Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mestská časť Bratislava - Ružinov
„Revitalizácia detského ihriska Raketová v mestskej časti Bratislava-Ružinov“   
„Revitalizácia detského ihriska Raketová v mestskej časti Bratislava-Ružinov“
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Mestská cast Bratislava - Ružinov
„Dodanie a montáž hracích prvkov na detské ihriská v mestskej casti Bratislava-Ružinov“   
„Dodanie a montáž hracích prvkov na detské ihriská v mestskej casti Bratislava-Ružinov“
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Obec Krásno
„Detské ihrisko pri archeologickej zóne“   
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a osadenie hernej zostavy detského ihriska v obci Krásno, umiestnenej na vrchuChríb ,LV 271,p.č.3 reg.C.,k.u.Krásno, obec Krásno vrátane stavebných prác súvisiacich s osadením, montážou aprípravou dopadových plôch.  Zákazka má nasledovné členenie a rozsah  dodanie nasledovného  č1)hernázostavasošmýkačkou,lezeckoustenoualanovoustenourozmerprvku5,15x2,65m(+/-5%) č2.Visiacadvojhojdačka-sedákKLASIK+BABY č3.Detskýkolotočspriemerom150cm č4.Prevažovaciahojdačka-oceľ-minimálnadĺžka3m č5.PružinováhojdačkaKoník technickú špecifikáciu, popis, nákresy a obrázky viď v Prílohe č. 2 Výzvy;  - osadenie a montáž herných prvkov č.1 až č.5 komplet stavebných prác súvisiacich s výkopom otvorov, betonážoupätiek, dodaním pätiek, osadením a zmontovaním herných prvkov, - úprava okolia herných prvkov s dôrazom na tvorbu bezpečnostných dopadových plôch.  Herné prvky musia byť certifikovanej výroby, za účelomvybudovaniadetskéhoihriskazkvalitnýchmateriálov,takabybolibezpečné,maličonajdlhšiuživotnosťabolibezúdržbové,umiestnené na parc.č. 3, reg.C, LV271, k.u.Krásno,obec Krásno(napr.drevennéprvkymin.3xnapustenéekologickya zdravotne nezávadnýmolejompredlžujúcimživotnosťminimálnena5rokovvovonkajšomvlhkomprostredíalebooceľovéainé materialyošetrenétakabybolizdravotenezávadné,nekorodovalianepodliehalivonkajšímpoveternostnýmvplyvom,laná-pletenélanosamusískladaťzo6vonkajšíchvinutýchlánajednéhocetrálnehooceľovéholanavpolypropylénovompúzdre,šmýkačka-zviacvrstvovéholaminátualebonereze) Musíbyťzabezpečenábezpečnosťdetíaodolnosťprotivandalizmu.  1/2 MinimálnepožadovanéparametremusiaspĺňaťpožiadavkyuvedenévdokumenteCharakteristikaprogramuPodporarozvojašportunarok2019. bližšie na www.sport.vlada.gov.sk
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Mesto Žilina
Vybudovanie a doplnenie detských ihrísk v Žiline   
Vybudovanie a doplnenie detských ihrísk v Žiline
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Nadácia žilinský lesopark
Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť   
Účelom stavby je rekonštrukcia centrálnej časti lesoparku, ktorá je ohradená a predstavuje hlavné zázemie prevšetkých návštevníkov parku. Nachádza sa tu detské ihrisko 0 6 rokov , Lanovka, Trampolína, ktoré je potrebnérekonštruovať.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Nadácia žilinský lesopark
Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť   
Účelom stavby je rekonštrukcia centrálnej časti lesoparku, ktorá je ohradená a predstavuje hlavné zázemie prevšetkých návštevníkov parku. Nachádza sa tu detské ihrisko 0 6 rokov , Lanovka, Trampolína, ktoré je potrebnérekonštruovať.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Mesto Galanta
Osadenie herných prvkov a drobnej architektúry v lokalite detského ihriska na sídl. Jas"   
Osadenie herných prvkov a drobnej architektúry v lokalite detského ihriska na sídl. Jas"
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Mesto Žiar nad Hronom
Herné a agility prvky   
Predmetom zákazky je dodanie zariadení ihrísk, hojdačiek, kolotočov
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Mesto Žiar nad Hronom
Herné a agility prvky   
Predmetom zákazky je dodanie zariadení ihrísk, hojdačiek, kolotočov
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Obec Krásno
Detské ihrisko pri archeologickej zóne   
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a osadenie hernej zostavy detského ihriska v obci Krásno, umiestnenej navrchu Chríb ,LV 271,p.č.3 reg.C.,k.u.Krásno, obec Krásno vrátane stavebných prác súvisiacich s osadením, montážou aprípravou dopadových plôch.  Zákazka má nasledovné členenie a rozsah  dodanie nasledovného  č1)hernázostavasošmýkačkou,lezeckoustenoualanovoustenourozmerprvku5,15x2,65m(+/-5%) č2.Visiacadvojhojdačka-sedákKLASIK+BABY č3.Detskýkolotočspriemerom150cm č4.Prevažovaciahojdačka-oceľ-minimálnadĺžka3m č5.PružinováhojdačkaKoník technickú špecifikáciu, popis, nákresy a obrázky viď v Prílohe č. 2 Výzvy;  - osadenie a montáž herných prvkov č.1 až č.5 komplet stavebných prác súvisiacich s výkopom otvorov, betonážoupätiek, dodaním pätiek, osadením a zmontovaním herných prvkov, - úprava okolia herných prvkov s dôrazom na tvorbu bezpečnostných dopadových plôch.  Herné prvky musia byť certifikovanej výroby, za účelomvybudovaniadetskéhoihriskazkvalitnýchmateriálov,takabybolibezpečné, mali čo najdlhšiu životnosť a boli bezúdržbové,umiestnené na parc.č. 3, reg.C, LV271, k.u.Krásno,obec Krásno (napr.drevenné prvky min.3xnapustené ekologickyazdravotne nezávadným olejom predlžujúcim životnosť minimálne na 5 rokov vo vonkajšom vlhkom prostredí alebooceľové a iné materialyošetrenétakabybolizdravotenezávadné,nekorodovalianepodliehalivonkajšímpoveternostnýmvplyvom,laná- 1/2 pletenélanosamusískladaťzo6vonkajšíchvinutýchlánajednéhocetrálnehooceľovéholanavpolypropylénovompúzdre,šmýkačka-zviacvrstvového laminátu alebo nereze) Musí byť zabezpečená bezpečnosť detí a odolnosť proti vandalizmu. MinimálnepožadovanéparametremusiaspĺňaťpožiadavkyuvedenévdokumenteCharakteristikaprogramuPodporarozvojašportunarok2019. bližšie na www.sport.vlada.gov.sk 37535200-9 Zariadenie ihrísk 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie