Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 196 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný onkologický ústav
Skiaskopicko – skiagrafická stena s C ramenom   
Predmetom zákazky je dodávka skiaskopicko - skiagrafickej steny s C ramenom. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 49. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu materiál pre intervenčnúangiológiu so zameraním na endovaskulárnu liečbu trombotických tepnových a žilových uzáverov - revaskularizačnétrombolytické katétre v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 49. individuálnuzákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 52. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu materiál pre intervenčnúangiológiu angiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín - liekom poťahovanýmisamoexpandovateľnými stentami v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 52.individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 54. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu materiál pre intervenčnúangiológiu so zameraním na liečbu periférneho tepnového systému končatín infrapopliteálnej oblasti - DESbalónexpandovateľné stenty v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve na predloženie ponuky na 54.individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu   
Predmetom 48. individuálnej zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu materiál pre intervenčnúangiológiu so zreteľom na endovaskulárnu liečbu aortálnych aneuryziem a aneuryziem v periférnych tepnách všpecifických prípadoch - hustopletené tok modulujúce stenty v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou vo výzve napredloženie ponuky na 48. individuálnu zákazku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Zobrazovacia diagnostická technika   
Predmetom zákazky je nákup - CT prístroj 128 slide [1 ks] - pojazdný RTG prístroj [2 ks] - pojazdné RTG C-rameno [1 ks] - USG prístroj prenosný [2 ks] - USG prístroj celotelový [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Rádiologické zariadenia   
Predmet zákazky tvoria radiologické zobrazovacie zariadenia používané pre diagnostiku - dodanie dvojrovinnéhodigitálneho angiografického systému s plochým detektorom so stacionárnym a stropným závesom C-ramena navykonávanie zložitých intervenčných výkonov s ich simultánnym využitím, dodanie hybridného SPECT CT systémuvrátane počítačového systému pre vyhodnocovanie údajov a dodanie USG zariadenie vrátane lineárnej, konvexnej,kardiologickej sondy a TEE sondy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultná nemocnica Nitra
Prístroj pre brachyterapiu   
Predmetom zákazky je nákup jedného prístroja pre brachyterapiu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedenév kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Národný onkologický ústav
CT prístroj (3. kategória)   
Predmetom zákazky je dodávka CT prístroja (3. kategória). Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace sinštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Jednorovinový angiografický systém   
Jednorovinový angiografický systém s plochým detektorom ukotvený na podlahu. Angiografický systém s možnosťou 3D a CT rekonštrukcií pre vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov obsahujúci najnovšie dostupné technológie na redukciu radiačnej záťaže pacienta a personál pri zachovaní kvality zobrazených štruktúr. Požaduje sa dodanie nového, nepoužitého a nerepasovaného prístroja.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Mesto Medzilaborce
Dodanie univerzálneho celotelového priameho digitálneho RTG kompletu s príslušenstvom   
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet s príslušenstvom.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Rádiologické zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí Časť č. 1 CT prístroj Časť č. 2 Mamograf Časť č. 3 Digitálny skiagrafický RTG prístroj Časť č. 4 Mobilný RTG prístroj Časť č. 5 Mobilný RTG prístroj s C ramenom s flat panelom Časť č. 6 MR prístroj Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu   
Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora   
Počítačové tomografy (CT) rozdelené do 5 výkonnostných kategórií pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej "ŠZM") pre pracovisko invazívnej aintervenčnej kardiológie pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 2 k súťažným podkladom. Predmet zákazky jerozdelený do 26 (slovom dvadsiatich šiestich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovanýchminimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. V rámcijednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Ponúkaný tovar sa musí nachádzať vregistračnej databáze zdravotníckych pomôcok, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetuzákazky musia byť nasledovné služby doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie