Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 994 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica Poprad a. s.
TEP implantáty   
Časť 1.1 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (CKP, anatomická)   Časť 1.2 Totálna endoprotéza ramenného kĺbu (reverzná, revízna)   Časť 1.3 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná   Časť 1.4 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu necementovaná   Časť 1.5 Totálna endoprotéza bedrového kĺbu cementovaná   Časť 1.6 Necementované bedro modulárna jamka alebo monoblok PE/keramika   Časť 1.7 Necementované bedro krátky driek, jamka modulárna alebo monoblok PE/keramika   Časť 1.8 Koleno cementované anatomické s fixným platom s možnosťou prevedenie CR-, UC ultrakongruentné   Časť 1.9 Tep bedrového kĺbu   1/13   Časť 1.10 Necementovaná TEP bedrového kĺbu/kov   Časť 1.11 Totálna endoprotéza kolenného kĺbu cementovaná   Časť 1. 12 Necementovaná TEP bedrového kĺbu kov/polyetylén
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Obec Zborov
Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka materiálno-technického vybavenia interiéru centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky na jednotlivé položky predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky, - protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, - zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa pre rutinnú prevádzku a údržbu, - odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Obec Kružlov
Materiálno - technické vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kružlov   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka materiálno-technického vybavenia interiéru centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky na jednotlivé položky predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky, - protokolárne odovzdanie predmetu zákazky, - zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa pre rutinnú prevádzku a údržbu, - odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Národný onkologický ústav
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko   
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre Multifunkčné onkologicko intervenčné angiologicképracovisko. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená svykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup automatických externých defibrilátorov   
Predmetom zákazky je nákup 81ks automatických externých defibrilátorov, ktoré sa použijú ako pomôcka pri poskytovaní prvej pomoci tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Video-endoskopická technika   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Videolaryngoskop - 1 ks LC2 Videoreťazec s video uretero - renoskopom - 1 ks LC3 Rigidný ureteroskop - 1 ks LC4 Ultratenký ureteroskop - renoskop - 1 ks LC5 Urologický resektoskop - 1 ks LC6 Flexibilný rinofaryngoskop fibroskop - 1 ks LC7 Videokolonoskop - 2 ks LC8 Laparoskopická zostava s príslušenstvom pre gynekológiu - 1 ks LC9 Hysteroskop - 1 ks LC10 Artroskopická zostava s príslušenstvom - 2 ks LC11 Laparoskopická veža s UHD rozlíšením + inštrumentárium - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Ostatné zdravotnícke zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Monitor kontinuálnych eliminačných metód - 3 ks LC2 Ultrazvuková odsávačka - 1 ks LC3 Urologický zákrokový stôl - 1 ks LC4 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia - 1 ks LC5 Elektrická odsávačka mobilná - 25 ks LC6 Laserový litotriptor - 1 ks LC7 Vyšetrovací ORL mikroskop - 2 ks LC8 Telemetrický systém - Telemetrický systém - 1 ks - Archivačný systém s možnosťou pripojenia na NIS - 1 ks - Centrálny monitorovací a vyhodnocovací systém pre telemetriu - 1 ks - Zariadenie na ergometrické vyšetrenie - 1 ks LC9 Video EEG prístroj - 1 ks LC10 Koagulačný prístroj - 2 ks LC11 Technika pre kožné oddelenie - Modulárny ožarovací systém pre fototerapiu na lokálne použitie - 1 ks - Celotelová ožarovacia kabína pre fototerapiu - 1 ks LC12 Magnetická detekcia uzlín - Zariadenie na peroperačnú detekciu sentinelovych lymfatických uzlín - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre mechanický dlhodobý a krátkodobý podporný systém obehových funkcií srdca pre dospelých pacientov a deti vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je  - Dlhodobý komorový podporný systém, s kontinuálnym tokom krvi, vhodný aj pre pediatrických pacientov - Implantabilná dlhodobá komorová podpora s pulzatilným tokom krvi - Axiálny dlhodobý ( nad 30 dní ) komorový, post-aurikulárny podporný systém - Krvná pumpa s hadicovým setom  - Systém pre krátkodobú podporu obehových funkcií s príslušenstvom
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Vybavenie operačných sál   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačnýchsál, pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miestododania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti 1. časť Operačné stoly s príslušenstvom 2. časť Operačné lampy Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa vštruktúre zdravotnícky spotrebný materiál, lekárske roztoky, dialyzačné roztoky, infúzne roztoky, glukózové roztoky,potreby na infúzie, dialyzačné filtre, spotrebný materiál k obličkovej dialýze, vaky na krv, ihly na dialýzu, ihly naanestéziu, lekárske ihly, injekčné striekačky, kanyly, katétre, chirurgické nite na zošívanie rán, ihly na zošívanie,balónikové katétre, sondy, kontrastné prostriedky na rontgenovanie. Predmet zákazky je rozdelený na 60 častí. Členeniepredmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zdravotnícke vybavenie   
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného zdravotníckeho materiálu a špecializovaného zdravotníckeho materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky   
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Spotrebný zdravotnícky materiál a vybavenie   
Predmetom zákazky je spotrebný zdravotnícky materiál a ďalšie zdravotnícke vybavenie nevyhnutné k poskytovaniuzdravotníckej starostlivosti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia – Urodynamické zariadenie – 1 ks   
Predmetom zákazky je dodanie urodynamického zariadenia pre oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkýmplatným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručnýchopráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byťvyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 4   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (laboratórnych chladničiek a analyzátorov)pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou,sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie