Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 9133 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Cívky poloidálního pole a centrálního solenoidu experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U   
Stručný popis: Předmětem předběžných tržních konzultací budou témata související s vývojem, výrobou, instalací a uvedením do provozu vysokozátěžových cívek poloidálního pole a cívek centrálního solenoidu pracujících za kryogenních teplot pro experimentální zařízení tokamak COMPASS-U ve výzkumu vysokoteplotního plazmatu. Cívky poloidálního pole se skládají ze 4 párů cívek o rozdílných průměrech od 0,8 m do 3 m z dutého měděného profilu o rozměrech cca 16 x 16 mm s chladícím kanálkem o průměru 7 mm. Cívky centrálního solenoidu se skládají z 8 identických cívek o průměru cca 0,.8 m a 30 závitech z dutého měděného profilu o rozměrech cca 20 x 20 mm s chladícím kanálkem o průměru 9 mm. Cívky centrálního solenoidu bude nutné navinout na jádro toroidálních cívek tokamaku (dodané zadavatelem), a poté v celku vakuově impregnovat. Předpokládá se dvoufázový výrobní proces, kdy v první fázi bude vyrobena a testována jedna prototypová cívka.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Nosná konstrukce experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U   
Stručný popis: Současný předběžný návrh nosné konstrukce tokamaku COMPASS-U předpokládá celkovou hmotnost této nosné konstrukce cca 200 tun, sestávající z 32 hlavních komponent z obrobené nerezové oceli, jejichž hmotnost se pohybuje od 1 do 8 tun a jejichž rozměry jsou specifikovány níže. Dále jsou součástí současného předběžného návrhu komponenty s hmotností desítek kilogramů, jedná se o vertikální žebra (64 ks), horizontální žebra (96 ks) a hlavní propojovací šrouby (64 ks); součástí návrhu jsou i stovky kusů drobných komponent s hmotností v jednotkách kilogramů. Většina komponent bude obrobena v běžných tolerancích a jako hlavní materiál nosné konstrukce byla zvolena nerezová ocel AISI 304, nebo její ekvivalent se zaručenou mezí kluzu 250 Mpa při teplotě 22 °C s koeficientem teplotní roztažnosti blízkým 17x10-6/K. Jako další doplňkové materiály některých komponent jsou použity Inconel 625, měď C10200, Sklotextit G10 nebo jeho ekvivalent.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Cívky toroidálního pole experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U   
Stručný popis: Předmětem předběžných tržních konzultací budou témata související s vývojem, výrobou, instalací a uvedením do provozu vysokozátěžových cívek toroidálního pole pracujících za kryogenních teplot pro experimentální zařízení tokamak COMPASS-U ve výzkumu vysokoteplotního plazmatu. Cívka toroidálního pole bude složena z celkem 112 závitů sdružených do 16 svazků o 7 závitech. Každý závit bude mít přibližně tvar písmene D o rozměrech cca 2 x 1,5 m, bude vyroben z měděného plechu (OFHC měď či jiný alternativní materiál) s průřezem cca 20 x 200 mm . Samotný tvar závitu písmene D bude složen ze 2-3 segmentů za použití speciálně navržených spojů a některé závitové segmenty budou vyztuženy vložkou z nerezového plechu. V současném konstrukčním návrhu cívek toroidálního pole je navržena implementace chladícího kanálku do každého závitu cívky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Systém kryogenického chlazení experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U   
Stručný popis: Předmětem předběžných tržních konzultací bude konstrukční návrh, výroba, instalace a uvedení do provozu kompletního Systému kryogenického chlazení experimentálního zařízení tokamak COMPASS-U. Jedná se o uzavřený chladící okruh (příp. okruhy) s plynným chladícím médiem (vodík / helium). Systém by se měl skládat z kryogenerátoru (cílová teplota 77 K nebo nižší, chladící výkon až 50 kW), tepelného výměníku, kryocirkulátoru (tlakový spád až 0.,9 atm při provozním tlaku až 60 atm), rozvodu chladícího média a systému řízení. Systém kryogenického chlazení musí být schopen automaticky udržovat inventář pracovního média, regulovat chladící výkon a teploty v jednotlivých chladících větvích a zajišťovat vlastní běh (řešit chybové stavy, havárie atd.).
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Hlavní město Praha
Rámcová rozvojová dohoda PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu - dílčí zakázka č. 9 - Zprovoznění standardizovaných agend pro ÚMČ Praha Koloděje   
Stručný popis: Předmětem dílčí smlouvy budou služby související se Zprovozněním standardizovaných agend pro ÚMČ Praha Koloděje (dále jen „Služby“). Detailní specifikace požadavků zadavatele tvoří přílohu č. 1 příslušné výzvy (Vzor dílčí smlouvy, včetně specifikace požadovaných Služeb a nabídkové ceny). Předpokládaný rozsah Služeb v člověkodnech (man-day, tj. 8 pracovních hodin za den, dále jen „MD“): • Vedoucí projektu 15MD • Konzultant senior 30MD • Konzultant junior 30MD • Softwarový analytik 0MD • Programátor senior 3MD • Programátor junior 5MD Výše uvedený rozsah MD je pouze orientační a poskytovatel jím není vázán.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Hlavní město Praha
Rámcová rozvojová dohoda PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu - dílčí zakázka č. 7 - „Evidence skladových zásob propagačních předmětů“   
Stručný popis: Předmětem dílčí smlouvy jsou služby související s implementací evidence skladových zásob propagačních předmětů na platformě PROXIO pro Odbor komunikace a marketingu MHMP (dále jen „Služby“). Předpokládaný rozsah Služeb v člověkodnech (man-day, tj. 8 pracovních hodin za den, dále jen „MD“): • Vedoucí projektu 5MD • Konzultant senior 10MD • Konzultant junior 10MD • Softwarový analytik 1MD • Programátor senior 2MD • Programátor junior 5MD Výše uvedený rozsah MD je pouze orientační a poskytovatel jím není vázán.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Česká republika - Ministerstvo obrany
Ponožky zimní různé druhy   
Stručný popis: Dodávky ponožek zimních na základě rámcové dohody č. 171050318
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Odevy  >  Spodná bielizeň
Hlavní město Praha
Rámcová rozvojová dohoda PROXIO/Agendio pro hl. m. Prahu - dílčí zakázka č. 11 - Integrace systému Proxio s ESSL eSpis dle NSESSS a metodická podpora pro ÚMČ Praha Zbraslav   
Stručný popis: Detailní specifikace požadavků zadavatele tvoří přílohu č. 1 příslušné výzvy (Vzor dílčí smlouvy, včetně specifikace požadovaných služeb a nabídkové ceny). Předmětem dílčí smlouvy bude Integrace systému Proxio s ESSL eSpis dle NSESSS a metodická podpora pro ÚMČ Praha Zbraslav (dále jen „Služby“). Předpokládaný rozsah Služeb v člověkodnech (man-day, tj. 8 pracovních hodin za den, dále jen „MD“): • Vedoucí projektu 10MD • Konzultant senior 15MD • Konzultant junior 15MD • Softwarový analytik 0MD • Programátor senior 0MD • Programátor junior 5MD Výše uvedený rozsah MD je pouze orientační a poskytovatel jím není vázán.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
Výměna palubové podlahy ve sportovní hale TJ Slavia   
Stručný popis: Vybourání staré palubovky, tepelné izolace a její likvidace, dodávka a montáž nové tepelné izolace, včetně podkladních vrstev, dodávka a montáž nové palubovky, demontáž a likvidace starého obložení, dodávka a montáž nového obložení, demontáž a likvidace topných těles, dodávka a montáž nových topných těles, demontáž a likvidace dveří a dodávka a montáž nových dveří včetně panikového kování. Dále dodávka profesionálního podlahového nabíjecího automatu na čištění dřevěných podlah.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
Město Hlinsko
Přírodní koupací biotop Hlinsko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je revitalizace areálu koupaliště se změnou způsobu čištění vody čištění vody na přírodní koupací biotop. Součástí předmětu veřejné zakázky je i následná péče o biologii v první a druhé sezóně biotopu.
Stavebné práce
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č.5: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání knih pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
II/411 Nové Syrovice průtah   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava silnice II/411 v intravilánovém úseku (km 3,500 ~ km 4,500 pasportního staničení). Šířka silnice se pohybuje od 6,0 do 10,5 m. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze pozemky v majetku Kraje Vysočina v k.ú. Nové Syrovice. Stavba je navržena do jednoho stavebního objektu SO 101 – Oprava komunikace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
II/347 Humpolec, ul. Kamarytova a Na Kasárnách   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava silnice II. třídy č. 347 v průtahu Humpolcem. Cílem této stavby je výměna stávající degradované obrusné vrstvy. Vozovka je navržena v průměrné šířce 8,5 m. Začátek úseku se nachází za kruhovou křižovatkou se silnicí III/34771 na pracovní spáře v km 27,900 a konec úseku před křižovatkou s ul. Hálkova. Celková délka stavby je 617 m. Vedení trasy, šířkové upořádání a niveleta vozovky se stavbou měnit nebudou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky DEGARELIX-ACETÁT, OCTREOTID-ACETÁT, LANREOTID-ACETÁT, FULVESTRANT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků specifikovaných v názvu veřejné zakázky a v Příloze č. 1 a v Přílohách č. 3.1 až 3.4, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace veřejné zakázky). Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 4 části podle jednotlivých ATC skupin vymezených v Příloze č. 1.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre močovopohlavný systém
Město Jesenice
NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V JESENICI, ZDIMĚŘICE   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce a stavební úpravy při stavbě nové základní školy, poskytující vzdělávání a výchovnou péči žákům ve věku povinné školní docházky ve smyslu příslušných právních předpisů. Nová základní škola bude mít 18 tříd a počet navštěvujících žáků bude 540. Základní kapacitní jednotkou bude třída do počtu 30 žáků. Vytíženost prostor školy bude minimálně 30 hodin týdně. Prostory školy budou využívány jak pro povinné vyučování, tak také pro činnosti mimo vyučování pro širší veřejnost (společné prostory školy, prostory úseku 2. stupně, sportovní plochy, tělocvičny, úsek audiovizuální a klubovní, úsek stravování a úsek studijního centra).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie