Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6959 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Olomoucký kraj
„ZZS OK – Modernizace výcvikových středisek“ - dodávka simulátorů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 ks nových celotělových simulátorů – 1 ks celotělový simulátor dětského pacienta a 1 ks celotělový multifunkční simulátor dospělého pacienta – včetně softwaru, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky záchranářů.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina“   
Stručný popis: Předmětem díla je zhotovení stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“ , jejímž cílem je přispět k vytvoření kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především silniční dopravy. Místem rekonstrukce je traťový úsek Oldřichov u Duchcova – Bílina a přilehlé mezistaniční úseky, ležící na trati Ústí nad Labem - Chomutov. Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce traťového úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina (mimo), v úseku km 21,823 – 33,440. V řešeném úseku na ní leží železniční stanice Oldřichov u Duchova (km 22,9) a zastávky Duchcov (km 26,4), Želénky (km 28,5) a Chotějovice (km 32,0). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ing. Silvie Schäferová
„Zvýšení kvality vzdělávání v SCHÄFER SCHOOL – stavební práce“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bývalé základní školy na jazykovou školu, součástí stavby jsou dispoziční úpravy vnitřních prostor, rekonstrukce rozvodů stávající technické infrastruktury uvnitř objektu, snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken.
Stavebné práce
Statutární město Brno, Městská část Brno - Židenice
„ZŠ Krásného 24, Brno – zateplení střech“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy - zateplení střech objektu ZŠ Krásného 24, Brno. Budova ZŠ se skládá z několika vzájemně propojených budov (označení A - výukový pavilon + kuchyně s jídelnou, B - vstupní pavilon, kanceláře + šatny, C - výukový pavilon, D – Hygienické zázemí tělocvičny a tělocvična). Na stávající střešní plášť pavilonů A, B a C bude provedeno nové zateplení z desek pěnového polystyrenu EPS 100 S ve dvou vrstvách 2x 140 mm s novou hydroizolační vrstvou. Na stávající střešní plášť pavilonů A, B, C a část pavilonu D bude provedena nová skladba střešní konstrukce.
Stavebné práce
MĚSTO STUDÉNKA
„ZŘÍZENÍ SPECIALIZOVANÝCH ODBORNÝCH UČEBEN – STAVEBNÍ PRÁCE“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnitřních prostor a výstavba venkovních učeben na třech základních školách ve městě Studénka škola 1: Zřízení specializovaných odborných učeben – Stavební práce ZŠ TGM škola 2: Zřízení specializovaných odborných učeben – Stavební práce ZŠ Sjednocení škola 3: Zřízení specializovaných odborných učeben – Stavební práce ZŠ Butovická Předmětem plnění je především rekonstrukce vnitřních učeben, bezbariérové vstupy a venkovní učebny. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Slezská diakonie
„ZKVALITNĚNÍ ZÁZEMÍ DOMOVA BETEZDA – DODAVATEL STAVBY“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajícího objektu č. p. 68 situovaného na parc. č. st. 281 v k. ú. Komorní Lhotka. Cílem projektového řešení je zkvalitnění zázemí domova provedením rekonstrukce objektu na 3 bytové jednotky, každá po 6 obyvatelích, včetně vestavby výtahu. Řešená část objektu je částečně podsklepená, dvoupodlažní s velmi členitou, převážně valbovou střechou s vikýři. Stavba bude nadále sloužit jako zařízení poskytující sociální služby. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
Alšova jihočeská galerie
„Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Objekt se nachází v památkově chráněném území a je evidován jako nemovitá kulturní památka. Jedná se o změnu dokončené stavby. Při rekonstrukci vzniknou v objektu díky dílčí nástavbě a přístavbě dodatečné depozitní prostory, budou upraveny a rozšířeny výstavní prostory, bude vybudován výtah a sociální zázemí pro handicapované a kancelářské a sociální zázemí, vznikne zde též multifunkční sál, který přispěje k rozšíření nabídky doprovodných aktivit zadavatele. V rámci realizovaného projektu budou zároveň upraveny a rozšířeny výstavní prostory, které budou využity pro stálou expozici soch a další periodické expozice.
Stavebné práce
Obec Zbečno
„Zbečno a Újezd nad Zbečnem - kanalizace a ČOV“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Zbečno a jeho místní části.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Lenka Jakoubková, Dis.
„Zavedení odděleného sběru BRKO Pocinovice“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro zavedení odděleného sběru BRKO. Zadavatel dle § 101 zákona rozdělil veřejnou zakázku na dvě samostatné části: Část 1: Manipulátor Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka manipulátoru (samojízdného nakladače s teleskopickým ramenem).. Část 2: Kontejnerový nosič a kontejnery Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka kontejnerového nosiče přípojného za traktor a 7 kontejnerů
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Olomoucký kraj
„Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 - Výměna oken a zateplení pláště budov a) zateplení, b) vzduchotechnika, c) sanace objektu Jílová 43 A“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební práce spočívající ve výměně oken a v provedení zateplení pláště budov pavilonu A a B, provedení rekuperačního systému větrání a chlazení literárně dramatického a koncertního sálu pavilonu A, kompletní výměna ležaté a svislé dešťové kanalizace a ležaté splaškové kanalizace objektu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC kRÁLOVÉ
„ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA GOČÁRA – OPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je oprava stávajícího fotbalového hřiště v areálu ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Jihočeský kraj
„Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu) pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu) pro vybraná zvláště chráněná území v působnosti Jihočeského kraje“ včetně vyhotovení realizační dokumentace. V rámci díla bude zajištěna péče o 32 zvláště chráněných území (PR – přírodní rezervace, PP - přírodní památka). Veřejná zakázka je v souladu s § 101 zákona rozdělena na 32 částí, a to podle jednotlivých lokalit, které jsou předmětem plnění. Části jsou označeny čísly 1 – 32.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
„Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. II“   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Statutární město Jablonec nad Nisou
„Vzduchotechnika MŠ Mechová“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) • Instalace systému větrání s rekuperací: - 4 x VZT jednotka o jednotlivém objemovém průtoku vzduchu min. 480 m3/h a účinnosti min. 83 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem. - Připojení VZT do školní počítačové sítě
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Jablonec nad Nisou
„Vzduchotechnika MŠ Kokonín“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) • Instalace systému větrání s rekuperací: - 4 x VZT jednotka o jednotlivém objemovém průtoku vzduchu 1x min. 300 m3/h, 1x min. 280 m3/h, 2x min. 480 m3/h a účinnosti min. 83 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem. - Připojení VZT do školní počítačové sítě
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie