Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 39 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DrevoDom - Zvolen s. r. o.
Inovácia vo výrobe nízkoenergetických montovaných domov   
Inovácia vo výrobe nízkoenergetických montovaných domov
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
Peter Krnáč - PKM
Podpora inovačnej kapacity žiadateľa Peter Krnáč - PKM   
Predmet záakazky pozostáva z dvoch logických celkovLogický celok č.1 Automatizovaná porezová linka pre spracovanie guľatiny na radiálne rezivo 1ksLogický celok č.2 Optimalizačná krátiaca píla 1 ksBližšiu špecifikáciu obsahujú súťažné podklady
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
MARUNA, s.r.o.
Pásová píla s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb dodávka novej pásovej píly s príslušenstvom a jej inštalácia v priestoroch verejného obstarávateľa.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
DrevoDom - Zvolen s. r. o.
Inovácia vo výrobe nízkoenergetických montovaných domov   
Logický celok 1 Výroba strešných konštrukcií - uhlová skracovacia pílaLogický celok 2 Linka na drevostavby - príslušenstvoLogický celok 3 CAD/CAM softvérový systém pre nízkoenergetické montované domyPodrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, č.2.2 a č.2.3).
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
DrevoDom - Zvolen s. r. o.
Inovácia vo výrobe nízkoenergetických montovaných domov   
Logický celok 1 Výroba strešných konštrukcií - uhlová skracovacia pílaLogický celok 2 Linka na drevostavby - príslušenstvoLogický celok 3 CAD/CAM softvérový systém pre nízkoenergetické montované domyPodrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, č.2.2 a č.2.3).
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
DrevoDom - Zvolen s. r. o.
Inovácia vo výrobe nízkoenergetických montovaných domov   
Logický celok 1 Výroba strešných konštrukcií - uhlová skracovacia pílaLogický celok 2 Linka na drevostavby - príslušenstvoLogický celok 3 CAD/CAM softvérový systém pre nízkoenergetické montované domyPodrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, č.2.2 a č.2.3).
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
Mlat s.r.o.
Horizontálna kmeňová pásová píla   
Predmetom zákazky je obstaranie horizontálne kmeňovej pásovej píly, zariadenia na rezanie surového dreva - guľatiny
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
ESKol s.r.o.
Zariadenia na manipuláciu, sušenie a obrábanie dreva   
Osoba podľa § 8 ods. 2) obstaráva technologické uzly - logické celky, ktoré budú viesť k zavedeniu významne lepšiehoprodukčného procesu a k realizácii celkovej podstatnej zmeny (zlepšeniu) existujúcich výrobných procesných krokov spriamym dopadom na zlepšenie kvality, vedúce k zvýšeniu efektívnosti, produktivity a pružnosti výroby pri zlepšenípracovného prostredia. Obstaranie technologických uzlov bude v konečnom efekte naplnením hlavnej myšlienky 1/8 realizácie projektu, inovácie produkčného procesu a vysokého progresu výrobných postupov v spoločnosti ESKol s.r.o.  Celkové množstvo alebo rozsah  ČASŤ 1 ZARIADENIE NA SUŠENIE DREVA (logický celok 3) ČASŤ 2 OBRÁBACIE CENTRUM (logický celok 4) a ODSÁVACÍ SYSTÉM DREVOOBRÁBACÍCH STROJOV (logický celok 6) ČASŤ 3 VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK (logický celok 5)  Osoba podľa § 8 ods.2) zákona o VO predkladá výzvu na predloženie cenových ponúk potenciálnym uchádzačom na celýzamýšľaný predmet zákazky. Uvedeným nie je dotknutá možnosť uchádzača predložiť cenovú ponuku iba na jednu,alebo viacero častí predmetu zákazky, ktoré budú vyhodnocované samostatne, čiže sa jedná o rozdelenú zákazku najednotlivé časti, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky a sú presne podrobne definované a špecifikované v súťažnýchpodkladoch v bode B. Opis predmetu obstarávania.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
RM FOREST s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RM FOREST s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie obrabacích strojov na drevnú hmotu v 2 logických celkoch  LC. č. 1 Poloautomatizovaná pásová píla na zhodnotenie drevnej guľatiny LC č. 2 Poloautomatizovaná linka na zhodnotenie odpadov po manipulácii dreva   Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
Figúr Land, s.r.o.
Obstaranie horizontálnej píliacej linky s brúskou pílových pásov a rozmietacou pílou   
Predmetom zákazky je nákup, inštalácia, doprava, montáž a spustenie troch zariadení na spracovanie drevahorizontálnej píliacej linky, brúsky pílových pásov a hydraulickej rozmietacej píly.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
RM FOREST s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti RM FOREST s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie obrabacích strojov na drevnú hmotu v 2 logických celkoch LC. č. 1 Poloautomatizovaná pásová píla na zhodnotenie drevnej guľatiny LC č. 2 Poloautomatizovaná linka na zhodnotenie odpadov po manipulácii dreva Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
MD-MAX s. r. o.
Priebežný tryskovač (pieskovač) s valčekovým dopravníkom   
Predmetom zákazky je dodávka priebežného tryskovača (pieskovača) s valčekovým dopravníkom.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
LES - INVEST, s.r.o.
Horizontálna pásová píla na pílenie guľatiny   
Predmetom zákazky je dodávka horizontálnej pásovej píly na pílenie guľatiny s príslušenstvom
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
Píla Rosík, s.r.o.
Obstaranie zariadenia na spracovanie dreva   
Predmetné obstarávanie zahŕňa obstaranie pásovej píly. Podrobná technická špecifikácia je prílohou súťažnýchpodkladov.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
DENIR s.r.o.
Inováciou procesu k začatiu výrobnej činnosti spoločnosti DENIR s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup Olepovačky hrán. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia  >  Zariadenia na opracovanie dreva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie