Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 215 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Komenského v Bratislave
PTK - Marketingové predmety - 2020   
Predmetom zákazky je dodávanie marketingových predmetov (napr. tričká, perá, zápisníky, pochutiny atď.) preUniverzitu Komenského v Bratislave.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Slovenská národná knižnica
Špeciálny reštaurátorský materiál a pomôcky   
Predmetom zákazky je obstaranie špeciálneho reštaurátorského materiálu a pomôcok pre reštaurovanie knižnýchdokumentov. Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
REAL ESTATE LC s.r.o.
Zariadenia pre vybavenie kuchyne   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení Vákuový baliaci stroj (1ks), Pracovný stôl zásuvkový štvorsekčný (1ks), Pracovný stôl veľký s roštom štvorsekčný (1ks), Digestor 1 (7ks), Digestor 2 (1ks), Mraziaci nerezový stôl (2ks), Chladiaci nerezový stôl (2ks), Chladiaca miestnosť (3ks),Mraziaca miestnosť (2ks), Šokovacia skriňa vzduchom chladená (2ks), Konvektomat (2ks), Pec elektrická teplovzdušná(2ks), Mixér potravinový s príslušenstvom (1ks), Miešačka cesta (1ks), Škrabka na zemiaky nerez s príslušenstvom (1ks),Univerzálny miešací a šľahací stroj (1ks), Separátor tukov s výpustným zariadením (2ks), Umývačka čierneho riadu(1ks), Sporák plynový (2ks), Sporák plynový s elektrickou rúrou (2ks), Sous Vide (1ks), Kotol plynový (2ks), Panvica(1ks), Varný kotol plynový (2ks), Kotol elektrický (1ks), Tlaková fritéza elektrická (1ks), Tlaková udiareň (1ks), Udiareň(1ks), Výrobník cestovín (1ks), Mlynček na mäso (1ks), Píla na mäso a kosti (1ks), Opekacia platňa plynová (3ks),Fritéza plynová (3ks), Plynové varidlo (3ks), Chladiaci pult (3ks). Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnejprevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodanie reklamných a darčekových predmetov   
Predmetom zákazky je dodávka reklamných a darčekových predmetov pre Ministerstvo životného prostredia SR za účelom zvýšenia povedomia o Operačnom programe Kvalita životného prostredia, Nadnárodnom programe LIFE, Finančnom mechanizme EHP a Nórskom finančnom mechanizme, ako aj samotného ministerstva, vrátane súvisiacichslužieb, ktorými sa rozumie najmä potlač (rôzne druhy potlače, ktoré sú bližšie uvedené v Opise predmetu zákazky),doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Predpokladané množstvo a rozsah predmetu zákazky počas doby trvania Rámcovej dohody je podrobne uvedené v Súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Prístavba k Domovu Speváckeho zboru slovenských učiteľov – osobný výťah – SO-02.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie dodávky a realizácie zariadení na regeneráciu a relaxáciu sauny, vírivá vaňa adodávky vybavenia interiéru. Uvedené zariadenia sa nainštalujú do prístavby Domova Speváckeho zboru slovenskýchučiteľov SO.02.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
APN s.r.o.
Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o. (VO4)   
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Slovenská národná knižnica
Špeciálny reštaurátorský materiál a pomôcky   
Predmetom zákazky je obstaranie špeciálneho reštaurátorského materiálu a pomôcok pre reštaurovanie knižnýchdokumentov. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Vysoká pri Morave
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Vysoká pri Morave   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup pyrotechnických robotov a delaboračných zariadení   
Nákup pyrotechnických robotov a delaboračných zariadení - diaľkovo ovládaných manipulátorov na rekognoskáciu,deaktiváciu a manipuláciu s podozrivými predmetmi.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Univerzitná nemocnica Martin
Tabletový systém rozvozu stravy   
Predmetom zákazky je dodávka tabletového systému rozvozu stravy, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie,uvedenia do prevádzky, spracovania technologického projektu, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodanéhozariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie vslovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho doobsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovenéprávnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM - Oddelenie liečebnejvýživy a stravovania. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmetzákazky Tabletový systém rozvozu stravy tak, ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Obec Horné Orešany
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Horné Orešany   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Slovenská národná knižnica
Špeciálny chemický materiál a pomôcky konzervačných technológií   
Pre plnenie cieľov z Plánu hlavných úloh Slovenskej národnej knižnice a naplnení ukazovateľov pre kontrakt sMinisterstvom kultúry Slovenskej republiky je nutné obstarať špeciálny reštaurátorsko-chemický materiál určený prereštaurovanie a konzervovanie knižničných dokumentov. V cene zákazky je zahrnutá doprava, balné a poštovné.Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 Podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Združenie obci mikroregiónu BOROLO
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním BOROLO   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Veľké Leváre
Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ vo Veľkých Levároch   
Predmetom zákazky je modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch a jetvorená tromi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie a polytechniky
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie