Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 86 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Údržba zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre potreby tohto verejného obstarávania obsahuje údržbu a revitalizáciu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve a správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a na ktorých údržbu zabezpečuje Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Sú to pozemky, ktorých celková výmera je cca 3 625 000 m2.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Údržba verejnej a cestnej zelene   
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov . Verejná a cestná zeleň v troch lokalitách situovaných v katastri mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice, zverená Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava do užívania mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice. Verejný obstarávateľ požaduje, aby kosba celej mestskej časti všetkých lokalít, bola ukončená do troch týždňov od prevzatia objednávky. Pre lokality Lokalita č. 1 - Medzi jarkami, Lokalita č. 2 - Dolné hony, Lokalita č. 3 - Pôvodná obec. Služby budú vykonávané v rozsahu a termínoch podľa pokynu oprávneného zamestnanca verejného obstarávateľa .
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Údržba zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre potreby tohto verejného obstarávania obsahuje údržbu a revitalizáciu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve a správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a na ktorých údržbu zabezpečuje Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Sú to pozemky, ktorých celková výmera je cca 3 625 000 m2.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Trnava
Údržba trávnikov v meste Trnava   
Údržba plôch verejnej zelene - trávnikov, ktoré zahŕňa kosenie, vyhrabávanie, hnojenie, prevzdušnenie, prerezanie, odburinenie trávnatých plôch, hrabanie lístia, likvidácia inváznych rastlín, jarné a jesenné čistenie pozemkov, ručné vyzbieranie rozptýleného odpadu, zavlažovanie a údržba závlahových systémov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Trnava
Ostatné záhradnícke práce - údržba a výsadba zelene v meste Trnava   
Údržba plôch a prvkov verejnej zelene zahŕňa komplexnú starostlivosť o záhony kríkov, ruží a kvetín, živé ploty,solitérne stromy, kríky a ruže, mobilné nádoby, ktorá spočíva najmä v odburinení, reze, ochrane pred mrazom,hnojení a zavlažovaní. Predmetom zákazky je aj výsadba jednotlivých prvkov zelene trávnatých plôch, kríkov,ruží, kvetov a stromov a údržba závlahových systémov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Šaľa
Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa   
Predmetom zákazky je údržba trávnatých porastov, kosenie, vyhrabávanie, likvidácia inváznych rastlín, tvarovanie živých plotov, realizácia výsadby kvetín (trvalky, letničky), údržba výsadby, zalievanie, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Šaľa.Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Starostlivosť o verejné priestranstvá.   
Predmetom zákazky sú služby- starostlivosť o miestne komunikácie,- starostlivosť o verejnú zeleň.Zákazka zahŕňa odvoz, zhodnotenie, prípadne zneškodnenie všetkého vzniknutého odpadu.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. 1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Šaľa
Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa   
Predmetom zákazky je údržba trávnatých porastov, kosenie, vyhrabávanie, likvidácia inváznych rastlín, tvarovanie živých plotov, realizácia výsadby kvetín (trvalky, letničky), údržba výsadby, zalievanie, vývoz a zhodnotenie biologickyrozložiteľného odpadu v súlade so zákonom NR SR c. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorýchzákonov na území mesta Šaľa. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Nitra
Údržba verejnej zelene v meste Nitra - Klokočina, Diely, Čermáň   
Predmetom obstarávania je kompletná údržba verejnej zelene v mestských častiach mesta Nitra, ktorá zahŕňa nasledujúce služby -kosenie, jarné a jesenné vyhrabanie plôch verejnej zelene, starostlivosť o zeleň v mobilných nádobách, údržba vegetačných otvorov v spevnených plochách, údržba ružových záhonov a popínavých drevín, starostlivosť o extenzívne trvalkové záhony, rezy, okopávky a odburinenie kríkov, zabezpečenie priechodnosti komunikácií rezom drevín, strihanie živých plotov, kríkov, odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín, rez určených drevín na hlavu, ostrihávanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch, vyrovnávanie vykývaných oporných kolov a odstraňovanie nefunkčných oporných kolov pri stromoch, prihrnutie pokosenej trávy k novovysadeným stromom, oprava zemných mís pre zálievku stromov, nahlasovanie zistených skládok haluziny, spadnutých a polámaných konárov po nepriaznivom počasí, ochrana kmeňov stromov....
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Úprava zelene v meste Považská Bystrica   
Kosenie, hrabanie, odvoz, likvidácia zelene na sídliskách Rozkvet, SNP, Hliny, Zakvášov v meste Považská Bystrica na roky 2017, 2018 a 2019. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Hlavné mesto SR Bratislava
Revitalizácia stromoradia v cestnej zeleni a čiastočná obnova Námestia slobody   
Predmetom zákazky je revitalizácia - výrub a výsadba stromov - stromoradia v cestnej zeleni v áleji pre Úradom vlády SR na Námestí slobody a čiastočná obnova zelene na Námestí slobody.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Správa mestskej zelene v Košiciach
Kosenie v meste Košice   
Kosenie trávnatých plôch v meste Košice s pohrabaním a odvozom resp. bez pohrabania a odvozu pokosenej trávy.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Revitalizácia stromoradia v cestnej zeleni a čiastočná obnova Námestia slobody   
Revitalizácia stromoradia v cestnej zeleni a čiastočná obnova Námestia slobody
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Revitalizácia stromoradia v cestnej zeleni a čiastočná obnova zelene Námestia slobody   
Predmetom zákazky je revitalizácia - výrub a výsadba stromov - stromoradia v cestnej zeleni v áleji pre Úradom vládySR na Námestí slobody a čiastočná obnova zelene na Námestí slobody.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie