Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
IMUNA PHARM, a.s.
Chemikálie a laboratórny materiál   
Chemikálie a laboratórny materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Slovenské elektrárne, a.s.
Síran železitý technický Fe2(SO4)3   
Síran železitý technický Fe2(SO4)3 Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3 Opis predmetu zákazky.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
DB Biotech, a.s.
Laboratórny spotrebný materiál a surové antiséra   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov, t.j. laboratórneho spotrebného materiálu, laboratórnych plastov, laboratórneho skla, chemikálií, reagencií, kitov, enzýmov a ďalej surového králičieho/kozieho antiséra nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojových častí projektov s názvom 1. Vývoj rekombinantného detekčného systému novej generácie pre imunohistochemické vyšetrenia bioptického materiálu rakovinových ochorení a 2. Zavedenie inovácií v spoločnosti AMT Automatizácia s. r. o. prostredníctvom priemyselného výskumu, financovaných z Operačného programu Výsku a Inovácie.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
DB Biotech, a.s.
Laboratórny spotrebný materiál a surové antiséra   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov, t.j. laboratórneho spotrebného materiálu, laboratórnych plastov, laboratórnehoskla, chemikálií, reagencií, kitov, enzýmov a ďalej surového králičieho/kozieho antiséra nevyhnutných pre realizáciuvýskumno-vývojových častí projektov s názvom 1. Vývoj rekombinantného detekčného systému novej generácie preimunohistochemické vyšetrenia bioptického materiálu rakovinových ochorení a 2. Zavedenie inovácií v spoločnosti AMTAutomatizácia s. r. o. prostredníctvom priemyselného výskumu, financovaných z Operačného programu Výsku aInovácie.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Biomedicínske centrum SAV
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu   
Predmetom týchto súťažných podkladov je stanovenie postupu pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru pre vedeckéúčely validovaných chemikálií, reagencií, kitov, plastov, skla a spotrebného materiálu určených pre výkon vedeckejčinnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre biomedicínsky výskum v oblasti molekulárno-biologických, biochemických analýz, genomiky, proteomiky a metabolomiky. Kity, reagencie a spotrebný materiál preanalýzy tkanív a buniek ako aj na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA a proteínov. Materiály pre vyhľadávanie aidentifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb, v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 Zákona overejnom obstarávaní.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Síran železitý   
Predmetom zákazky je vodný roztok síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40 % až 43 % váhovej koncentrácii, určený na úpravu a čistenie všetkých druhov odpadových vôd, vrátane dokladov viažucich sa k tovaru a súvisiacich služieb - dopravy a vykládky v mieste plnenia.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
IMUNA PHARM, a.s.
Chemikálie a laboratórny materiál   
Chemikálie a laboratórny materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Herb-Pharma Sk, s.r.o.
Podpora inovácií v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít - suroviny   
Predmetom zákazky je dodávka surovín v rámci projektu Podpora inovácií v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.prostredníctvom výskumno-vývojových aktivít.  1/3 Vrátane dopravy. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Síran železitý   
Síran železitý
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Síran železitý   
Dodávka vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 na úpravu a čistenie všetkých druhov odpadových vôd.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskumpre UPJŠ v Košiciach, ktorými sú proteíny, enzýmy, organické zlúčeniny(uhľovodíky, deriváty, heterocyklické zlúčeniny,polyméry, kyseliny, soli, rozpúšťadlá a pod.), anorganické zlúčeniny(prvky, zliatiny, kyseliny, zásady, soli a pod.) aliečivá, diagnostické a izolačné kity pre proteomické a genetickéanalýzy(reagencie, protilátky, farbičky a pod.) atkanivové kultúry, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nákup technických plynov   
Nákup technických plynov
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Substancie pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum   
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskumpre UPJŠ v Košiciach, ktorými sú proteíny, enzýmy, organické zlúčeniny(uhľovodíky, deriváty, heterocyklické zlúčeniny,polyméry, kyseliny, soli, rozpúšťadlá a pod.), anorganické zlúčeniny(prvky, zliatiny, kyseliny, zásady, soli a pod.) aliečivá, diagnostické a izolačné kity pre proteomické a genetickéanalýzy(reagencie, protilátky, farbičky a pod.) atkanivové kultúry, ktoré slúžia pre vedecké a experimentálne účely.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie