Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 19 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Košický samosprávny kraj
Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní   
Výroba a výmena dvoch kuso dverných výplní, ktoré majú byť vyrobené ako kópie pôvodných drevených dvernýchvýplní, v zmysle týchto súťažných podkladov a ich príloh.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
OSTPOL SLOVAKIA s.r.o.
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V LUČENCI   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na pôvodnom objekte a to v hlavnej miere znížením energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií obvodového muriva a opláštenia haly, šikmej strechy vrátane stropu nad II. N.P., vonkajších výplní otvorov a na ne nadväzujúcich doplnkových konštrukcií. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. II.1.5) Celková predpokladaná hodnota 228 682,54 EUR bez DPH
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Správa majetku Košického samosprávneho kraja
„Výmena okenných výplní“   
Predmetom zákazky je výmena okien a vykonanie s tým spojených prác v rozsahu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v zmysle tejto výzvy, súťažných podkladov a ich príloh.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Košický samosprávny kraj
Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní   
Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní, ktoré majú byť vyrobené ako kópie pôvodných drevených dvernýchvýplní, v zmysle týchto súťažných podkladov a ich príloh.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Košický samosprávny kraj
Obnova okenných výplní na východnej uličnej fasáde, dvorovej východnej fasáde západného krídla a severnej uličnej fasáde Divíznej budovy   
Predmetom zákazky je dodávka a výmena historických okenných výplní na divíznej budove Úradu košickéhosamosprávneho kraja v zmysle podrobností uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohach
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Výmena dvojkrídlového okna a výmena bezpečnostnej manipulačnej priehradky na strážnom stanovišti č. 3 - hlavný vchod"   
Výmena dvojkrídlového okna a výmena bezpečnostnej manipulačnej priehradky na strážnom stanovišti č. 3 - hlavný vchod"
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Správa majetku Košického samosprávneho kraja
„Výmena okenných výplní“   
Predmetom zákazky je výmena okien a vykonanie s tým spojených prác v rozsahu podľa požiadaviek verejnéhoobstarávateľa v zmysle tejto výzvy, súťažných podkladov a ich príloh.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Univerzitná nemocnica Bratislava
Výmena okien za plastové 12 ks na ORL v bloku B/5.podl. strana C v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava   
Výmena okien za plastové 12 ks na ORL v bloku B/5.podl. strana C v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Univerzitná nemocnica Bratislava
Výmena protipožiarnych vchodových dverí na Očnej klinike v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava   
Výmena protipožiarnych vchodových dverí na Očnej klinike v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Košický samosprávny kraj
Obnova okenných výplní na východnej uličnej fasáde, dvorovej východnej fasáde západného krídla a severnej uličnej fasáde Divíznej budovy   
Predmetom zákazky je dodávka a výmena historických okenných výplní na divíznej budove Úradu Košickéhosamosprávneho kraja v zmysle podrobností uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Základná škola
ZŠ Slovenských partizánov - rekonštrukcia výplní otvorov   
Nový stav zachováva všetky nosné a deliace konštrukcie objektu, rozmerovédimenzie objektu, z čoho vyplýva, že dispozícia objektu sa nemení.Projekt rieši obnovu objektu v rozsahu- Osadenie exteriérových výplní otvorov- Doplnenie klampiarskych výrobkov oplechovanie parapetov okien- Domurovanie medziokenných vložiek a časti výplní otvorov- Vyspravenie fasády a oprava omietokBližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica
REKONŠTRUKCIA - VÝMENA VÝPLNÍ OTVOROV MATERSKÁ ŠKOLA – Dedovec II, Považská Bystrica   
Rozsah prác pozostáva z demontáže jestvujúcich drevených okenných a dverných otvorov a montáž nových plastových okien a hliníkových dvier. Navrhnutý je okenný 6-komorový plastový profil a dverný 3-komorový hliníkový profil s trojsklom, Uw hodnota celých okien a dvier je min. 1,0 W/m2K. Pri realizácii je uvažované s demontážou jestvujúcich výplní obvodových stien drátosklom. Vzniknuté otvory sa zamurujú porobetónovými tvárnicami hr. 300mm. Z hľadiska plánovanej zmeny vnútornej dispozície sa budú zamurovávať aj niektoré okenné a dverné otvory, poloha je zrejmá vo výkresovej časti. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Základná škola
ZŠ Stred 44/1 - rekonštrukcia výplní otvorov   
Stavebné práce riešia obnovu objektu v rozsahu- Osadenie exteriérových výplní otvorov- Doplnenie klampiarskych výrobkov oplechovanie parapetov okien- Domurovanie medziokenných vložiek a časti výplní otvorov- Vyspravenie fasády a oprava omietokBližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Základná škola
ZŠ SNP 1464 - rekonštrukcia výplní otvorov   
Nový stav zachováva všetky nosné a deliace konštrukcie objektu, rozmerovédimenzie objektu, z čoho vyplýva, že dispozícia objektu sa nemení.Projekt rieši obnovu objektu v rozsahu- Osadenie exteriérových výplní otvorov- Doplnenie klampiarskych výrobkov oplechovanie parapetov okien- Domurovanie medziokenných vložiek a časti výplní otvorov- Vyspravenie fasády a oprava omietokBližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Základná škola
ZŠ Slovenských partizánov - rekonštrukcia výplní otvorov   
Nový stav zachováva všetky nosné a deliace konštrukcie objektu, rozmerovédimenzie objektu, z čoho vyplýva, že dispozícia objektu sa nemení.Projekt rieši obnovu objektu v rozsahu- Osadenie exteriérových výplní otvorov- Doplnenie klampiarskych výrobkov oplechovanie parapetov okien- Domurovanie medziokenných vložiek a časti výplní otvorov- Vyspravenie fasády a oprava omietokBližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie