Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8381 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Brno
Spotřební materiál pro hemodynamiku II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky spotřebního materiálu pro hemodynamiku, a to včetně výpůjčky přístrojů pro hemodynamické monitorování.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
SOLVENT ČR, s.r.o.
Instalace fotovoltaického systému ve společnosti Solvent ČR, s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nové fotovoltaické elektrárny o minimálním výkonu 183,60 kWp na rovné střeše stávajícího objektu. Jako zdroj bude instalováno 720 ks polykrystalických křemíkových fotovoltaických panelů o minimálním výkonu 255 Wp. Instalace bude umístěna na samonosné rámové konstrukci s vlastním sklonem 13°. Na střechu stávajícího objektu se tedy budou instalovat fotovoltaické panely, které se přes invertor propojí do vnitřních elektrorozvodů.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Karlovarský kraj
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku hygienického spotřebního materiálu (toaletního papíru, papírových ručníků, pěnového mýdla, WC desinfekce a hygienických sáčků). Plnění bude probíhat postupně na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo nepožadovat celý předpokládaný objem dodávek, dané množství je pouze orientační a není pro zadavatele závazné.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Dům zahraniční spolupráce
Zhotovení a dodávky tiskařských produktů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tisku publikací, informačních letáků, brožur, pozvánek, plakátů, samolepek apod. vydávaných pro program Erasmus+ a další programy administrované Domem zahraniční spolupráce
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s. III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elektrospotřebičů.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť
CENDIS, s.p.
Dodávka mobilní aplikace OneTicket   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Návrh, vývoj a implementace mobilní aplikace pro vyhledání spojení, nákup jízdních dokladů a poskytování cestovních informací v systému jednotného tarifu pro operační systém iOS a Android, určena pro širokou veřejnost a distribuovaná pomocí oficiálních obchodů mobilních platforem (App Store, Google Play Store).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Inhibitory proteinkináz a jiná cytostatika II.   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky inhibitorů proteinkináz a jiných cytostatik po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Státní zemědělský intervenční fond
Rámcová dohoda - dodávka tonerů   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena na tři části, přičemž účastníci zadávacího řízení mohli své nabídky podávat do jedné, do dvou nebo do všech částí. Předmětem plnění veřejné zakázky ve všech třech částech je dodávka originálních tonerů do stolních tiskáren zadavatele, a to jak pro černobílý tak i barevný tisk.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda - dodávky diskových polí 2017-2020   
Stručný popis: vymezená část A: disková pole NAS A, disková pole NAS B vymezená část B: disková pole Midrange A, disková pole Midrange B
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky videospektrálních komparátorů na období 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, jejíž uzavření je cílem tohoto zadávacího řízení jsou dodávky videospektrálních komparátorů včetně příslušenství na období 2018 - 2021.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Institut klinické a experimentální medicíny
Léčivé přípravky pro krev – fibrinogen I.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky fibrinogen (koagulační faktor I, ATC skupina B02BB01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Vyhřívané lůžko pro novorozence - opakovaná II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka vyhřívaného lůžka pro novorozence pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Lesy České republiky, s.p.
Těžební činnosti - výroba dříví na OM (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je těžba dříví jednomužnou motorovou pilou, manipulace dříví do požadovaných sortimentů, přiblížení dříví koněm nebo železným koněm nebo univerzálním kolovým traktorem nebo speciálním lesnickým kolovým traktorem nebo vyvážecí soupravou na odvozní místo, včetně jeho třídění na sortimenty a ukládání na skládky. V žádném případě nelze předmět veřejné zakázky provádět pomocí technologie harvestorového uzlu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Lesy České republiky, s.p.
Těžba, manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provádění těžebních činností – těžby dříví pomocí technologie harvestorových uzlů, která zahrnuje následující činnosti: (1) těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem, (2) vyvezení vytěženého dříví na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů, (3) rozřezání neužitkové hmoty vztahující se k vytěžené dřevní hmotě, (4) ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu (5) ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mýtních úmyslných těžbách.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Sanace areálu spol. Palivo Trans s.r.o. Oslavany“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Screening a aktualizace projektu sanace v areálu firmy Palivo Trans“ (titulní strana a přílohy z října 2017, aktualizovaný text zohledňující vyhrazené změny z února 2019 + 7 nákresů betonových konstrukcí, které byly převzaty z původního projektu sanace před jeho aktualizací), zpracovaný společností O.S.A. s.r.o., Svobodova 135/11, 128 00 Praha 2, která je přílohou č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie