Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 92 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Arboristické orezy vo verejnej zeleni   
Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb -v 1. časti - Arboristický orez vysoko vzrastlých stromov vo verejnej zeleni - orez stromov obvodovou redukciou azdravotným rezom zlaňovaním. - v časti 2 . Orez krov vo verejnej zeleni - orez na požadovanú výšku a šírku, výrez náletov a náter - v časti 3. - Arboristický orez alejových stromov vo verejnej zeleni - orez stromov, zdravotným a redukčným rezom .  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Arboristické orezy vo verejnej zeleni   
Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti. Predmetom zákazky je poskytnutie služieb -v 1. časti - Arboristický orez vysoko vzrastlých stromov vo verejnej zeleni - orez stromov obvodovou redukciou a zdravotným rezom zlaňovaním. - v časti 2 . Orez krov vo verejnej zeleni - orez na požadovanú výšku a šírku, výrez náletov a náter - v časti 3. - Arboristický orez alejových stromov vo verejnej zeleni - orez stromov, zdravotným a redukčným rezom . Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Údržba zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre potreby tohto verejného obstarávania obsahuje údržbu a revitalizáciu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve a správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a na ktorých údržbu zabezpečuje Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Sú to pozemky, ktorých celková výmera je cca 3 625 000 m2.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Údržba zelene a služby s tým spojené na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre potreby tohto verejného obstarávania obsahuje údržbu a revitalizáciu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve a správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a na ktorých údržbu zabezpečuje Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Sú to pozemky, ktorých celková výmera je cca 3 625 000 m2.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Levice
Kosba verejných priestorov a čistenie spevnených plôch v MČ mesta Levice Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar   
Predmetom zákazky je najmä starostlivosť o trávnaté plochy, zametanie a čistenie chodníkov, odvoz bioodpadu vmestských častiach mesta Levice a ďalšie služby uvedené v opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Levice
Kosba verejných priestorov a čistenie spevnených plôch v MČ mesta Levice Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar   
Predmetom zákazky je najmä starostlivosť o trávnaté plochy, zametanie a čistenie chodníkov, odvoz bioodpadu vmestských častiach mesta Levice.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Centrum výcviku Lešť
Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021   
Kosenie trávnatých plôch v rôznom stupni svahovitosti so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu, realizovanérôznym technickým vybavením v závislosti od členitosti a rôznorodosti terénu. V objektoch, v ktorých je možnévykonávať úpravu trávnatých plôch mulčovaním, je žiadúce mulčovanie trávnatého porastu.  Predpokladaný rozsah jedného cyklu kosenia 617 240 m2. Predpokladaný počet cyklov kosenia dvakrát ročne (máj október), počet kosieb môže byť ovplyvnený poveternostnýmipodmienkami a prispôsobený potrebám objednávateľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Centrum výcviku Lešť
Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021   
Kosenie trávnatých plôch v rôznom stupni svahovitosti so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu, realizovanérôznym technickým vybavením v závislosti od členitosti a rôznorodosti terénu. V objektoch, v ktorých je možnévykonávať úpravu trávnatých plôch mulčovaním, je žiadúce mulčovanie trávnatého porastu. Predpokladaný rozsah jedného cyklu kosenia 617 240 m2 Predpokladaný počet cyklov kosenia dvakrát ročne (máj október), počet kosieb môže byť ovplyvnený poveternostnýmipodmienkami a prispôsobený potrebám objednávateľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie