Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8367 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Dostihová X Strakonická - protihluková opatření, Praha 5, č. akce 999423   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby jsou protihlukové stěny PHS 01 a PHS 02 umístěné v záplavovém území určeném k ochraně a PHS 03 umístěná v aktivní zóně záplavového území. Stavba řeší návrh protihlukových stěn v celkové délce 292 m. Protihlukové stěny jsou umístěny podél ulice Strakonická vpravo ve směru Zbraslav a v prostoru křižovatky ulice Dostihová – Strakonická. Protihlukové stěny v prostoru křižovatky Dostihová – Strakonická jsou navrženy jako mobilní, ostatní protihlukové stěny jsou stacionární.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.
Rekonstrukce hlavního fotbalového a atletického stadionu v areálu TJ Nový Jičín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné je provedení rekonstrukce fotbalového a atletického stadiónu TJ Nový Jičín. Rekonstrukce spočívá v úpravě a modernizaci atletických stanovišť ( vrh koulí, skok do dálky, trojskok, skok do výšky, hod oštěpem), celkové výměně povrchu atletického oválu na tartan, opravě a doplnění přilehlých zpevněných ploch, založení nové travnaté hrací plochy včetně hybridního trávníku v prostoru branek, umístění tří modulárních tribun pro 405 diváků (2 zastřešené a 1 nezastřešená), zmodernizování zavlažovacího a drenážního systému fotbalového hřiště, osazení dvou modulárních kontejnerů na uskladnění vybavení vedle hlavní tribuny, opravě a výměně oplocení a vstupních bran po celém obvodu fotbalového a atletického stadiónu a v umístění nové výsledkové tabule.
Stavebné práce
ČSAD Brno holding, a.s.
Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 4 těchto zadávacích podmínek „Příloha č. 4 Projektová dokumentace“. Předmět veřejné zakázky se bude realizovat ve dvou samostatných etapách, obě dvě etapy budou zahájené doručením samostatné výzvy k zahájení předmětné etapy. Maximální délka realizace každé z etap je 90 kalendářních dnů od doručení výzvy k zahájení etapy. Předmětem první etapy je realizace opatření na konstrukci zastřešení. Předmětem druhé etapy je realizace opatření na sloupech a zábradlí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů objekt SO 02-04   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci části objektu č.p. 411 na pozemku p.č. 630, a to objekty SO 02 – 04. Objekty budou po rekonstrukci sloužit částečně jako doplněk SO 01 sloužícího k bydlení seniorů. Objekt SO 02 - většinovou část pokrývá služebna Městské policie Ostrava, jejíž součástí jsou nejen kanceláře pro výkon služby a komunikaci s občany, ale také technická místnost, sociální zázemí, sklady, instruktážní a odpočinková místnost a také garáže pro parkování služebních vozidel, část bude sloužit jako nájemní garáže pro nájemníky Komunitního domu seniorů a rovněž bude v tomto objektu zbudovaná kavárna. Objekt SO 03 – řeší zpevněné plochy a sadové úpravy společného Atria, včetně mobiliáře a vodního prvku. Objekt SO 04 – řeší zpevněné plochy (17 parkovacích míst, přístupové a příjezdové komunikace, kontejnerové stání) výškovou úpravu terénu a uliční zeleň.
Stavebné práce
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
Celotělová chladová terapie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je nákup kryokomory s příslušenstvím, která bude sloužit pro regeneraci sportovců OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Obec Kvasice
Rekonstrukce školního hřiště v Kvasicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce hřiště v obci Kvasice. Předmětná stavba se nachází v zastavěném území obce Kvasice v těsném sousedství základní školy, na ulici Husova č.p. 642 na pozemku p.č. 1335/4 katastrální území Kvasice v části, kde se v současné době nachází stávající školní hřiště. Stavba slouží jako školní hřiště a i nadále bude sloužit k stejnému účelu. Členění stavby je následující: - SO 01: Skok daleký - SO 02: Vrh koulí - SO 03: Hřiště - SO 04: Běžecká dráha
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Zlaté Hory
Rekonstrukce sociálních bytů v domech č.p. 429 a č.p. 178   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytového domu č.p. 429 na ul. Rožmitálská ve Zlatých Horách (1. část) a rekonstrukce bytového domu č.p. 178 na ul. Krnovská ve Zlatých Horách (2. část).
Stavebné práce
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Software pro analýzu kvalitativních dat   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro analýzu kvalitativních dat pořizovaného pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na obchodné transakcie a osobné...  >  Analytický, vedecký, matematický a prognostický...
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Centralizovaná WAN/LAN síť pro IT4Innovations   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a realizace centralizované WAN/LAN sítě zadavatele, tj. dodání, instalace, kabeláž a poskytování podpory. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Pořízení specializované infrastruktury pro projekt LEXIS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení specializovaného IT hardwarového vybavení v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Městská část Praha 18
Nákup komunálního stroje včetně příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 1ks zametacího čistícího vozu
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Mělník
Vedení cyklodopravy ve městě Mělník – I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je realizace cyklostezky od nábřeží Labe k vlakovému nádraží ve městě Mělník
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Brno
Snížení energetické náročnosti DS Věstonická   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení obálky budovy (fasády a střešního pláště) souboru budov domu seniorů v ulici Věstonická 4304/1, Brno – Židenice.
Stavebné práce
Olomoucký kraj
Propagace v rámci projektu „TIPSPORT extraliga ledního hokeje“ – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování propagace Olomouckého kraje spočívající zejména v zajištění prezentace loga a názvu Olomouckého kraje.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Športové služby  >  Služby súvisiace so športom
Město Rožnov pod Radhoštěm
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 977 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie