Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8585 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Slavkov u Brna
Elektronické a moderní služby města Slavkova u Brna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Hlavním cílem projektu bylo sjednocení ekonomických procesů a získání kontroly nad hospodařením organizací v rámci řízení financí. Plnění tedy obsahuje dodávku a implementaci všech komponent ICT, instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury). Součástí instalace je zaškolení IT administrátora minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci všech komponent zakázky. Byl vybrán jeden generální dodavatel, který bude odpovědný za celkový průběh zakázky včetně svých poddodavatelů. Zakázka byla soutěžena včetně technické podpory po dobu pěti let.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov,...  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov
Městys Svitávka
Moderní elektronický úřad Svitávka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Hlavním cílem projektu bylo sjednocení ekonomických procesů a získání kontroly nad hospodařením organizací v rámci řízení financí. Plnění tedy obsahuje dodávku a implementaci všech komponent ICT, instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury). Součástí instalace je zaškolení IT administrátora minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci všech komponent zakázky. Byl vybrán jeden generální dodavatel, který bude odpovědný za celkový průběh zakázky včetně svých poddodavatelů. Zakázka byla soutěžena včetně technické podpory po dobu pěti let.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov,...  >  Softvérový balík na vytváranie dokumentov
Město Písek
Rekonstrukce lyžařského svahu Písek - Hradiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou stavební práce - rekonstrukce lyžařského svahu ve městě Písek (část města Hradiště). Bude provedena demontáž stávajícího lyžařského vleku, demontáž původního osvětlení svahu, demolice stávajícího oplocení. Poté bude provedena instalace nového dopravního zařízení (vleku) s odbavovacím systémem, vybudován zasněžovací systém a osvětlení svahu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Oprava fasády a výměna střešní krytiny –Burketova 52/3, Písek
Oprava fasády a výměna střešní krytiny –Burketova 52/3, Písek   
Stručný popis: Před realizací stavby zadavatel požaduje po vybraném dodavateli zpracování podrobné dílenské dokumentace, která bude odsouhlasena zhotovitelem (autorem) projektové dokumentace (PD). Při realizaci uvedených úprav budou prováděny další doplňkové stavební práce (úprava povrchů, rekonstrukce hromosvodné sítě, zhotovení a montáž nových zámečnických konstrukcí apod.) pro zajištění předmětu díla, vše dle PD. V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).
Stavebné práce
Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203
Snížení energetické náročnosti kuchyně SUPŠ Bechyně   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce dle zpracované projektové dokumentace. Projekt řeší snížení energetické náročnosti objektu kuchyně SUPŠ. Navržená opatření pro snížení energetické náročnosti objektu zahrnují provedení nových instalací v prostorách kuchyně – VZT, výměnu oken. Dále budou provedeny stavební úpravy v prostorách kuchyně včetně elektroinstalace v celém objektu.
Stavebné práce
Město Rýmařov
Teleskopická tribuna do SVČ Rýmařov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž teleskopické tribuny s celočalouněnými sedadly se sklopnými sedáky a područkami. Počet řad a sedadel tribuny záleží na technickém řešení dodavatele tak, aby bylo možné tribunu ve složeném stavu kompletně zasunout pod balkon. Konstrukce je navržena z jednotlivých podest podepřených vzpěrami ze svislých nosníků. Svislé nosníky budou osazeny vodorovnými nosníky s pojezdy. Pojezd bude umožněn za pomocí koleček opatřených polyuretanovou obručí s kuličkovými ložisky. Podesty budou vyrobeny z ocelových profilů. Pochozí plochy podest budou tvořeny deskami OSB, které budou pokryty zátěžovým kobercem. Koncová část tribuny bude při vysunutí ukotvena do pevného podkladu podlahy. Konstrukce je navržena tak, aby nevyžadovala žádné vodící profily v podlaze sálu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
III/31534 Nemile   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce (dále také „stavba“). Předmětem stavby jsou stavební úpravy komunikace silnice III/31534 Nemile – Zábřeh. Začátek úseku v provozním staničení km 1,510 – Zábřeh na Moravě, Konec úseku v provozním staničení km 3,500 – obec Nemile (SO 101 a SO 102). Dále pak rekonstrukce vozovky ulice Jiráskova (silnice III/31534) v úseku zhruba mezi provozním staničením km 1,20 a km 1,52. Ulicí Jiráskova je vedena silnice III/31534. Stavba je 3. etapou rekonstrukce této ulice a na východě navazuje na 2. etapu rekonstrukce. Celková délka rekonstruovaného úseku je 0,320 km (SO 103).
Stavebné práce
Obec Rybniště
Zateplení, výměna oken a dveří a změna zdroje tepla Kulturního domu v Rybništi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zateplení obvodových stěn objektu kontaktním zateplovacím systémem s EPS s příměsí grafitu. Zateplení soklu soklovými deskami. Zateplení střechy nad restaurací, krčkem a bytem. Zateplení střechy společenského sálu. Zateplení podlahy společenského sálu. Výměna původních oken. Výměna vstupních dveře za nové. Výměna zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody za kotel spalující dřevní štěpku. Podříznutí části objektu.
Stavebné práce
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
"Zajištění bezpečnostích služeb pro MČ Brno - Líšeň 2018 - 2020"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je strážní služba věcí movitých, nemovitých a ochrana osob na zadavatelem vymezených stanovištích a v objektech zadavatele spojená s ostrahou, kontrolní činností a bezpečnostním dohledem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Město Dvůr Králové nad Labem
ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A – Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební práce související se stavebními úpravami stávajícího objektu budovy „A“ ZŠ Schulzovy sady. Stavba obsahuje: - vestavbu do krovu hlavní budovy školy – zřízení odborných učeben včetně zázemí; - vestavbu do krovu nad tělocvičnou – zřízení odborných školských pracovišť pro práci s žáky; - přístavbu schodišťové věže k objektu opláštěnou zavěšenou fasádou s novým schodištěm a výtahem, která je napojena do všech stávajících podlaží budovy a je nutná k zpřístupnění budovaného podkroví nad hlavní budovou a tělocvičnou a k zajištění bezbariérového přístupu do objektu; - venkovní úpravy zahrnující rekonstrukci střechy, úpravy venkovních ploch školní zahrady a rekonstrukci oplocení školy pro zvýšení bezpečnosti provozovaného zařízení
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
CZ LOKO, a.s.
Zkušebna podvozků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pro realizaci nové zkušebny podvozků je třeba vyvinout el. technologie, které budou zabezpečovat její napájení, ovládání, měření a vyhodnocování s výstupním protokolem. Zkušebna je koncipována pro zkoušení jak celých podvozků a to s motory AC nebo DC (případně dle konstrukce - trakční motor jen s dvojkolím mimo podvozek), tak pro zkoušení samotných dvojkolí s převodovkou bez trakčního motoru – poháněných vnějším AC motorem (u TM s výstupním kardanem) . Zkoušení je ve všech případech v nezatíženém stavu, kdy podvozek (viz. bod 2.1.1 nebo 2.1.2) je kompletně ustrojen s trakčním motorem, dvojkolím, případně převodovkou a je upnutý nad kolejí na zkušební stolici. Nebo je zkoušena jen samotná převodovka s dvojkolím poháněná externím motorem přes kardan a spojku viz bod 1.3. Z energetického hlediska, není předpokládáno současně napájet oba měniče.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Návrh parkové a odpočinkové plochy u objektu MŠ Bosonožská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na řádné, úplné a bezvadné provedení výstavby díla s názvem „Návrh parkové a odpočinkové plochy u objektu MŠ Bosonožská“ v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stavebné stroje a zariadenia  >  Stavebné zariadenia
CZ LOKO, a.s.
Lis na podvozky železničních kolejových vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Lis na podvozky bude sloužit ke stlačování celého podvozku při montáži. Více v zadávací dokumentaci,
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily
Lesy České republiky, s.p.
Výstavba LC Štětka I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních úprav je výstavba nové lesní cesty včetně vyřešení odvodnění a terénních úprav a vybudování propusů s šikmými čely. Základní technické údaje: Kategorie komunikace: lesní cesta 2. třídy 2L 4,0/20 Šířka lesní cesty: 3,00 m Povrch zpevněný: štěrkový Zpevněná krajnice: 2x0,50 m Výhybny: min. šířky 6,50 m v délce 25,00 m. Celková délka lesní cesty: 809,66 m, z toho komunikační větev A: 562,25 m, komunikační větev B: 247,41 m Lesní cesta je jednopruhová obousměrná s šířkou vozovky v celém rozsahu 3,00 m. V obloucích je v návaznosti na zvolený směrový oblouk a v souladu s ČSN provedeno rozšíření. Součástí lesní cesty jsou také dvě výhybny. Volný průjezdný prostor je 4,20 m=volná výška, 4,00 m = volná šířka. Tento prostor bude bezpodmínečně zachován.
Stavebné práce
CZ LOKO, a.s.
Indukční ohřev vahadel podvozků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zařízení na indukční ohřev kyvných ramen podvozků železničních kolejových vozidel.
Priemyselné mechanizmy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie