Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 28 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Substancie pre vedecko-výskumné účely   
Predmetom zákazky je dodávka substancií pre vedecko výskumné účely vrátane služieb súvisiacich s plnením predmetuzákazky, najmä doprava, vykládka a pod., v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v časti B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov.  Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky - zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, najneskôr do 30 kalendárnych dní od potvrdenia písomnej objednávky dodávateľom, v špecifických prípadoch po dohode. - zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto dodania.  Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky s minimálne 80% zálohou exspiračnej doby.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
DB Biotech, a.s.
Laboratórny spotrebný materiál a surové antiséra   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov, t.j. laboratórneho spotrebného materiálu, laboratórnych plastov, laboratórneho skla, chemikálií, reagencií, kitov, enzýmov a ďalej surového králičieho antiséra nevyhnutných pre realizáciuvýskumnovývojovej časti projektu s názvom Podpora výskumných a inovačných aktivít v spoločnostiach ZTS VVÚKošice, a.s. a DB Biotech, a.s. financovaného z Operačného programu Výskum a Inovácie.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
IMUNA PHARM, a.s.
Chemikálie, laboratórny a spotrebný materiál   
Chemikálie, laboratórny a spotrebný materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
DB Biotech, a.s.
Laboratórny spotrebný materiál a surové antiséra   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov, t.j. laboratórneho spotrebného materiálu, laboratórnych plastov, laboratórnehoskla, chemikálií, reagencií, kitov, enzýmov a ďalej surového králičieho antiséra nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojovej časti projektu s názvom Podpora výskumných a inovačných aktivít v spoločnostiach ZTS VVÚ Košice, a.s. aDB Biotech, a.s. financovaného z Operačného programu Výskum a Inovácie.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
IMUNA PHARM, a.s.
Chemikálie a laboratórny materiál   
Chemikálie a laboratórny materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Slovenské elektrárne, a.s.
Síran železitý technický Fe2(SO4)3   
Síran železitý technický Fe2(SO4)3 Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v Prílohe č. 3 Opis predmetu zákazky.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chemikálie laboratórne a prevádzkové   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych a prevádzkových chemikálií. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
DB Biotech, a.s.
Laboratórny spotrebný materiál a surové antiséra   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov, t.j. laboratórneho spotrebného materiálu, laboratórnych plastov, laboratórneho skla, chemikálií, reagencií, kitov, enzýmov a ďalej surového králičieho/kozieho antiséra nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojových častí projektov s názvom 1. Vývoj rekombinantného detekčného systému novej generácie pre imunohistochemické vyšetrenia bioptického materiálu rakovinových ochorení a 2. Zavedenie inovácií v spoločnosti AMT Automatizácia s. r. o. prostredníctvom priemyselného výskumu, financovaných z Operačného programu Výsku a Inovácie.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
DB Biotech, a.s.
Laboratórny spotrebný materiál a surové antiséra   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov, t.j. laboratórneho spotrebného materiálu, laboratórnych plastov, laboratórnehoskla, chemikálií, reagencií, kitov, enzýmov a ďalej surového králičieho/kozieho antiséra nevyhnutných pre realizáciuvýskumno-vývojových častí projektov s názvom 1. Vývoj rekombinantného detekčného systému novej generácie preimunohistochemické vyšetrenia bioptického materiálu rakovinových ochorení a 2. Zavedenie inovácií v spoločnosti AMTAutomatizácia s. r. o. prostredníctvom priemyselného výskumu, financovaných z Operačného programu Výsku aInovácie.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Biomedicínske centrum SAV
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu   
Predmetom týchto súťažných podkladov je stanovenie postupu pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru pre vedeckéúčely validovaných chemikálií, reagencií, kitov, plastov, skla a spotrebného materiálu určených pre výkon vedeckejčinnosti, a to najmä chemikálie, reagencie a spotrebný materiál pre biomedicínsky výskum v oblasti molekulárno-biologických, biochemických analýz, genomiky, proteomiky a metabolomiky. Kity, reagencie a spotrebný materiál preanalýzy tkanív a buniek ako aj na izoláciu, purifikáciu a analýzu DNA a proteínov. Materiály pre vyhľadávanie aidentifikáciu pôvodu biologického materiálu, vrátane súvisiacich služieb, v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 Zákona overejnom obstarávaní.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Síran železitý   
Predmetom zákazky je vodný roztok síranu železitého Fe2(SO4)3 v cca 40 % až 43 % váhovej koncentrácii, určený na úpravu a čistenie všetkých druhov odpadových vôd, vrátane dokladov viažucich sa k tovaru a súvisiacich služieb - dopravy a vykládky v mieste plnenia.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
IMUNA PHARM, a.s.
Chemikálie a laboratórny materiál   
Chemikálie a laboratórny materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie