Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6300 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Choťánky
" Komunikace - Vrčení II "   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka zahrnuje dokumentace pro ÚR a SP, projednání dotačního titulu, inženýrskou činnost, technický dozor investora, právní poradenství, projektový management.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Horní Slavkov
"Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na rok 2019 a 2020 pro odběrná míta města Horní Slavkov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytnutí služby sdružené dodávky elektrické energie z hladiny nízkého napětí pro odběrní místa města Horní Slavkov na roky 2019-2020
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
"Dodávka ochranných pracovních oděvů"   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodání ochranných pracovních oděvů pro členy výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky dle specifikace uvedené v příloze č. 5 až 8 zadávací dokumentace.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Město Ivančice
"Elektronické dokumenty a eIDAS pro MěÚ Ivančice"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je posílení a implementace infrastruktury pro elektronizaci procesů a bezpečnosti prostředí (server včetně OS, Diskové pole, databáze a SAN) a vytvoření nových funkcí elektronických služeb (správa elektronických dokumentů, EIDAS a archivace, daně a poplatky a správa hrobových míst). Předmětem dílčí části č. 1: Základní nové funkce elektronických služeb (software) je vytvoření nových funkcí elektronických služeb spočívající ve správě elektronických dokumentů, EIDAS a archivace, správě systému daní a poplatků a správě hrobových míst. Předmětem dílčí části č. 2: Doplnění infrastruktury (hardware) je doplnění stávajícího technického vybavení o server včetně OS, diskové pole, databázi a SAN. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo obou dílčích častí. V případě podání nabídek do obou dílčích částí podá účastník samostatnou nabídku pro každou dílčí část, tzn. samostatnou obálku s nabídkou pro každou dílčí část. Podrobný popis předmětu plnění včetně definice
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Fakultní nemocnice Ostrava
"FN Ostrava – Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ – VYHŘÍVANÁ LŮŽKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM II."   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových vyhřívaných lůžek s příslušenstvím,, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systému . Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Ostrava
"FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie a perinatologie"- Gynekologická vyšetřovací křesla s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 9 nových systémů gynekologická vyšetřovací křesla s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059) a „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080), které jsou spolufinancovány v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Olomoucký kraj
"Gymnázium Jeseník – Venkovní hřiště"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je celková rekonstrukce sportovního areálu Gymnázia Jeseník. Dále budou odstraněny veškeré pařezy topolů v obvodu areálu, kovové konstrukce původního zařízení – branky, zábrany, konstrukce košů. Stavební práce spočívají v odebrání původních podkladních vrstev hřiště a provedení nových štěrkových vrstev. Bude položen propustný asfalt a na něj nášlapná vrstva pro atletiku z propustného PU povrchu tl. 13 mm. Jednotlivá sportoviště budou oddělená barevně. Sportoviště pro vrh koulí bude umístěno mimo hlavní areál, na pozemek vedle budov vyššího gymnázia.Sportoviště bude vybaveno potřebným mobiliářem (branky, koše, sloupky, sítě, zábrany atd.) Areál je doplněn lezeckou stěnou, skladem drobného sportovního náčiní a pítkem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" – 2. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
"II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova-Stará cesta" a "Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - Chrástecká" – 2. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu zesílením nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů s výměnou vozovky, závěrů, zídek, ložisek, zábradlí a litých asfaltových chodníků. Dále rekonstrukce silnice II/233 Mohylová ulice, úpravy napojení na místní komunikace, opravy místních komunikací, zálivů zastávek MHD, parkovacích pásů, chodníků a stezek. Součástí je dále rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, odlehčovací komory OK5 a vodovodu z tvárné litiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Oslavany
"II/393 Oslavany průtah I. stavba"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/393 v průtahu města Oslavany na ulici Hybešova. Součástí stavby je úprava napojení místních a účelových komunikací, zřízení dvou dlouhých a dvou kratších opěrných zdí v rozsahu úpravy komunikace a napojení místní komunikace ulice V Oslavě, zřízení zálivů autobusových zastávek a úpravy či přeložky dotčeného stávajícího oplocení a nízkých zídek u předzahrádek, kompletní rekonstrukce odvodnění komunikace se zrušením souběžných příkopů povrchového odvodnění včetně propustků a stávajících vpustí a zřízením nové dešťové kanalizace a nových uličních vpustí a přípojek a dobudování nových, předláždění či další úpravy stávajících chodníků a sjezdů k nemovitostem včetně zřízení zálivů pro podélná parkovací stání. Dále je předmětem veřejné zakázky obnova kanalizace a vodovodu v ulici Hybešova a v lokalitě Vyhlídka. podrobněji viz. zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Město Mikulov
"Mikulov, přestavba hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii-projektová část"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro rekonstrukci a adaptaci budovy historické hasičské zbrojnice v městě Mikulov. Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro rekonstrukci a adaptaci budovy historické hasičské zbrojnice v městě Mikulov je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obec Slatiny
"NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE - SLATINY" na parcele p.č. 168, 149/2, 48 a 1358/25, k.ú. Slatiny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je novostavba hasičské zbrojnice. Novostavba je navržena na místě původní, staré hasičské zbrojnice v centrální části obce Slatiny, která bude odstraněna. Jedná se o novou stavbu trvalého charakteru. Navržená stavba bude sloužit pro sbor dobrovolných hasičů obce Slatiny. Objekt je navržen dvoupodlažní, kdy druhé podlaží bude vestavěno do podkroví. V I. nadzemním podlaží budou umístěny dvě garáže pro velká požární vozidla a jedna garáž pro malé požární vozidlo. Malá garáž bude sloužit zároveň jako dílna pro údržbu požární techniky. Dále zde bude umístěna šatna, sociální zařízení, úklidová místnost, zádveří a chodba se schodištěm do II. nadzemního podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží bude umístěna kancelář velitele, školící místnost (klubovna), WC, sklad hasičského materiálu a chodba se schodištěm. Součástí předmětu plnění je i demolice stávajícího objektu hasičské zbrojnice a řešení čistění odpadních vod a kanalizační přípojka.
Stavebné práce
Město Ivančice
"Provozování tepelného hospodářství pro město Ivančice"   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pronájem 20 tepelných zdrojů (dále také „TZ“) ve vlastnictví Zadavatele, viz Příloha č. 1 této ZD, provedení potřebných úprav, zajištění jejich provozu a dodávka tepelné energie do objektů Zadavatele. Předmět plnění viz Zadávací dokumentace.
Verejné služby  >  Zásobovanie a rozvod iných druhov energie
Město Žamberk
"Realizace úspor energií - MěÚ č.p. 833, Žamberk", "Vestavba osobní plošiny v č.p. 833 Žamberk"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav v budově Městského úřadu Žamberk č.p.833 v Nádražní ulici (realizace úspor energií a vestavba osobní plošiny). Projekt I. – „Realizace úspor energií – MěÚ č.p. 833, Žamberk“: V rámci opatření na realizaci úspor energií je navržena úprava střešní konstrukce objektu č. p. 833 (výměna střešního pláště za konstrukčně jiný s nadkrokevní tepelnou izolací) vč. vestavby kanceláří a sociálního zázemí do části podkroví, které není doposud využíváno (součástí jsou i související úpravy instalací v nových prostorech - zdravotní technika, vytápění, elektroinstalace, slaboproud). Projekt II. „Vestavba osobní plošiny v č. p. 833 Žamberk“: Vestavba osobní plošiny představuje bezbariérovou úpravu v objektu č. p. 833 s automatickým osazením dveří pro snazší pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace mezi 2. patrem a podkrovím a po podkroví.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie