Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 127 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup ultrazvukových prístrojov na priame meranie prietoku v povrchovom toku   
Nákup ultrazvukových prístrojov na zdokumentovanie hydrologickej situácie na povrchových tokoch, vykonanie väčšiehopočtu meraní na všetkých pracoviskách hydrologickej služby SHMÚ na Slovensku a urýchlenie tohto procesu. Bližšiašpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre invazívnu diagnostickú a intervenčnúrádiológiu pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č.2 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 24(slovom dvadsiatichštyroch) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastnostíjednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. V rámci jednej časti musí byťpredložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databázezdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byťnasledovné služby doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém   
Predmetom obstarávanej zákazky je jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém na báze pevne fixovanéhomotoricky ovládaného C- ramena s operačným stolom a príslušenstvom, určeného na skiaskopickú a angiografickúdiagnostiku s osobitným dôrazom na optimalizované použitie pre intervenčnú techniku a hybridné výkony. Bližšiašpecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Mobilný RTG prástroj s C ramenom 2 ks   
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačnýchsálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Mamograf s tomosyntézou a streotaktickou biopsiou   
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačnýchsálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 28. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na diagnostické aterapeutické katétre v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 28. individuálnuzákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 26. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu sozameraním na mikrodisekčné katétre pre CTO so zavádzačmi a vodičmi v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vovýzve na predloženie ponuky na 26. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Angiograf zostava   
Angiograf zostava Angiograf, RTG, digitalizáciou obrazu, plochý detektor, rádiológia, neurológia, DSA, angiografické CT,flat panel detektor CT, cone-beam volume CT, volume-CT, 3D/4D zobrazenie, vzduchotechnika, stavebné úpravy vrátane el. rozvodov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 33. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú angiológiu sozreteľom na špeciálne ( doplňujúce ) menej časté endovaskulárne procedúry - všeobecné a špeciálne PTA katétre sozameraním na rezistentné a kalcifikované lézie a periférne cievne stentgrafty v súlade s podrobnou špecifikáciouuvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 33. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – CT   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového tomografu (CT) v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – CT   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového tomografu (CT) v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
RTG mobilné digitálne s C-ramenom   
RTG mobilné digitálne s C-ramenom Názov predmetu zákazky časť 1 Skupina 3 - RTG 2 Mobilný digitálny s C-ramenom bez zosilňovača - všeobecná chirurgia väčšieho rozsahu ortopédia/trauma Názov predmetu zákazky časť 2 Skupina 3 - RTG 3M Mobilný digitálny s C-ramenom, 20 detektor - intervenčná rádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia Názov predmetu zákazky časť 3 Skupina 3 - RTG 3V Mobilný digitálny s C-ramenom, 30 detektor - intervenčná rádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia Názov predmetu zákazky časť 4 Skupina 3 RTG4 mobilný digitálny s C-ramenom, CMOS detektor - intervenčná rádiológia a kardiológia Názov predmetu zákazky časť 5Skupina 3 - RTG 5M mobilný digitálny s C-ramenom - 20 detektor, väčší výkon - intervenčná rádiológia a kardiológia Názov predmetu zákazky časť 6Skupina 3 - RTG 5V mobilný digitálny s C-ramenom - 30 detektor, väčší výkon - intervenčná rádiológia a kardiológia
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
RTG digitálne pevné   
Röntgeny digitálne pevné sú rozdelené do 5 kategórií. Názov predmetu zákazky časť 1 Skupina 1 - RTG 2 RTG digitálny pevný - stropný systém, 65 kW Názov predmetu zákazky časť 2 Skupina 1 - RTG 4 RTG digitálny pevný - podlažný systém, 65 kW, autotracking Názov predmetu zákazky časť 3 Skupina 1 - RTG 5 RTG digitálny pevný - stropný systém, 65 kW, stitching Názov predmetu zákazky časť 4 Skupina 1 - RTG 6 RTG digitálny pevný - stropný systém, 80 kW, autopositioning Názov predmetu zákazky časť 5Skupina 1 - RTG 7 RTG digitálny pevný - stropný systém, 80 kW, tomosyntéza
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
RTG digitálne mobilné pojazdné   
RTG digitálne mobilné pojazdné Názov predmetu zákazky časť 1 Skupina 2 - RTG 2 Digitálny mobilný pojazdný detektor GdOS, 30kW, Názov predmetu zákazky časť 2 Skupina 2 - RTG 3 Digitálny mobilný pojazdný detektor Csl, 30 kW, motorický pohon Názov predmetu zákazky časť 3 Skupina 2 - RTG 4 Digitálny mobilný pojazdný detektor Csl, 40 kW, motoricky pohon
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena   
Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena Názov predmetu zákazky časť 1 Skupina 4 - RTG 1 Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena - základná verzia -4 ks Názov predmetu zákazky časť 2 Skupina 4 - RTG 2 Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena - vyššia verzia - 6 ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie