Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Horské kosačky   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových horských kosačiek s príslušenstvom v počte 2 ks (horskákosačka, čelný mulčovač, disková kosa, obracač-zhrňovač, lis na balíky, balička sena, náves za traktor) vrátane colnýcha daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbuvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt amazív a min 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žacia technika – prídavné zariadenia   
Nakup žacej techniky pre potreby podniku. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je súčasťou Opisu predmetu obstarávania uvedená v súťažnych podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom.   
Predmetom zákazky je nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom, ktorý pozostáva z nákupu novej parkovej kosačky so zberným košom v počte 15 ks a z nákupu novej svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním v počte 15 ks. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových svahových kosačiek s vyšším výkonom.   
Predmetom zákazky je nákup novej samohybnej svahovej kosačky s vyšším výkonom, pozostávajúcej zo svahovéhonosiča náradia v počte 15 ks, doplneného pracovným prídavným zariadením čelným mulčovacím nástrojom v počte 20ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom.   
Predmetom zákazky je nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom, ktorý pozostáva z nákupu novej parkovejkosačky so zberným košom v počte 15 ks a z nákupu novej svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním v počte 15 ks.Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových svahových kosačiek s vyšším výkonom.   
Predmetom zákazky je nákup novej samohybnej svahovej kosačky s vyšším výkonom, pozostávajúcej zo svahového nosiča náradia v počte 15 ks, doplneného pracovným prídavným zariadením čelným mulčovacím nástrojom v počte 20 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom.   
Predmetom zákazky je nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom, ktorý pozostáva z nákupu novej parkovej kosačky so zberným košom v počte 15 ks a z nákupu novej svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním v počte 15 ks. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
REA Tatry, s.r.o.
Strojové vybavenie pre   
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia na údržbu golfového ihriska v rámci projektu Golfové ihrisko s Klubovým domom - s technicko-hospodárskou budovou so stravovaním a zázemím, a to vretenová singlová kosačka grínov (2ks), vretenová kosačka odpalísk (2ks), ťahaný vozík pre prevážanie 2 ks singlových vretenových kosačiek (2ks),ľahká päťvretenová kosačka dráh (1ks), 3-vretenová kosačka trojkolesová (1 ks), rotačná kosačka s vpredu nesenoukosou (1ks), nákladný vozík štvorkolesový (2ks), kompaktný traktor (1ks), komfortná presklená kabína pre traktor (1ks),nesený hĺbkový aerifikátor (1ks), valník 2T (1ks), 7- článková rotačná kosačka (1ks). Súčasťou predmetu zákazky je aj technická podpora, ako uvedenie do prevádzkyschopného stavu, zaškolenie obsluhy aúdržby, poskytnutie poradenskej činnosti a poskytovanie údržby a záručného servisu po dobu 48 mesiacov.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
MS Concept, s.r.o.
Strojové vybavenie pre 9 - jamkové golfové ihrisko   
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia na údržbu 9 jamkového golfového ihriska, a to vretenová singlovákosačka grínov (2ks), vretenová kosačka odpalísk (1ks), ťahaný vozík pre prevážanie 2 ks singlových vretenovýchkosačiek (2ks), prídavné zariadenie pre ručné kosačky prečesávač (4ks), trojvretenová kosačka grínov a odpalísk (1ks),doplnkové príslušenstvo pre trojvretenovú kosačku grínov, trojvretenová kosačka, trojkolesová, kosenie semirafov (1ks),nákladný vozík štvorkolesový (2ks), ľahká 5-vretenová kosačka dráh (1ks), ľahký valec grínov (1 ks), hrabačkapieskových prekážok (1ks), univerzálne nákladne auto + nosič nadstavieb pre golfové ihriská (1ks), diskový pieskovačnadstavba pre univerzálne auto (1ks), hubicové rozmetadlo nadstavba pre univerzálne auto (1ks), postrekovačnadstavba pre univerzálne auto (1ks), pasívny prerezávač za traktor (1ks) Súčasťou predmetu zákazky je aj technická podpora, ako uvedenie do prevádzkyschopného stavu, zaškolenie obsluhy aúdržby, poskytnutie poradenskej činnosti a poskytovanie údržby a záručného servisu po dobu 48 mesiacov.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra   
Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra   
Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra kosačky, žacie ramená, prídavné pracovné adaptéry
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom.   
Predmetom zákazky je nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom, ktorý pozostáva z nákupu novej parkovej kosačky so zberným košom v počte 15 ks a z nákupu novej svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním v počte 15 ks. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových svahových kosačiek s vyšším výkonom.   
Predmetom zákazky je nákup novej samohybnej svahovej kosačky s vyšším výkonom, pozostávajúcej zo svahového nosiča náradia v počte 15 ks, doplneného pracovným prídavným zariadením čelným mulčovacím nástrojom v počte 20ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových svahových kosačiek s vyšším výkonom.   
Predmetom zákazky je nákup novej samohybnej svahovej kosačky s vyšším výkonom, pozostávajúcej zosvahovéhonosiča náradia v počte 15 ks, doplneného pracovným prídavným zariadením čelným mulčovacímnástrojom v počte 20ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom.   
Predmetom zákazky je nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom, ktorý pozostáva z nákupu novej parkovej kosačky so zberným košom v počte 15 ks a z nákupu novej svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním v počte 15 ks. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Žacie mechanizmy  >  Kosačky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie