Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 71 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odborné vzdelávanie zamestnancov   
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonač.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Plnenie rámcovej dohody za 3.Q.2019.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Odborná príprava zamestnancov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Odborná príprava zamestnancov JAVYS, a.s. na získanie odbornejspôsobilosti v súlade so zákonom SR č.541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmenea doplnení niektorých zákonov, vyhláškou ÚJD SR č.52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č.34/2012 Z.z.a Systému odbornej prípravy zamestnancov JAVYS, a.s.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Justičná akadémia SR
Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov – zabezpečenie jazykového vzdelávania, zahraničných stáží, konferencií, tlmočníckych a prekladateľských služieb   
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie jazykového vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov v odbornej právnickej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku, krátkodobých a dlhodobých zahraničných stáží, konferencií a tlmočníckych a prekladateľských služieb počas odborného vzdelávania. Podrobný opis predmetu zákazky sanachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie   
Predmetom zákazky sú vzdelávacie programy pre uchádzačov o zamestnanie.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie vzdelávacích programov pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktoré savyžadujú pri ich uplatnení na trhu práce a umožňujú im získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účelvýkonu profesií vo výrobných, skladových a obchodných prevádzkach a tiež v prevádzkach poskytujúcich služby. Zákazka sa delí na 14 častí, podľa zamerania vzdelávacích programov.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie vzdelávacích programov pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktoré savyžadujú pri ich uplatnení na trhu práce a umožňujú im získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účelvýkonu profesií vo výrobných, skladových a obchodných prevádzkach a tiež v prevádzkach poskytujúcich služby. Zákazka sa delí na 14 častí, podľa zamerania vzdelávacích programov.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odborné vzdelávanie zamestnancov   
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonač.514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vzdelávacie a tréningové podujatia pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie a organizácia nasledovných troch typov podujatí 1. Série vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov motocyklov; 2. Série vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov osobných automobilov Autoškola BECEP; 3. Motoristického podujatia - súťaže Najbezpečnejší vodič SR - Vodič roka.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vyššie vzdelávanie (vyššie školstvo)  >  Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti
Úrad pre verejné obstarávanie
Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO Systémy manažérstva kvality   
Predmetom zákazky sú konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systémov manažérstva kvality podľapožiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO Systémy manažérstva kvality.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie inovatívnej služby Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovaniakvalifikácií, konkrétne komplexných služieb súvisiacich s efektívnym nastavením a implementáciou systému overovaniakvalifikácií. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie   
Predmetom zákazky sú vzdelávacie programy pre uchádzačov o zamestnanie.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výučba anglického jazyka   
Výučba anglického jazyka
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Poskytovanie jazykových kurzov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odborné vzdelávanie zamestnancov   
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odborné vzdelávanie zamestnancov   
Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe a vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie   
Predmetom zákazky sú vzdelávacie programy pre uchádzačov o zamestnanie.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie