstarávateľa aj zaškolenie prevádzkového personálu na obsluhu a ovládanie pohonov. Predmet zákazky bol rozdelený na 3 časti podľa rozsahu dimenzií guľových uzáverov nasledovne 1. čast Gulové uzávery od DN300 vrátane do DN700 vrátane, najmenej PN80; 2. čast Gulové uzávery od DN750 vrátane do DN1000 vrátane, najmenej PN80; 3. čast Gulové uzávery od DN1200 vrátane do DN1400 vrátane, najmenej PN80. Guľové uzávery a pohony na guľové uzávery, ktoré bude uchádzač ponúkať musia spĺňať požiadavky špecifikácie a technicko-dodacích podmienok Guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400 a Pohony na guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400. Podrobné informácie k zákazke sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400.   
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - D1400
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Guľové uzávery DN 300 - DN 1400   
Predmetom obstarávania je dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom a v prípade požiadavky obstarávateľa ajzaškolením prevádzkového personálu na obsluhu a ovládanie pohonov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti podľarozsahu dimenzií guľových uzáverov nasledovne 1. cast Gulové uzávery od DN300 vrátane do DN700 vrátane, najmenej PN80;  2. cast Gulové uzávery od DN750 vrátane do DN1000 vrátane, najmenej PN80;  3. cast Gulové uzávery od DN1200 vrátane do DN1400 vrátane, najmenej PN80. Guľové uzávery a pohony na guľové uzávery, ktoré bude uchádzač ponúkať musia spĺňať požiadavky špecifikácie atechnicko-dodacích podmienok Guľové uzávery pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400 a Pohony na guľovéuzávery pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400. Podrobné informácie k zákazke sú uvedené v Súťažnýchpodkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400.   
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
eustream, a.s.
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400.   
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - D1400
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu   
Predmetom je zabezpečenie dodávky vodoinštalačného a kúrenárskeho materiálu bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v Opise predmetu zákazky, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu na mieste dodania v období maximálne 48 mesiacov pre potreby verejného obstarávateľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jednotlivých Prijímateľov.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie