Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 57 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Používanie ležadlových vozňov.   
Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za I.Q.2017. Používanie šiestich ležadlových vozňov radu Bcmh na prevádzkovanie a zaradenie do vlakov osobnej dopravy v rámci grafikonu vlakovej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnej doprave, počas obdobia platnosti rámcovej dohody s plánovaným minimálnym denným behom vozňov na vzdialenosť 450 km.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Brzdové klátiky pre železničné koľajové vozidlá   
Predmetom zákazky sú dodávky brzdových klátikov pre železničné koľajové vozidlá.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup elektrických jednotiek   
Predmetom zákazky je nákup dvojsystémových elektrických (3 kV DC, 25 kV, 50Hz) jednotiek (ďalej len "EJ") narýchlosť 160 km/hod., s rozchodom 1 435 mm. Riadiaci systém EJ musí umožňovať viacnásobné riadenie minimálne 1/6 dvoch EJ. EJ bude zabezpečovať regionálnu dopravu. EJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovenétechnickými špecifikáciami interoperability (TSI) pre konvenčné vlaky, predpismi a normami platnými v Slovenskejrepublike (SR) a príslušnými vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie (UIC). Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov verejnéhoobstarávateľa z obsluhy, údržby a prevádzky predmetu zákazky a dodanie diagnostických zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov   
Predmetom zákazky je prenájom 23ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z toho 15ks pre časť 1 predmetu zákazky a8ks pre časť 2 predmetu zákazky) s možnosťou uplatnenia opcie na ďalších 13ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z 1/6 toho 5ks pre časť 1 predmetu zákazky a 8ks pre časť 2 predmetu zákazky) za účelom ich prevádzkovania a zaradenia dovlakov osobnej dopravy v rámci Grafikonu vlakovej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnejdoprave, pričom kilometrický prebeh všetkých vozňov poskytnutých podľa bodu 1. článku I. rámcových dohôdpredstavuje v súčte vzdialenosť najmenej 47 200 000 km počas doby trvania rámcových dohôd za všetky vozne (z toho26 200 000 km pre časť 1 predmetu zákazky a 21 000 000 km pre časť 2 predmetu zákazky). Doba trvania rámcovejdohody pre každú časť predmetu zákazky osobitne je na obdobie 8 rokov alebo do vyčerpania finančného limitu prejednotlivé časti predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup dieselových jednotiek (DMJ)   
Predmetom zákazky je nákup ucelených dieselmotorových jednotiek (ďalej aj ako DMJ) s rozchodom 1435 mm, s nízkopodlažným riešením konštrukcie. DMJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovené technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len TSI) pre konvenčné vlaky, predpismi a normami platnými v Slovenskej republike(ďalej len SR) a príslušnými vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie (ďalej len UIC). Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar v nasledujúcom počte a zložení 7 ks DMJ 160 a 1 ks DMJ 110 a v rámci možného uplatnenia opcie 13 ks DMJ 110. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov verejnéhoobstarávateľa z obsluhy, údržby a prevádzky predmetu zákazky a dodanie diagnostických zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Náhradné diely pre železničné koľajové vozidlá - uhlíkové výrobky   
Predmetom zákazky je dodávka náhradných dielov pre železničné koľajové vozidlá - uhlíkových výrobkov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Časti železničných alebo električkových...
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Brzdové klátiky pre železničné koľajové vozidlá   
Predmetom zákazky sú dodávky brzdových klátikov pre železničné koľajové vozidlá.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Používanie ležadlových vozňov.   
Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za IV.Q.2016. Používanie šiestich ležadlových vozňov radu Bcmh na prevádzkovanie a zaradenie do vlakov osobnej dopravy v rámci grafikonu vlakovej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnej doprave, počas obdobia platnosti rámcovej dohody s plánovaným minimálnym denným behom vozňov na vzdialenosť 450 km.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Náhradné diely železničných koľajových vozidiel - podzostavy koľajových vozidiel, pružiny   
Predmetom zákazky je dodávka náhradných dielov železničných koľajových vozidiel - podzostáv koľajových vozidiel apružín.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy   
Nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup elektrických jednotiek (EJ)   
Nákup elektrických jednotiek (EJ)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Rekonštrukcia riadiaceho systému hnacích dráhových vozidiel radu 363   
Rekonštrukcia riadiaceho systému na 16 (šestnástich) hnacích dráhových vozidlách radu 363 - dodanie nového elektronického riadiaceho systému s rozšírenou funkciou dvojčlenného riadenia, ktorý nahradí pôvodný regulátor ťahu (EDYN22), dodanie nového systému elektronických ochrán s integrovanou funkciou elektronickej požiarnej signalizácie, ktorý nahradí pôvodný modul ochrán technológie, dodanie inštalačného materiálu na zabudovanie elektronického riadiaceho systému a systému elektronických ochrán, vykonanie oživenia elektronického riadiaceho systému a systému elektronických ochrán.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Časti železničných alebo električkových...
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Rekonštrukcia elektrických častí hnacích dráhových vozidiel radu 363   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia silovej časti elektrickej výzbroje na hnacích dráhových vozidlách radu 363 -rekonštrukcia zastaraného trakčného usmerňovača DIUS DELTA A, impulzného meniča budenia jednosmernýchtrakčných motorov BATYR DELTA A a hlavných impulzných meničov napájania kotiev jednosmerných trakčných motorov PULS DELTA A.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Časti železničných alebo električkových...
Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.
Nákup trolejbusov   
Predmetom zákazky je dodanie 12 ks nových úplne nízkopodlažných trojnápravových kĺbových trolejbusov MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 750 V a 3 ks nových úplne nízkopodlažných dvojnápravových sólo trolejbusov MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 750 V.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Používanie ležadlových vozňov.   
Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za III.Q.2016.Používanie šiestich ležadlových vozňov radu Bcmh na prevádzkovanie a zaradenie do vlakov osobnej dopravy v rámcigrafikonu vlakovej dopravy vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnej doprave, počas obdobia platnostirámcovej dohody s plánovaným minimálnym denným behom vozňov na vzdialenosť 450 km.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie