Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8033 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Městská část Praha 11
ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - přístavba sportovního areálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 – přístavba sportovního areálu“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Realizací přístavby se zvýší možnosti školy pro výuku tělesné výchovy, volné kapacity budou použity pro tréninky a zápasy sportovních klubů Jižního Města.
Stavebné práce
Krajská zdravotní, a.s.
Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - oddělení následné péče Zahražany II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravy ve všech podlažích stávajícího pavilonu v Zahražanech, ve kterém bude zřízeno nové oddělení rehabilitace. Nově bude zřízen komplex vodoléčby, který bude umístěn v 1.PP a části 2.PP zájmového objektu. Ve vybudovaném novém oddělení vodoléčebné rehabilitace budou umístěny dvě celotělové vany, jedna vířivka na dolní končetiny a dvě vířivky na horní končetiny. Také zde bude umístěna tzv. Kneippova vodoléčba. V 1.NP a 2.NP stávající lůžka následné péče zůstanou zachována a nově bude vybudována ambulance rehabilitace s čekárnou pro pacienty, pacientské a lékařské pokoje a kuchyňka. Ve 3.NP dojde k výměně stávajících 37 lůžek ONP za 30 lůžek rehabilitačního oddělení, zřízení rehabilitace ergoterapie a tělocvičny rehabilitace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národní technická knihovna
EIZ Beck   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění přístupu pro jednotlivé zadavatele a jimi definované uživatele do elektronických informačních zdrojů Naxos Music Library. Seznam zadavatelů pořizující každý z výše uvedených informačních zdrojů je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Noviny, denníky, periodiká a časy
Krajská zdravotní, a.s.
Zřízení onkologického stacionáře, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu jsou stavební úpravy pavilonu Onkologie nacházejícího se ve 4.NP budovy E v Nemocnici v Chomutově. Jedná se o úpravy dispoziční v závislosti na provozu nového zařízení, výměnu podhledů a potřebných výplní otvorů. Navržené stavební úpravy řeší novou dispozici pro využívání 4. NP. Nezasahují ovšem do komunikačních vertikál na tomto podlaží. Zde v tomto 4. NP bylo dříve podlaží lůžkových pokojů pro pacienty onkologického oddělení a dále několik vyšetřoven tohoto oddělení. V současném stavu jsou původní lůžkové pokoje nevyužívány. Ve 4. NP je navrženo nové onkologické oddělení s rozsáhlým stacionářem, několika vyšetřovnami a k nim příslušející sanitární prostory pro pacienty, zázemí a denní místnost pro personál, archivní a skladové prostory.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Praha - areál ÚVN-VoFN, garáže pro speciální techniku mobilních biologických týmů VZÚ Praha - výstavba   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Praha - areál ÚVN-VoFN, garáže pro speciální techniku mobilních biologických týmů VZÚ Praha - výstavba“, je vybudování garáží pro parkování techniky mobilních týmů Vojenského zdravotního ústavu v areálu ÚVN v Praze.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Brněnské komunikace a.s.
Údržba silniční zeleně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: - celoroční údržba silniční zeleně v Brně, v dílčích lokalitách: • Dílčí část č. 1 lokalita č. 2: MČ Brno – střed, Masarykova čtvrť, celková výměra činí 14.643 m2, z toho travnaté plochy 14.508 m2 • Dílčí část č. 2 lokalita č. 3: MČ Brno – střed, Štýřice, celková výměra činí 47.791 m2 (plochy komunikační zeleň + ostrůvky a středové pásy), z toho travnaté plochy 39.298 m2 • Dílčí část č. 3 lokalita č. 19: MČ Maloměřice a Obřany, celková výměra činí 19.105,5 m2, z toho travnaté plochy 15.190 m2 • Dílčí část č. 4 lokalita č. 24: MČ Chrlice, celková výměra činí 16.005,5 m2, z toho travnaté plochy 14.192 m2 Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části dle lokality poskytovaných služeb. Účastníci jsou oprávněni podat nabídky na jednu, dvě, tři nebo čtyři dílčí části veřejné zakázky. Zadavatel nedovoluje členění zakázky na jiné než stanovené dílčí části.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Stavebně-montážní pojištění výstavby a montáže technologií mezinárodního výzkumného centra ELI-dokončení montáže technologií (opakování)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby stavebně-montážní pojištění výstavby a montáže technologií mezinárodního výzkumného centra ELI – dokončení montáže technologií a to v rozsahu, dle podmínek a specifikací, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Proces montáže výzkumné a podpůrné technologie ELI musí být pojištěn v režimu stavebně-montážního pojištění v rozsahu all-risk pojištění tak, aby zadavateli minimalizoval rizika ekonomických ztrát hrozících z procesu instalace technologií.
Finančné a poisťovacie služby
statutární město Zlín
Úklidové služby v objektu Kongresového centra Zlín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Úklidové služby spočívající v zajištění úklidu a údržby vnitřních a vnějších prostor objektu Kulturního centra ve Zlíně, podle potřeb zadavatele zčásti pravidelně, zčásti nepravidelně (po akcích, konaných v objektu).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Institut klinické a experimentální medicíny
IKEM Praha - modernizace dialyzačního oddělení - pavilon E   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) modernizace dialyzačního oddělení v pavilonu E v prvním podzemním podlaží (dále jen „1. PP“) v sídle zadavatele pro zajištění zlepšení návaznosti jednotlivých zákrokových sálů, dialyzačních boxů a zajištění rozvodů TZB včetně zvýšení komfortu provozu oddělení a pacientů (dále také jako „dílo“, „předmět plnění“ či „předmět Zakázky“). Základním cílem této modernizace je: - sloučení přední ambulantní části u vstupu na oddělení tak, aby byl v minimální míře anebo nebyl vůbec narušován provoz oddělení, - vytvoření uceleného bloku, který budou tvořit zákrokové sály, dialyzační boxy s návazností na velín dialyzačního sálu a - vytvoření bloku lékařských pokojů a pokoje sester.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Osice
Splašková kanalizace Polizy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení splaškové kanalizace o délce celkem 1918,0 m
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Napajedla
Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy bytového domu, který bude upraven na 8 samostatných bytových jednotek.
Stavebné práce
Lenner Motors s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Jihomoravský kraj
Servis zařízení vzduchotechniky, klimatizace a tepelného hospodářství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) servis zařízení vzduchotechniky, klimatizace a tepelného hospodářství v budovách Cejl 73, Žerotínovo náměstí 1, Žerotínovo náměstí 3, Údolní 35a, vše Brno; servis bude prováděn po dobu 48 měsíců
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba ústredného kúrenia
město Příbor
Zastavitelná plocha Z 43, Příbor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem stavebních prací je výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě „Za školou“ na pozemcích města Příbora. Stavba v sobě zahrnuje přípravu území včetně provizorního příjezdu z ulice Hukvaldské, pokládku dešťové a splaškové kanalizace, vodovodní síť, podzemní rozvody plynu, instalaci veřejného osvětlení, vybudování komunikací a úpravu veřejných prostranství.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
město Příbor
Rekonstrukce kanalizace na ulici Myslbekově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Veřejná zakázka bude realizovaná ve dvou etapách, jež tvoří následující předmět veřejné zakázky: a) Etapa I. - Rekonstrukce dešťové kanalizace z ulice Myslbekovy v Příboře Novostavba dešťové kanalizace vedené z dolní části ulice Myslbekova v Příboře až po místo napojení na stávající kanalizaci v místě stáv. odlehčovací komory OK1AE na ulici Nábřeží Rudoarmějců na pravém břehu vodního toku Lubina., která umožní přepojení dalších sběračů dešťové kanalizace v dané lokalitě. Součástí stavby je i propojení stávající jednotné kanalizace z ul. Myslbekova do stáv. sběrače AD-7 (jednotná kanalizace DN400) ve stávající rev. šachtě Š160. b) Etapa II. - Odkanalizování ulice Myslbekovy v Příboře Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace DN150-500 v ul. Myslbekova v Příboře a zřízení nové splaškové a dešťové kanalizace DN250 v horní části lokality, a to k zajištění odvádění odpadních a srážkových vod ze zástavby rod. domů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie