Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 12 z 2 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Rišňovce
Rozšírenie ČOV Rišňovce   
Predmetom zákazky, kvôli nárastu počtu obyvateľov a objektov občianskej vybavenosti pripojených na obecnúsplaškovú kanalizáciu v obci Rišňovce, je rozšírenie súčasnej ČOV na kapacitu 2600 ekvivalentných obyvateľov. Srozširovaním a zväčšením kapacity biologického stupňa ČOV sa uvažovalo už pri výstavbe prvej etapy. Tomu saprispôsobili aj niektoré objekty. Konkrétne objem nádrže čerpacej stanice, terciálny stupeň čistenia a merný objektParshallov žľab. Preto tieto objekty zostanú pôvodné.  Objekt slúži na prekrytie nádrži ČOV a svojim architektonickým riešením je prakticky rovnaký ako objekt existujúci čoumožňuje začleniť samotnú stavbu do okolitej krajiny. Ďalším nadzemným objektom je kalojem (SO 02) slúžiaci naakumuláciu a zahusťovanie kalu. Objekt kanalizácia (SO 03) rieši potrubné prepojenia súvisiace s prevádzkou ČOV,mimo rozsahu dodávky technologickej časti. Ide o potrubie mechanicky predčistenej odpadovej vody a odsadenejkalovej vody z kalojemu. Pre zabezpečenie prístupu k novej budove ČOV bude zväčšená existujúca spevnená plocha (SO04). Z dôvodu rozšírenia plochy ČOV sa upraví aj oplotenie okolo (SO 05) zabraňujúce vstupu nepovolaných osôb doareálu.  Zákazka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory.  1.časť predmetu zákazky   Stavebné objekty zahŕňajú SO 01 ČOV, SO 02 Kalojem, SO 03 Kanalizácia, SO 04 Rozšírenie spevnenej plochy, SO 05Oplotenie. 2.časť predmetu zákazky  Prevádzkové súbory zahŕňajú PS 01 Technologické zariadenie ČOV, pričom dodávku technologickej časti tvorí strojnotechnologické zariadenie, motorická elektroinštalácia , meranie a regulácia.   1/6 Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenie čistiarní odpadových vôd
MAŠTINEC a. s.
Obstaranie kontajnerovej ČOV   
Predmetom zákazky je obstaranie kontajnerovej ČOV na vodu pritekajúcu z technologického procesu. Technickášpecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenie čistiarní odpadových vôd
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie