Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1960 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Jelšava
  
Vybavenie zdravotného strediska diagnostickými prístrojmi a zdravotníckymi nástrojmi a pomôckami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Mesto Jelšava
"Vybavenie medicínskym zariadením pre jednotlivé ambulancie - CIZS"   
Vybavenie zdravotného strediska diagnostickými prístrojmi a zdravotníckymi nástrojmi a pomôckami
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
1 RTG prehliadač batožín HISCAN 6040-2is   
1 RTG prehliadač batožín HISCAN 6040-2is.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu.  1/32 Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň salíšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek,ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A,potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek,ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek,ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A,potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek,ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu. Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek,ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A,potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek,ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu. Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek, ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A, potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek, ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu. Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek, ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A, potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek, ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu. Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek, ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A, potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek, ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu. Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek, ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A, potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek, ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.   
Predmet zákazky je rozdelený na 9 častí.  Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek častí predmetuzákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Ponúkaný liek - infúzny roztok sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontroluliečiv. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň salíšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek,ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A,potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek,ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia.  Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Podmienky súťaže,   1/7 - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.   
Predmet zákazky je rozdelený na 9 častí. Členenie predm. zák. na časti a opis požadovaných min. vlastností jednotlivých položiek častí predm. zák. je uvedený vPríl. č. 2 súťažných podkladov. Ponúkaný liek - inf. roztok sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej ŠÚKL. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Príl. č. 2 súť. podkl., a zároveň sa líšia spôsobom úhrady na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek,ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A,potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek,ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predm. zák. musia byť nasledovné služby - doprava predm. zák. na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Podm. súťaže, - doručenie tovaru do 24 hod. od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
2020-02 Spotrebný laboratórny a zdravotnícky materiál   
Predmetom zákazky je nákup spotrebného laboratórneho a zdravotníckeho materiálu, potrebného na výskum a výukupre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  Konkrétne pôjde o materiály zo skla, plastu a gumy, chromatografického materiálu, špeciálneho a sterilného materiálu,stomatologického materiálu a materiálu z kovu ako sú rôzne typy a druhy sklených bánk a fliaš, byriet, kyviet, kadičiek,lievikov, mikrostriekačiek, misiek, držiakov, hadíc, kryoboxov, rôzne druhy ferúľ, silikagélov, pipiet, kultivačnýchplatničiek, mikroskúmaviek, špičiek, filtračných papierikov, obväzov, vriec, injekčných ihiel, injekčných striekačiek,držiakov, miešadiel, lyžičiek, svoriek, skalpelov, pinziet a stojanov, a materiály, používané v stomatológii. Predmet zákazky je rozdelený na sedem (7) samostatných častí  Časť A Zdravotnícky a laboratórny materiál zo skla Časť B Zdravotnícky a laboratórny materiál z plastu, gumy  Časť C Chromatografický laboratórny materiál Časť D Špeciálny a sterilný zdravotnícky a laboratórny materiál Časť E Rôzny jednorazový zdravotnícky a laboratórny materiál  Časť F Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Časť G Stomatologický zdravotnícky a laboratórny materiál - Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky, na viacero častí predmetu zákazky alebo na všetkyčasti predmetu zákazky. V rámci jednej časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky.  1/8 - Podrobný opis a špecifikácia požadovaných minimálnych vlastností a rozsah jednotlivých položiek častí predmetuzákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v prílohách B.1-A až G súťažných podkladov.  - Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby, súvisiace s dopravou na miesto plnenia, s vyložením všetkého požadovanéhotovaru na mieste určenom verejným obstarávateľom, vrátane uloženia tovaru do priestorov verejného obstarávateľa,ktoré určí verejný obstarávateľ v jednotlivých objednávkach.  - Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe B.1-A až G súťažných podkladov. Verejnýobstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvá za nezáväzné. V prípade potreby si verejnýobstarávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá, než sú predpokladané. V prípade, že budúobjednané nižšie množstvá ako sú predpokladané, nevzniká uchádzačovi automaticky nárok na dodanie kompletnéhorozsahu predmetu zákazky, tak ako je definovaný v Prílohe B.1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky   
Predmetom tejto zákazky je dodávanie Adsorbčných hemostatík a lekárničiek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky   
Dodávanie Adsorbčných hemostatík a lekárničiek pre potreby MO SR
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie