Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 8381 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Žamberk
"Chodník Zámecká Žamberk"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci chodníku vč. bezpečnostního zařízení v ulici Zámecká ve městě Žamberk. Jedná se o jednostranný chodník podél silnice I/11 v délce 217,50 m s proměnnou šířkou chodníku 2,0 m až 3,25 m. Stavba je členěna na následující objekty: SO 101 Chodník, SO 201 Opěrná zeď a SO 401 Veřejné osvětlení. Stavba se nachází v památkové zóně. Účelem provedení stavby je zjištění bezproblémového pohybu chodců v řešení části města a zvýšení bezpečnosti zejména pěší dopravy podél zatížení silnici I/11. Projekt „Chodník Zámecká Žamberk“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Stavebné práce
Město Smečno
"ČOV Smečno - rozšíření kapacity"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „ČOV Smečno – rozšíření kapacity“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávající čistírny odpadních vod ze současné kapacity 2100 EO na kapacitu 2700 EO. Současná technologie dvoustupňového čištění odpadních vod bude nahrazena novou technologií pracující na aktivačním principu s využitím jemnobublinné aerace. Aktivace je navržena jako nízkozatížený systém s vysokou hodnotou stáří kalu a aerobní stabilizací kalu. Při realizaci stavebních úprav dojde rovněž k dostavbě objektů dešťové zdrže a aktivace s DN. Bližší údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
"Dobudování splaškové kanalizace Broumov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dobudování splaškové kanalizace ve městě Broumov v ul. Alšova, ul. Hvězdecká, ul. třída Osvobození a v části Benešov. Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní vody do jednotné stokové sítě města Broumov, která je zakončena městskou ČOV. Bližší popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Nemocnice Středočeského kraje a.s.
"Dodávky injekčních stříkaček a jehel pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky injekčních stříkaček a jehel do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace injekčních stříkaček a jehel je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány jakožto součin dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků uvedených v rámcové smlouvě a množství výrobků dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Národní technické muzeum
"Dokončení obnovy objektu a technických systémů Letenského kolotoče"   
Stručný popis: Dodavatel zajistí pro objednatele dokončení stavebních prací, investiční akce obnova Letenského kolotoče.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Družec
"Družec - zřízení cvičebního sálu"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením zakázky „Družec – zřízení cvičebního sálu“, a to v souladu s projektovou a zadávací dokumentací. Jedná se o stavbu cvičebního sálu obdélníkového tvaru o velikosti 16x8 m a světlé výšky 5,765 m a přilehlého sníženého zázemí ve tvaru L. Hlavní část bude obsahovat polovalbovou střechu v návaznosti na přilehlou zástavbu a prostor sníženého zázemí bude obsahovat pultovou střechu s min. spádem. Hlavní objekt bude obsahovat kontaktní zateplený plášť s dvojí hrubostí vrchní omítkoviny. Prostor zázemí bude obsahovat fasádní plášť s dřevěným obkladem, aby tato část stavby navazovala na jednotlivé konstrukce v prostoru školní zahrady.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
TJ BLATNÁ z.s.
"Fotbalové hřiště s UMT Blatná"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je oprava stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
Obec Chrášťany
"FZŠ - Chrášťany - Cisternová automobilová stříkačka"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požární cisternové automobilové stříkačky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Město Sázava
"FZŠ - Sázava - cisternová automobilová stříkačka"   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.minˉ¹ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Součástí zakázky je rovněž dodávka vybavení a požárního příslušenství. Dodané výrobky musí být nové, nesmí se jednat o použité nebo repasované zboží. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v příloze č. 6 této zadávací dokumentace – Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku, schválené Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, jež jsou pro plnění předmětu této zakázky závazné.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
AVICENA Ústí nad Labem,s.r.o.
"Komunitní dům seniorů, Most"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, montáže a dodávky v rámci realizace stavby Komunitní dům seniorů Most, spočívající ve stavebních úpravách objektu.
Stavebné práce
AVICENA Ústí nad Labem,s.r.o.
"Komunitní dům seniorů, Most"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, montáže a dodávky v rámci realizace stavby Komunitní dům seniorů Most, spočívající ve stavebních úpravách objektu.
Stavebné práce
Obec Čepřovice
"Modernizace kulturního domu Čepřovice"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou práce, které budou celkově modernizovat stávající stav objektu kulturního domu a restaurace.
Stavebné práce
Vězeňská služby České republiky
"P - Pankrác - Dodávka léků"   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků pro potřeby zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny...
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
"Polokošile a trika s dlouhým rukávem - II"   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodání ochranných pracovních oděvů – polokošil a trik s dlouhým rukávem pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s jedním dodavatelem dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Obec Nadějkov
"Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je vybudování polyfunkčního komunitního centra na parc. č. st. 28/1 v k.ú. obce Nadějkov, které bude poskytovat volnočasové aktivity, kulturní /vzdělávací služby a environmentální služby.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie