Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
KLARTEC, spol. s r.o.
Spotrebný materiál – betonárska oceľ   
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu betonárskej ocele. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.   Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka betonárskej ocele kruhového prierezu v tyčiach. Jedná sa o oceľovúvýstuž do betónov s rebierkovým povrchom, valcovanej za studena, spĺňajúcej požiadavky stanovené rozmerovounormou DIN 488 a kvalitatívnou normou EN 10204-3.1. Dodávaná betonárska oceľ - kruhová, musí byť v súlade skvalitatívnymi podmienkami B500A alebo B500B a zároveň nesmie vykazovať výraznejšie znaky korózie. Dodávky budúrealizované v zmysle doložky CPT Incoterms 2010 s miestom dodania prevádzka KLARTEC, spol. s r.o., obec Malženice,okr. Trnava. Súčasťou každej dodávky musí byť SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastnostístavebného výrobku a príslušný atest betonárskej ocele. Dodanie betonárskej ocele prebehne celkovo v 8-ichdodávkach.  Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka betonárskej ocele vo forme zváraných sietí z oceľových rebierkovýchdrôtov. Jedná sa o oceľovú výstuž do betónov s rebierkovým povrchom, valcovanej za studena, spĺňajúcej požiadavkystanovené rozmerovou normou DIN 488 a kvalitatívnou normou EN 10204-2.2. Dodávaná betonárska oceľ - zváranésiete - musia byť v súlade s kvalitatívnymi podmienkami B500A a zároveň nesmie vykazovať výraznejšie znaky korózie.Dodávky budú realizované v zmysle doložky CPT Incoterms 2010 s miestom dodania - prevádzka KLARTEC, spol. s r.o.,obec Malženice, okr. Trnava. Súčasťou každej dodávky musí byť SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatnýchvlastností stavebného výrobku a príslušný atest betonárskej ocele. Dodanie betonárskej ocele prebehne celkovo v 8-ichdodávkach.   Bližšie informácie sú uvedené v bodoch II.2.4) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania a boli uvedené vsúťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Kovové rudy a zliatiny  >  Zliatiny
KLARTEC, spol. s r.o.
Spotrebný materiál – betonárska oceľ   
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu betonárskej ocele. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.   Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka betonárskej ocele kruhového prierezu v tyčiach. Jedná sa o oceľovúvýstuž do betónov s rebierkovým povrchom, valcovanej za studena, spĺňajúcej požiadavky stanovené rozmerovounormou DIN 488 a kvalitatívnou normou EN 10204-3.1. Dodávaná betonárska oceľ - kruhová, musí byť v súlade skvalitatívnymi podmienkami B500A alebo B500B a zároveň nesmie vykazovať výraznejšie znaky korózie. Dodávky budúrealizované v zmysle doložky CPT Incoterms 2010 s miestom dodania prevádzka KLARTEC, spol. s r.o., obec Malženice,okr. Trnava. Súčasťou každej dodávky musí byť SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastnostístavebného výrobku a príslušný atest betonárskej ocele. Dodanie betonárskej ocele prebehne celkovo v 8-ichdodávkach.  Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka betonárskej ocele vo forme zváraných sietí z oceľových rebierkovýchdrôtov. Jedná sa o oceľovú výstuž do betónov s rebierkovým povrchom, valcovanej za studena, spĺňajúcej požiadavkystanovené rozmerovou normou DIN 488 a kvalitatívnou normou EN 10204-2.2. Dodávaná betonárska oceľ - zváranésiete - musia byť v súlade s kvalitatívnymi podmienkami B500A a zároveň nesmie vykazovať výraznejšie znaky korózie.Dodávky budú realizované v zmysle doložky CPT Incoterms 2010 s miestom dodania - prevádzka KLARTEC, spol. s r.o.,obec Malženice, okr. Trnava. Súčasťou každej dodávky musí byť SK Certifikát o nemennosti parametrov podstatnýchvlastností stavebného výrobku a príslušný atest betonárskej ocele. Dodanie betonárskej ocele prebehne celkovo v 8-ichdodávkach.   1/5  Bližšie informácie sú uvedené v bodoch II.2.4) tohto oznámenia a v súťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Kovové rudy a zliatiny  >  Zliatiny
HKS Forge,s.r.o.
Dodávka nástrojovej ocele   
Predmetom zákazky je dodávka nástrojov ocele. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom I. častipredmetu zákazky je dodávka nástrojovej ocele 1.2343 podľa W.Nr. Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávkanástrojovej ocele 1.2714 podľa W.Nr. Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v bodoch II.2.4 tohto oznámenia a v súťažnýchpodkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Kovové rudy a zliatiny  >  Zliatiny
KLARTEC, spol. s r.o.
Spotrebný materiál – betonárska oceľ   
Predmetom zákazky je dodanie betonárskej ocele. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádzala v súťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Kovové rudy a zliatiny  >  Zliatiny
KLARTEC, spol. s r.o.
Spotrebný materiál – betonárska oceľ   
Predmetom zákazky je dodanie betonárskej ocele. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Kovové rudy a zliatiny  >  Zliatiny
OMNIA KLF, a. s.
Dodávka vstupného materiálu na spracovanie výkovkov z ložiskových ocelí   
Predmetom zákazky je dodávka vstupného materiálu na spracovanie výkovkov z ložiskových ocelí. Vstupný materiál jetvorený z ocele vo forme tyčí kruhového prierezu. Tento materiál je zliatinou železa, uhlíku a ďalších legovacích prvkov.Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Kovové rudy a zliatiny  >  Zliatiny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie