Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 143 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 42. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu na špeciálne typyneurointervencii tromboembolické extrakcie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Navigovaný 3D ultrazvuk (neuronavigačný systém integrovaný s intraoperačným ultrazvukom)   
Navigovaný 3D ultrazvuk (neuronavigačný systém integrovaný s intraoperačným ultrazvukom) Optický navigačnýsystém, plánovacia stanica, intrakraniálny plánovací a navigačný softvér, intraoperačný ultrazvuk
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 38. individuálnej zákazky je dodávka systému kompatibilných stentgraftov pre komplexnú endovaskulárnuliečbu-reparáciu aneuryziem, disekcií, transekcií a iných zlyhaní funkcie aorty, vrátane na mieru vyrábaných stentgraftova komplexného príslušenstva nevyhnutného k implantácií.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 44. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho na akútne ischemické neurointervencie acoily na ošetrenie neurolézií.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 41. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na rekanalizačnéperiférne vodiče a kombinované mikrokatétre s vodičmi.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Detekčné zariadenie HISCAN 100100T-2is   
1 detekčné zariadenie HISCAN 100100T-2is
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica Bratislava
USG prístroje   
Predmetom zákazky je diagnostická zobrazovacia technika - ultrasonografické prístroje (ďlej len USG prístroje), podľa určenia  -anesteziologické, robenie punkcií, -rádiologické, gynekologické a urologické, -kardiologické, -srdcovo-cievne, v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Dvojrovinový angiografický systém s dvoma C-ramenami   
Dvojrovinový angiografický systém vrátane operačného stola, s integrovaným ultrazvukovým prístrojom s príslušným vybavením sond s prenosom dát cez WiFi s nedostupným riešením u iných výrobcov na dosiahnutie mimoriadne nízkychdávok rtg žiarenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Zobrazovacia diagnostická technika   
Predmetom zákazky je nákup - CT prístroj 128 slide [1 ks] - pojazdný RTG prístroj [2 ks] - pojazdné RTG C-rameno [1 ks] - USG prístroj prenosný [2 ks] - USG prístroj celotelový [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 1/6
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 40. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu so zameraním na cievne uzáverypo punkcii a.femoralis na mechanickom princípe.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – CT   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového tomografu (CT) v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 39. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu - aterektomicko-trombektomickékatétre s príslušenstvom kompatibilné so zdrojovou jednotkou - konzolou aterektomického systému s aktívnouaspiráciou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 37. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú so zameraním sozameraním na liečbu aorty - aortálnymi stentami, s možnosťou implantácie aj u vena cava a PTA balónkové katétre naveľký priemer ciev.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia   
Kompletná dodávka predmetu zákazky Počítačová tomografia so zameraním na kardio-vaskulárne vyšetrenia - 1 ks, vrátane demontáže a odvozu starého CT prístroja, dodania predmetu zákazky do miesta plnenia, montáže, inštalácie, nevyhnutných stavebných prác a elektroinštalačných prác, ako aj uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, odskúšanie,zaškolenie obsluhujúceho personálu, odborné a technické zaškolenie technika verejného obstarávateľa, odovzdaniesprievodnej dokumentácie, oboznámenie s podmienkami záručného servisu ako aj s návrhom možností realizáciepozáručného servisu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT a nového, nepoužitého, nerepasovaného zariadenia SPECT, vrátane súvisiacich stavebných prác a služieb   
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT a nového, nepoužitého,nerepasovaného zariadenia SPECT, vrátane súvisiacich stavebných prác a služieb, pre pracovisko v Košiciach, podľapožiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie