Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 24 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rozhlas a televízia Slovenska
Rekonštrukcia TV technológie štúdia Košice   
Predmetom zákazky sú realizačné projekty, dodávka, montáž zariadení a inštalačné montážne činnosti pre rekonštrukciuTV štúdia Košice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti D. OPISPREDMETU ZÁKAZKY.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia ISD na diaľnici D1 Pečňa Vajnory v rámci ktorej bude zmodernizovanánapájacia a komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy, premenné dopravné značky, a modernizácia telefónovnúdzového volania v rámci celého dopravného uzla Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Obnova rádiofónnej siete spoločnosti   
Účelom realizácie obnovy rádiofónnej siete Objednávateľa (ďalej aj RDST sieť) je stabilizovať prostriedok pre krízovúkomunikáciu pre jednotlivé zložky Objednávateľa (ďalej aj ZSD), ktoré zabezpečujú prevádzkovanie distribučnej siete.Predmetom verejného obstarávania je zhotovenie diela, t.j. obnova RDST siete, ktorá spočíva v celkovej výmenetechnológie, teda HW, SW, koncových účastníckych zariadení a pracovísk na monitoring, pomocných zariadení,inštalačného materiálu rádiofónnych vykrývačov a rádiových staníc a ich uvedenie do prevádzky a poskytnutieSúvisiacich plnení, t.j. dodávka náhradných dielov a s tým spojených súvisiacich činností.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia a doplnenie ISD na úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia ISD na diaľnici D1 Trnava Horná Streda, v rámci ktorej budezmodernizovaná a doplnená napájacia komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy dohľadu, premenné dopravnéznačky, modernizácia telefónov núdzového volania, meteostanice, sčítače dopravy a nové operátorské pracovisko naStredisku správy a údržby diaľnice 3 Trnava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Modernizácia a doplnenie IRSD na D1 a D2 na území mesta Bratislavy   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia ISD na diaľnici D1 Pečňa Vajnory v rámci ktorej bude zmodernizovanánapájacia a komunikačná infraštruktúra, kamerové systémy, premenné dopravné značky, a modernizácia telefónovnúdzového volania v rámci celého dopravného uzla Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule   
Predmetom zákazky je vybaviť diaľnicu D2 a pravostranné odpočívadlo Sekule predselekčným vysokorýchlostnýmváhovým systémom pre detekciu prekročenia rozmerových a hmotnostných limitov nákladných vozidiel a ich odklon zpremávky na úradné váženie na certifikovanej váhe. Predmetom dodávky budú technologické zariadenia a stavebnáčasť (výkopy, stĺpy) a to v zmysle priloženej projektovej dokumentácie.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Nováky
Rozšírenie kamerového systému v meste Nováky   
Rozšírenie kamerového systému v meste Nováky
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Digitálne prenosové prístroje
Rozhlas a televízia Slovenska
Štúdiové kamery   
Predmetom zákazky je dodávka štúdiových kamerových reťazcov pre televízne štúdiá RTVS STV štúdio Banská Bystricaa STV štúdio Košice v rámci investičnej akcie Televízna a rozhlasová štúdiová technika. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je bližšie špecifikované v Kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany Pod horou
ovocie a zelenina   
ovocie a zelenina
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Vysielacie prístroje
Rozhlas a televízia Slovenska
Štúdiové kamery   
Štúdiové kamery
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Rozhlas a televízia Slovenska
Štúdiové kamery   
Predmetom zákazky je dodávka štúdiových kamerových reťazcov pre televízne štúdiá RTVS STV štúdio Banská Bystricaa STV štúdio Košice v rámci investičnej akcie Televízna a rozhlasová štúdiová technika. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je bližšie špecifikované v Kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rádiový maják NDB (Nesmerová stanica NDB)   
Rádiový maják NDB (Nesmerová stanica NDB)
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez...
TVR a RE, s.r.o.
Rekonštrukcia a modernizácia technologického reťazca   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie logického celku technologický reťazec na výrobu, spracovanie,archivovanie a vysielanie audiovizuálnych diel
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
TVR a RE, s.r.o.
Rekonštrukcia a modernizácia technologického reťazca   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie logického celku technologický reťazec na výrobu, spracovanie,archivovanie a vysielanie audiovizuálnych diel.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie