Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7724 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Olomoucký kraj
"Centrální nákup motorových vozidel 2019"   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 17 osobních motorových vozidel a 1 sanitního vozidla pro systém RV (rendez – vous) pro potřeby Centrálního zadavatele a jeho příspěvkových organizací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
"Dobudování splaškové kanalizace Broumov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dobudování splaškové kanalizace ve městě Broumov v ul. Alšova, ul. Hvězdecká, ul. třída Osvobození a v části Benešov. Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní vody do jednotné stokové sítě města Broumov, která je zakončena městskou ČOV. Bližší popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Horní Slavkov
"Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na rok 2019 a 2020 pro odběrná míta města Horní Slavkov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytnutí služby sdružené dodávky elektrické energie z hladiny nízkého napětí pro odběrní místa města Horní Slavkov na roky 2019-2020
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
"Dodávka ochranných pracovních oděvů"   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodání ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky dle specifikace uvedené v příloze č. 5 až 8 zadávací dokumentace.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Fakultní nemocnice Ostrava
"FN Ostrava – Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ – VYHŘÍVANÁ LŮŽKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM II."   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových vyhřívaných lůžek s příslušenstvím,, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systému . Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Ostrava
"FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie a perinatologie"- Gynekologická vyšetřovací křesla s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 9 nových systémů gynekologická vyšetřovací křesla s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059) a „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080), které jsou spolufinancovány v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Olomoucký kraj
"Gymnázium Jeseník – Venkovní hřiště"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je celková rekonstrukce sportovního areálu Gymnázia Jeseník. Dále budou odstraněny veškeré pařezy topolů v obvodu areálu, kovové konstrukce původního zařízení – branky, zábrany, konstrukce košů. Stavební práce spočívají v odebrání původních podkladních vrstev hřiště a provedení nových štěrkových vrstev. Bude položen propustný asfalt a na něj nášlapná vrstva pro atletiku z propustného PU povrchu tl. 13 mm. Jednotlivá sportoviště budou oddělená barevně. Sportoviště pro vrh koulí bude umístěno mimo hlavní areál, na pozemek vedle budov vyššího gymnázia.Sportoviště bude vybaveno potřebným mobiliářem (branky, koše, sloupky, sítě, zábrany atd.) Areál je doplněn lezeckou stěnou, skladem drobného sportovního náčiní a pítkem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" – 2. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" – 2. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Olomoucký kraj
"Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Šternberk"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé ve městě Šternberk
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Sociálne služby
Město Mikulov
"Mikulov, přestavba hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii-projektová část"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro rekonstrukci a adaptaci budovy historické hasičské zbrojnice v městě Mikulov. Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro rekonstrukci a adaptaci budovy historické hasičské zbrojnice v městě Mikulov je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Město Nechanice
"Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro JSDH Nechanice (JPO II)"   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S, a to včetně dodání a montáže příslušenství specifikovaném v technických podmínkách zakázky, které jsou přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je dále doprava do sjednaného místa dodání, uvedení do provozu vč. předvedení plné funkčnosti předmětu plnění, proškolení obsluhy a předání všech nezbytných dokladů (návody k obsluze, certifikáty, prohlášení o shodě, atp.).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Statutární město Brno, městská část Brno-střed
"Oprava objektu Nádražní 4, Brno"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava a rekonstrukce objektu na ulici Nádražní 4, Brno - oprava fasády objektu, střechy objektu a oprava společných prostor objektu. Podrobný a přesný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci a v soupisu prací, které jsou přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Olomoucký kraj
"Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Přerov"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve městě Přerov.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Sociálne služby
Olomoucký kraj
"Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Šternberk"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve městě Šternberk.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Sociálne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie