Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 10088 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
3D TECH spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
3D TECH spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Město Vratimov
Nová budova koupaliště ve Vratimově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících pozemních a podzemních objektů, s následnou výstavbou polyfunkčního sportovního objektu. Součástí této budovy jsou prostory pro návštěvníky koupaliště, návštěvníky fotbalového hřiště, hygienické zázemí pro veřejnost, prostory pro restauraci a společenský sál a prostory pro fotbalový klub. Dále se jedná o výstavbu opěrné stěny, samostatně stojící objekt pokladen, části oplocení a vybudování zpevněných ploch.
Stavebné práce
Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec
Komunitní centrum Oblá, Brno - Nový Lískovec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních prací dle požadavků zadavatele. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Petrem Dobrovolným, sídlem Chuderovec 20, 40002 Chuderov, IČO 86732072, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Stavebné práce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Pohotovostní dispečerské vozidlo – 21 ks   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvaceti jedna (21) kusů pohotovostních dispečerských vozidel odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratorní nábytek do PTZ   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a instalace laboratorního nábytku do pavilonu tropického zemědělství.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Fakultní nemocnice Olomouc
Monoklonální protilátky 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Moravská zemská knihovna v Brně
Skenování knihy - 1 část autormatický knižní skener   
Stručný popis: dodávka skeneru
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rozšíření stávajícího spektrometru o frekvenční rozsah   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího impedančního spektrometru s teplotní regulací o měření v RF oblasti pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Česká republika - Ministerstvo financí
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení: a) osobních počítačů; přenosných počítačů, počítačových monitorů a konzolí, tabletů, skenerů; součástí, příslušenství a doplňků pro počítače, b) serverů, c) telekomunikačních zařízení a infrastruktury, síťových zařízení a komponent, d) archivovacích a čtecích zařízení a počítačových paměťových jednotek; diskových polí a e) dalšího hardware spadajícího pod uvedené CPV kódy. Společně s plněním dle předchozího odstavce lze také pořídit: a) operační systém a další software, který je obvyklé dodávat společně s hardwarem, b) implementaci programového vybavení a c) údržbu a opravy programového vybavení a výpočetní podpory.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Mendelova univerzita v Brně
Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva - rozděleno na části   
Stručný popis: Dodávka přístrojového vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva v souladu s Přílohami č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e, které obsahují technickou specifikaci jednotlivých částí veřejné zakázky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
DMS-VZ-19-07: Lasery pro kvantovou spektroskopii   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu dvou laserů pro kvantovou spektroskopii. Laser pro generování spektrálně širokých pulsů (1 ks) umožní laserovou ablaci atomů hliníku pro vytvoření dvouprvkových Coulombovských krystalů. Pulsní laser zajistí efektivní získávání samostatných atomů pro potřeby zachycení v iontové pasti. Specializovaný zdroj laserového záření – plynule laditelný laser pro přenos v telekomunikačním pásmu C (1 ks), dovolí vysílat superstabilní optickou frekvenci z optických atomových hodin přes optickou fotonickou síť na vlnové délce volitelné ve velkém rozsahu a bude tak možné plně otestovat chování fotonické sítě pro velice široký rozsah vlnových délek v telekomunikačním pásmu C.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Vyhřívané lůžko pro novorozence - opakovaná   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka vyhřívaného lůžka pro novorozence pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v Ústeckém kraji 2019-2020 – oblast Chomutov a Louny   
Stručný popis: Rámcová dohoda na poskytování služeb běžné údržby silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v Ústeckém kraji v oblasti Chomutov a Louny po dobu 24 měsíců.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie