Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 87 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská správa ciest
Výstavba selektívnej vážnice I/66 Šahy   
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/66 -Šahy so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť,dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky. Na základe prejazdusystémom je vodič informovaný prostredníctvom informačných tabúľ o hodnote prekročenia povolenej hodnotyidentifikovaného parametra. Všetky údaje o prejazde vozidiel sú ukladané na HDD priemyselného počítača ktorý jesúčasťou tohto systému.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike   
Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov, rôznych komponentov a ďalšieho príslušenstva pre potrebyrozšírenia, upgrade a servisu prevádzkovaných zariadení výpočtovej techniky verejného obstarávateľa.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky   
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov NKÚ SR
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Komponenty a príslušenstvo k výpočtovej technike   
Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov, rôznych komponentov a ďalšieho príslušenstva pre potrebyrozšírenia, upgrade a servisu prevádzkovaných zariadení výpočtovej techniky verejného obstarávateľa.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Tlačové zariadenia   
Tlačové zariadenia Tlačiareň, multifunkčné zariadenie, zariadenie, skener, kopírovacie zariadenie, tlač, kopírovanie, skenovanie
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Mesto Rajec
VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka IKT vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike   
Predmetom zákazky je dodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike v zložení Komponentyzákladná doska, procesor, PC chladič, chladič pod HDD, chladiaca pasta, HDD, NAS, operačná pamäť, grafická karta,zdroj, optická mechanika, zvuková karta, sieťová karta, čítačka kariet, Firewire, USB, Parallel RS232, PC skrinka a ďalšiekomponenty k PC;.  Príslušenstvo Externé HDD, optická mechanika, sieťová karta, zvuková karta, grafická karta, CD-R, CDRW, DVD+R,DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD RAM, reproduktory, slúchadlá s mikrofónom, podložka podmyš, web kamera, IP kamera, USB kľúč, USB HUB, USB predlžovací kábel, USB prepojovací kábel, dokovacia stanica knotebooku, čítačka kariet, myš, klávesnica, klávesnica pre tablet, redukcia, kábel prepojovací, kábel LAN, koncovkasieťová, krytka na koncovku RJ45, taška k notebooku, batoh pre notebook, puzdro mobil, puzdro pre tablet, čistiaciprostriedok, záložný zdroj, batéria, batéria do notebooku, atď.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávka tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní, faxových strojov, kopírovacích strojov amultifunkčných zariadení a súvisiace služby   
Predmetom zadávania zákazky je dodávka originálnych tonerových a atramentových náplní a pások do tlačiarní,faxových strojov a multifunkčných zariadení nachádzajúcich sa na pracovisku verejného obstarávateľa a ostatných 2/4 verejných obstarávateľov vrátane služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto dodania a zabezpečenie ekologickejlikvidácie použitých obalov a náplní.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IT zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorésú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti priinštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory v pracovnýchdňoch v čase 07,00 - 17,00 hod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Národný ústav detských chorôb
Prestavba dátového prostredia v infraštruktúre NUDCH   
Predmetom zákazky je prestavba dátového prostredia v infraštruktúre verejného obstarávateľa technickým atechnologickým rozšírením jeho prvkov existujúceho diskového poľa, zálohovacieho a archívneho systému.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči
Obstaranie tlačiarne Braillovho písma   
Dodanie a montáž tlačiarne Braillovho písma za účelom tlače kníh, časopisov a iných dokumentov v Braillovom písme.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky   
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov NKÚ SR
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Tlačové zariadenia   
Tlačové zariadenia Tlačiareň, multifunkčné zariadenie, zariadenie, skener, kopírovacie zariadenie, tlač, kopírovanie,skenovanie
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Obec Závod
Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod   
Projekt modernizácie odborných učební v ZŠsMŠ Závod je tvorený tromi hlavnými aktivitami zameranými namodernizáciu učební biológie/chémie a IKT vrátane drobných stavebných úprav. Hlavná aktivita č. 1 Obstarávanie kombinovanej biologickej/chemickej učebne Hlavná aktivita č. 2 Obstarávanie IKT učebne Hlavná aktivita č. 3 Realizácia drobných stavebných úprav Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami. Škola disponujepriestorovými kapacitami
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Obec Prašice
Vybavenie pre Základnú školu v Prašiciach – IKT   
Predmetom zákazky je dodanie IKT na vybavenie odbornej IKT učebne a knižnice pre Základnú školu v Prašiciach.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profileverejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové sídlowww.uvo.gov.sk vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len "IS EVO"). Verejnýobstarávateľ k nim poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia Výzvy napredkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie