Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 100 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika   
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského vKošiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika   
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského vKošiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dvečasti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika   
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského vKošiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dvečasti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IT zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorésú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti priinštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory v pracovnýchdňoch v čase 07,00 - 17,00 hod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Mesto Rajec
VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka IKT vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
AUSYS s.r.o.
Softvérové balíčky s hardvérovým vybavením pre návrh a popis priemyselných rozvádzačov   
Dodávka softvérových balíčkov s hardvérovým vybavením pre návrh a popis priemyselných rozvádzačov. Predmetomzákazky je dodanie viacerých typov tlačiarný a k nim potrebného príslušenstva a vybavenia. Jednotlivé typy tlačiarní odrôznych dodávateľov sa líšia v možnostiach tlače popisných štítkov, popisných značení a viacrozmerných štítkov. Danétovary nie sú predmetom špecializovaných výskumov ani špičkových technológií, ale jedná sa o bežne dostupné použitéprincípy pri tlači , ktoré sa v bežnom užívateľskom prostredí používajú už niekoľko rokov. Dané technológie a popisnémateriály sú však prispôsobené pre priemyselné podmienky, aby odolali väčšej záťaži.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
APLIKAČNÉ DISKOVÉ ÚLOŽISKO   
Predmetom zákazky je funkčný celok primárne diskové dátové úložisko vrátane inštalácie. Verejný obstarávateľ požaduje aplikačné hybridné dátové úložisko s možnosťou škálovania výkonu pridaním ďalšíchkontrolérov, tak aby tvorili jeden funkčný celok, pripojiteľné k existujúcej infraštruktúre.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov amultifunkčných zariadení a súvisiace služby   
Predmetom zadávania zákazky je dodávka originálnych tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní,faxových strojov a multifunkčných zariadení nachádzajúcich sa na pracovisku verejného obstarávateľa a ostatných 2/4 verejných obstarávateľov vrátane služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto dodania a zabezpečenie ekologickejlikvidácie použitých obalov a náplní.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike   
Predmetom zákazky je dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike v zložení Komponentyzákladná doska, procesor, PC chladič, chladič pod HDD, chladiaca pasta, HDD, NAS, operačná pamäť, grafická karta,zdroj, optická mechanika, zvuková karta, sieťová karta, čítačka kariet, Firewire, USB, Parallel RS232, PC skrinka a ďalšiekomponenty k PC;.  Príslušenstvo Externé HDD, optická mechanika, sieťová karta, zvuková karta, grafická karta, CD-R, CDRW, DVD+R,DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD RAM, reproduktory, slúchadlá s mikrofónom, podložka podmyš, web kamera, IP kamera, USB kľúč, USB HUB, USB predlžovací kábel, USB prepojovací kábel, dokovacia stanica knotebooku, čítačka kariet, myš, klávesnica, klávesnica pre tablet, redukcia, kábel prepojovací, kábel LAN, koncovkasieťová, krytka na koncovku RJ45, taška k notebooku, batoh pre notebook, puzdro mobil, puzdro pre tablet, čistiaciprostriedok, záložný zdroj, batéria, batéria do notebooku, atď.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IT zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorésú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti priinštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory v pracovnýchdňoch v čase 07,00 - 17,00 hod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Dodávka hardvéru a softvéru.   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru a softvéru ako aj ďalšieho počítačového vybavenia, zabezpečenia záručnéhoservisu tovaru a zabezpečenia riadneho fungovania tovaru a kompatibility tovaru so zariadeniami kupujúceho v časedodania tovaru a počas záručnej doby. Dodávky tovaru, ktorý je predmetom tejto zákazky, budú realizované na základepriebežných objednávok kupujúceho počas celej doby platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy, v predpokladanom množstveuvedenom v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Vzhľadom na to, že množstvá druhov a typov tovaru uvedené v Príloheč. 2 súťažných podkladov sú predpokladané množstvá, vyhradzuje si kupujúci právo považovať tieto množstvá zanezáväzné. V prípade potreby si kupujúci vyhradzuje právo objednať nižšie množstvá jednotlivých položiek predmetuzmluvy, ako sú predpokladané. 1/6
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Národný ústav detských chorôb
Prestavba dátového prostredia v infraštruktúre NUDCH   
Predmetom zákazky je prestavba dátového prostredia v infraštruktúre verejného obstarávateľa technickým a technologickým rozšírením jeho prvkov existujúceho diskového poľa, zálohovacieho a archívneho systému.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Národný ústav detských chorôb
Prestavba dátového prostredia v infraštruktúre NUDCH   
Predmetom zákazky je prestavba dátového prostredia v infraštruktúre verejného obstarávateľa technickým a technologickým rozšírením jeho prvkov existujúceho diskového poľa, zálohovacieho a archívneho systému.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Slovenská správa ciest
Výstavba selektívnej vážnice I/66 Šahy   
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/66 -Šahy so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť,dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky. Na základe prejazdusystémom je vodič informovaný prostredníctvom informačných tabúľ o hodnote prekročenia povolenej hodnotyidentifikovaného parametra. Všetky údaje o prejazde vozidiel sú ukladané na HDD priemyselného počítača ktorý jesúčasťou tohto systému.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike   
Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov, rôznych komponentov a ďalšieho príslušenstva pre potrebyrozšírenia, upgrade a servisu prevádzkovaných zariadení výpočtovej techniky verejného obstarávateľa.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie