Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6953 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze
Pořízení 3D modelu krajiny pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování (II)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení, montáž a instalace tzv. 3D modelu krajiny, zájmového území, který bude sloužit pro výuku studentů předmětů krizového řízení s možností simulace různých krizových situací a variant krizového řízení takovýchto situací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích
NKP zámek Manětín - kompletní obnova oranžerie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova oranžérie v parku státního zámku Manětín. Oranžérie se nachází v současné době v torzálním stavu. V rámci obnovy dojde zejména k dozdění narušených částí obvodových zdí, zbudování nového krovu a střešního pláště, instalaci prosklené stěny, restaurování zbytků vnitřních omítek a výmaleb, zbudování nové podlahy, osazení vzduchotechniky, elektroinstalace a vodoinstalace a sanity včetně napojení na stávající rozvody. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách – Projektová dokumentace a výkaz výměr, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Tábor
Rekonstrukce veřejné zeleně v lokalitě Dukelských bojovníků v Táboře   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce veřejné zeleně v lokalitě Dukelských bojovníků v Táboře, zahrnující zahradnické práce spočívající v odstranění stávajícího porostu, opravě palisád a ve výsadbě nových rostlin a následná péče o dřeviny po dobu 3 let. Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je nezbytné pro úplné dokončení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Vývojový tým aplikace datového skladu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb vývojového týmu aplikace datového skladu a dodávka metodiky a nástrojů pro vývoj a správu datového skladu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Město Chrastava
Sportovní areál ZŠ Chrastava ve Školní ulici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je zhotovení sportovního areálu základní školy ve Školní ulici v Chrastavě. Atletický ovál bude 200 m s umělým dvouvrstvým polyuretanovým povrchem EPDM tl. 13 mm a sektorem pro skok daleký. Doskočiště bude lemováno po celém obvodu pryžovým obrubníkem. V západní výseči oválu je navržen sektor pro vrh koulí z utažené prosívky lemovaný pryžovým obrubníkem. Východní výseč oválu bude tvořena umělým dvouvrstvým polyuretanovým povrchem EPDM tl. 13 mm, které bude sloužit jako hrací plocha pro volejbal/nohejbal. Atletický ovál bude od fotbalového hřiště oddělen odvodňovacím žlabem, východní výseč bude od oválu oddělena štěrbinovým žlabem. Dále je navrženo nové schodiště z jižní strany. Součástí oválu bude také zámková dlažba a nové zábradlí. Podél zámkové dlažby v západní části atletické rovinky a v západním půlkruhu oválu jsou navrženy betonové palisády kvůli vyrovnání terénu. Uvnitř oválu bude fotbalové hřiště 31x43 m s umělým trávníkem III. generace tl. 60 mm.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Karlovice
Modernizace VHI (ČOV) Karlovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce a dodávky v rámci modernizace a intenzifikace stávající ČOV Karlovice na cílovou kapacitu 1800 EO.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Laboratorní materiál a chemikálie 01-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu a chemických výrobků (dále jen „zboží“). Konkrétní zboží, které bylo poptáváno, je specifikováno v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Chemické výrobky
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK - CORE FACILITIES – multifunkční destičkový reader   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů multifunkčního destičkového readeru, jeden kus (1 ks) pro Laboratoř molekulární farmakologie Ústavu farmakologie a jeden kus (1 ks) pro Laboratoř průtokové cytometrie Ústavu lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „multifunkční destičkový reader“).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
ALTECH, spol. s r.o.
Pořízení fotovoltaické elektrárny_ALTECH, spol. s r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Komplexní přepravní služby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní pravidelné i nepravidelné pozemní odborné: a) přepravy a svozu laboratorních vzorků (chemických i biologických), včetně zdravotnické odborné přepravy léčivých přípravků, krve a jejích složek nebo přepravy dalšího biologického materiálu a přepravy infekčních látek, tzn. nebezpečných látek třídy 6.2 a třídy 9, které jsou těžištěm přepravy, (dále jen „přeprava laboratorních vzorků“),b)přepravy laboratorních zvířat (zejména myší),c)přepravy osob – zaměstnanců zadavatele (dále jen “přeprava osob“), d) přepravy přístrojové techniky a jiných, různorodých, blíže nespecifikovatelných věcí (dále jen „přeprava přístrojové techniky“)e)přepravy interních poštovních zásilek, to vše jedním dodavatelem – dopravcem, disponujícím osob. vozidly a spec. vybavenými vozidly pro přepravu laboratorních vzorků, v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění a souvisejícími předpisy, Dohodou ADR a dále viz ZD.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Univerzita Palackého v Olomouci
PdF/ITEP – dodávka hardwarového uložiště dat   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rozšíření hardwarového uložiště dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení navýšením výkonových SSD kapacit centrálního datového úložiště používaného pro systém evidence studia STAG a rozšíření hardwarového uložiště pro zálohování dat v rámci provozu Informačního systému elektronického portfolia praxí a výstupů z učení na navýšení kapacit systému zabezpečení dat centrálního datového úložiště pro systém evidence studia STAG zálohovací formou.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Správa Národního parku Šumava
Zpracování projektových dokumentací pro realizaci revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro 3. skupinu lokalit zahrnujících Střelecký průsek, Smrkový vrch, Rokytecké slatě a Gayerrück   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je „Zpracování projektových dokumentací pro realizaci revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro 3. skupinu lokalit zahrnujících Střelecký průsek, Smrkový vrch, Rokytecké slatě a Gayerrück v rámci projektu č. LIFE17 NAT/CZ/000452 „LIFE for MIRES“. Umístění řešených lokalit je uvedeno v Příloze č. 1 mapa lokalit.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Město Stod
Rozšíření základní školy ve Stodu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu. V rámci plnění budou realizovány tyto stavební objekty: SO.1 pozemní stavební objekt - Stávající budova ZŠ Stod, SO.2 pozemní stavební objekt - Nový pavilon ZŠ Stod, SO.2a - Vstupní hala + Šatny, SO.2b - Učební pavilon + Jídelna s výdejem, SO.2c - Školní kuchyně a SO801 - konečné terénní a sadové úpravy. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno, IČ 04905547 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká pošta, s.p.
Obalový materiál - fólie pro strojní zpracování   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky standardních fólií pro strojní zpracování do provozoven ČP. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
Česká pošta, s.p.
Obalový materiál - fólie pro poštovní provoz   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky fólií pro poštovní provoz. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Dosky, plechy, pásy a fólie súvisiace so...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie