Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1121 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Jelšava
  
Vybavenie zdravotného strediska diagnostickými prístrojmi a zdravotníckymi nástrojmi a pomôckami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnica Komárno s. r. o.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Prístrojové vybavenie operačných sál   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Prístrojové vybavenie operačných sál. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zdravotnícke zariadenia   
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku - hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks] - neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks] - transportný inkubátor [1 ks] - VRA Vizuálna audiometria + audiometer [1 ks] - ručný autoretorefraktometer [1 ks] - systém na meranie pH a impedancie v tráviacom trakte [1 ks] - rektálny manometer [1 ks] - monitorovacia a vyhodnocovacia stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet] - lôžková rampa nástenná [92 ks] - stropný statív pevný [4 ks] - stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný [2 ks] - stropný operačný statív chirurgický 2-ramenný [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 79. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na cievne uzáverypo punkcii a.femoralis na mechanickom princípe v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženieponuky na 79. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 78. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu na neurointervencie, vrátaneodputateľného stent-retrieveru, intrakraniálnych coilov a kompatibilných katétrov a mikrokatétrov v súlade s podrobnoušpecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 78. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou   
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu - krytie na rany S, krytie na rany M, krytie na rany L, zberná nádoba s väčším objemom, zberná nádoba s menším objemom, port (pelota) s hadičkou, konektor v tvare Y (kompatibilný s prenajatým odsávacím zariadením na liečbu rán podtlakovou terapiou) a prenájom 7 ks nových, nepoužívaných, nerepasovaných mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátaneposkytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou   
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu - krytie na rany S, krytie na rany M, krytie na rany L, zberná nádoba s väčším objemom, zberná nádoba s menším objemom, port (pelota) s hadičkou, konektor v tvare Y (kompatibilný s prenajatým odsávacím zariadením na liečbu rán podtlakovou terapiou) a prenájom 7 ks nových, nepoužívaných, nerepasovaných mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátaneposkytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb   
Predmet zákazky slúži na zlepšenie funkcie aortálnej chlopne, umožňuje chlopne čiastočne alebo úplne znova zachytiť ajpo čiastočnom rozvinutí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb   
Predmet zákazky slúži na zlepšenie funkcie aortálnej chlopne, umožňuje chlopne čiastočne alebo úplne znova zachytiť ajpo čiastočnom rozvinutí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb   
Predmet zákazky slúži na zlepšenie funkcie aortálnej chlopne, umožňuje chlopne čiastočne alebo úplne znova zachytiť ajpo čiastočnom rozvinutí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb   
Predmet zákazky slúži na zlepšenie funkcie aortálnej chlopne, umožňuje chlopne čiastočne alebo úplne znova zachytiť ajpo čiastočnom rozvinutí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb   
Predmet zákazky slúži na zlepšenie funkcie aortálnej chlopne, umožňuje chlopne čiastočne alebo úplne znova zachytiť ajpo čiastočnom rozvinutí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou   
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu - krytie na rany S, krytie na rany M, krytie na rany L, zberná nádoba s väčším objemom, zberná nádoba s menším objemom, port (pelota) s hadičkou, konektor v tvare Y (kompatibilný s prenajatým odsávacím zariadením na liečbu rán podtlakovou terapiou) a prenájom 7 ks nových, nepoužívaných, nerepasovaných mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátaneposkytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Základné medicínske zariadenia (Spišská Nová Ves)   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6. častí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Kombinovaný intrakorporálny endoskopický litotriptor   
Predmetom zákazky je kombinovaný intrakorporálny endoskopický litotriptor pre litotryptiatické centrum urologickéhooddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení verejnéhoobstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako ajposkytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a Časť C. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie