Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 9461 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Na Homolce
Transportní plicní ventilátory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 9 ks transportních plicních ventilátorů pro NNH.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Statutární město Ostrava - městský obvod Petřkovice
Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba, která řeší sanaci a opravu porušené části stávajícího opevnění koryta vodního toku Ludgeřovický potok ve formě tzv. udržovacích prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Technické služby města Poděbrad s.r.o.
Chodníkový zametací stroj   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního samosběrného a kropícího chodníkového zametacího stroje zadavateli (dále jen „předmět zakázky“, „zboží“ nebo „stroj“) a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Stroj bude mj. vybaven zametacími kartáči, a zároveň bude připraven pro zimní údržbu komunikací (sypač, odmetací kartáč).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Městská část Praha 9
Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, dostavba a nástavba objektu č.p. 723, stavba občanského vybavení, stojícího na pozemku parc. č. 1345 v k. ú. Prosek, hl. m. Praha. Cílem rekonstrukce, dostavby a nástavby objektu je provozování komunitního centra pro výchovu a vzdělávání. Vybraný dodavatel bude při rekonstrukci, dostavbě a nástavbě postupovat plně v souladu se schválenou projektovou/technickou dokumentací. Povaha a množství prací, dodávek a služeb je podrobně popsána v zadávací a projektové dokumentaci, která je plně k dispozici na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Národní muzeum
Outsourcing pokladního vstupenkového systému včetně souvisejících služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s rezervací a prodejem vstupenek založených na moderních technologiích, a to do všech objektů, expozic a na všechny výstavy a akce Zadavatele.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Městys Borotín
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín - stavební část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) jedná se o zateplení hlavní budovy, rekonstrukce elektro rozvodů, vestavba kabinetů v půdním prostoru, zřízení odborných učeben ve 2.NP, zajištění bezbariérovosti do všech prostor ZŠ
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská část Praha 18
Nákup komunálního stroje včetně příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup čistícího a úklidového komunálního stroje
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
FOTOBIOREAKTORY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního deskového a laboratorního trubkového fotobioreaktoru a dodávka spektrofotometru.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...
Masarykova univerzita
Bezpečnostní sondy pro páteřní síť   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka bezpečnostních sond pro páteřní síť. -2 kusy sestavy MODULÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SONDA A -1 kusy sestavy MODULÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ SONDA B
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku laboratorního materiálu - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního laboratorního materiálu, PCR plastů a speciálních zkumavek, v rozsahu technické specifikace samostatně specifikované v přílohách č. 1a/1b/1c Výzvy k podání nabídek, a to formou rámcové dohody uzavřené na dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
EVOSA spol. s r.o.
„Odstranění SEZ Jablonec nad Nisou- galvanizovna Mlýnská“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spojené se stavbou „Odstranění SEZ Jablonec nad Nisou- galvanizovna Mlýnská“ . Předmětem veřejné zakázky je odstranění stavby bývalé galvanovny v Jablonci nad Nisou. Objekty se nachází v těsné blízkosti centra města a areál je v současné době opuštěn a neprobíhá žádná výrobní činnost. Budovy a objekty jsou v zanedbaném stavu. Obytná zona se nachází v bezprostřední blízkosti. Celý areál zaujímá plochu cca 3.549 m2, je oplocený, s vjezdem z Mlýnské ulice. Popis ekologické zátěže je detailně uveden v samostatné příloze Analýza rizik. Součástí veřejné zakázky je kromě bouracích prací m.j. též výstavba nové opěrné zdi u stávající okolní zástavby, odvoz vybouraného materiálu a uložení kontaminovaného materiálu na skládce. Součástí veřejné zakázky je též geologická část obsahující předsanační průzkum, sanační monitoring, doplňkový průzkum, postsanační monitoring a inženýrskou činnost.
Stavebné práce
Obec Kunčina
Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Vybudování sociálního bydlení v obci Kunčina“. Jedná se o rekonstrukci bytového domu č. p. 223 v obci Kunčina, který se nachází na pozemku p. č. 309/1 v k. ú. Kunčina. Realizací projektu bude zrekonstruován celý bytový dům a 5 bytových jednotek, které budou následně sloužit jako sociální byty. Zrekonstruované bytové jednotky budou v dispozici jednou 1+1 a 3+1 a tři v dispozici 2+1.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zajištění administrace zadávacích řízení a dalších zadavatelských činností v souvislosti s vybudováním a provozem laserových center ELI a HiLASE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zastupování zadavatele ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména v souvislosti s vybudováním a provozem laserových center ELI a HiLASE, s tím související odborná poradenská činnost, včetně kompletní administrace zadávacích řízení v českém i anglickém jazyce a zajištění vzdělávacích školení v oblasti legislativy veřejných zakázek.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Jeremiášova ZC a DC, Praha 5, č.akce 13468   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zejména, nikoli však výlučně, souvislá údržba vozovky ul. Jeremiášova do centra i z centra, včetně opravy přípojek uličních vpustí, rektifikace povrchových znaků a lokálního vyrovnání výškově a směrově vybočených obrub. Povrch vozovky bude z hutněných modifikovaných asfaltových směsí. Po odfrézování konstrukčních vrstev bude provedeno ošetření trhlin a lokální sanace podkladních vrstev. V rámci stavby bude dále provedeno nové vodorovné značení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Ostrava
Oprava kanalizace a vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace staveb „Oprava kanalizace v Městské nemocnici v Ostravě“ a „Oprava vodovodu v areálu Městské nemocnice Ostrava“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu kanalizačních stok a vodovodních řadů včetně opravy přípojek, uličních vpustí a dešťových svodů, zrušení stávajících vodovodních řadů a stok jednotné kanalizace a provedení úpravy místních komunikací a zeleně následující po provedené rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě. Obě stavby budou vzájemně koordinovány.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie