Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií   
Predmetom zákazky je zabezpečenie inovatívnej služby Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovaniakvalifikácií, konkrétne komplexných služieb súvisiacich s efektívnym nastavením a implementáciou systému overovaniakvalifikácií. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B. Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Justičná akadémia SR
Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov – zabezpečenie jazykového vzdelávania, zahraničných stáží, konferencií, tlmočníckych a prekladateľských služieb   
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie jazykového vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov vodbornej právnickej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku, krátkodobých a dlhodobých zahraničných stáží,konferencií a tlmočníckych a prekladateľských služieb počas odborného vzdelávania. Podrobný opis predmetu zákazky sanachádza v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Špecifický edukačný obsah pre vzdelávanie v oblasti DATA SCIENCIE v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“   
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie vzdelávacieho obsahu v oblasti DATA SCIENCIE a poskytnutie licencie na jeho užívanie pre teoretickú a praktickú výučbu študentov vysokých škôl v odborných predmetoch 1.Dátové sklady, Business intelligence a základy analýzy dát 2.Predmet Aplikácie metód strojového učenia a analýzy dát
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Špecifický edukačný obsah pre vzdelávanie v oblasti DATA SCIENCIE v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“   
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie vzdelávacieho obsahu v oblasti DATA SCIENCIE a  poskytnutie licencie na jeho užívanie pre teoretickú a praktickú výučbu študentov vysokých škôl v odbornýchpredmetoch 1.Dátové sklady, Business intelligence a základy analýzy dát 2.Predmet Aplikácie metód strojového učenia a analýzy dát  Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby (školenia)
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Letecký výcvik na jednomotorových a viacmotorových lietadlách 2018   
Predmetom zákazky je určenie podmienok zadávania zákaziek na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pilotov lietadielOzbrojených síl SR jednomotorových (SEP) a viacmotorových (MEP) lietadiel.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Letecký útvar
Kurz anglického jazyka so zameraním na leteckú terminológiu používanú pri hasení lesných požiarov.   
Kurz anglického jazyka so zameraním na leteckú terminológiu používanú pri hasení lesných požiarov.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Letecký výcvik na jednomotorových a viacmotorových lietadlách 2018   
Predmetom zákazky je určenie podmienok zadávania zákaziek na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pilotov lietadielOzbrojených síl SR jednomotorových (SEP) a viacmotorových (MEP) lietadiel.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR
Pravidelný výcvik vodičov na získanie kvalifikačnej karty   
Pravidelný výcvik vodičov na získanie kvalifikačnej karty
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Poskytnutie komplexných vzdelávacích služieb v oblasti celoživotného vzdelávania vo vybraných vzdelávacích programoch 09/2017-08/2019   
Zabezpečenie vzdelávania na predmet zákazky Poskytnutie komplexných vzdelávacích služieb v oblasti celoživotnéhovzdelávania vo vybraných akreditovaných vzdelávacích programoch.  Ide o nasledovné vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania 1.Mechatronik rozsah rekvalifikačného programu 3600 hod. 2.Priemyselný mechanik rozsah rekvalifikačného programu 3600 hod. 3.Elektrotechnik automatizačnej techniky rozsah rekvalifikačného programu 3600 hod. 4.Nástrojár rozsah rekvalifikačného programu 3600 hod. 5.Mechanik prípravkov rozsah rekvalifikačného programu 3600 hod.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Letecký výcvik na jednomotorových a viacmotorových lietadlách   
Predmetom zákazky je určenie podmienok zadávania zákaziek na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pilotov lietadielOzbrojených síl SR jednomotorových (SEP) a viacmotorových (MEP) lietadiel.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kurz - rozšírenie vodičského oprávnenia   
Kurz - rozšírenie vodičského oprávnenia
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Letecký výcvik pilotov vrtuľníkov   
Poskytnutie leteckého výcviku kadetom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS) aúčastníkom kurzov, ktoré organizuje AOS.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Letecký výcvik pilotov vrtuľníkov   
Poskytnutie leteckého výcviku kadetom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS) aúčastníkom kurzov, ktoré organizuje AOS.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Letecký výcvik pilotov vrtuľníkov   
Poskytnutie leteckého výcviku kadetom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS) aúčastníkom kurzov, ktoré organizuje AOS.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Letecký výcvik na jednomotorových a viacmotorových lietadlách   
Predmetom zákazky je určenie podmienok zadávania zákaziek na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pilotov lietadielOzbrojených síl SR jednomotorových (SEP) a viacmotorových (MEP) lietadiel.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie