Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 8569 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Truhlářské práce v bytových domech městské části Brno-Líšeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem dle jeho pokynů, požadavků, technické zprávy a dle soupisu prací, provádět dodávky truhlářských výrobků (vestavěné skříně, kuchyňské linky vč. vestavěných spotřebičů, dřezu a dřezové baterie) a k nim poskytovat přidružené truhlářské práce v bytových jednotkách ve správě MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Město Frenštát pod Radhoštěm
Telekomunikační služby pro město Frenštát pod Radhoštěm a jiné veřejné zadavatele   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexních hlasových a datových mobilních a fixních telekomunikačních služeb pro město Frenštát pod Radhoštěm, jím založené a zřízené organizace (dále „společní zadavatelé“), na základě rámcových dohod (dále též „smluv“), které budou uzavřeny jednotlivými zadavateli s vybraným poskytovatelem.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Statutární město Brno, městská část Brno-jih
„Rekonstrukce domu Roháčkova 20“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Implementace SCIP do radiostanic řady DICOM®RF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava vývoje národní radiostanice kompatibilní v rámci NATO na úrovni protokolů SCIP (Secure Communication Interoperability Protocols) pro ochranu taktické informace do stupně utajení Tajné včetně, ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Radiostanice bude využívaná organizačními složkami státu, zejména bezpečnostními.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Služby týkajúce sa výskumu a vývoja...
statutární město Plzeň
Úprava prostor 1.NP v budově Jagellonská 563/8 - Řemenda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel realizuje stavební úpravy prostor 1. NP a částečně v 1. PP v budově Jagellonská 8, Plzeň, kterou má ve správě Odbor vnitřní správy MMP. Rekonstrukcí se vytvoří kancelářské prostory pro zaměstnance Magistrátu města Plzně. V minulosti byla v těchto prostorách restaurace se zázemím. Úpravy prostor zahrnují zejména tyto dílčí činnosti: 1. Úprava dispozic 1. NP 2. Rekonstrukce elektro 3. Rekonstrukce vytápění 4. Oprava podlah 5. Výměna oken 6. Stavební úpravy – zřízení kancelářských prostor 7. Sanace zdiva 8. Dodávka a montáž zvedací plošiny pro invalidy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Statutární město Hradec Králové
Dodávka kancelářského nábytku pro magistrát města   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského nábytku (včetně montáže a dopravy) a truhlářské práce související s výrobou nábytku pro Magistrát města Hradec Králové dle aktuálních potřeb zadavatele.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Statutární město Hradec Králové
Malování a pokládka podlahových krytin v budovách magistrátu města   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění malířských a natěračských prací včetně dodávky malířských a nátěrových hmot a pokládka podlahových krytin v budovách Magistrátu města Hradec Králové.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Statutární město Hradec Králové
Zpracování znaleckých posudků z oboru toxikologie pro účely přestupkového řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je: Na základě usnesení Magistrátu města Hradec Králové jako správního orgánu příslušného k vedení řízení a rozhodování o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zpracovat jako znalec přibraný do řízení znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie, a to provedením analýzy krevního vzorku osoby obviněné z přestupku specifickými toxikologickými metodami. Závěr znaleckého posudku bude obsahovat stanovení koncentrace konkrétní návykové látky / látek a konečnou interpretaci výsledku analýzy krevního vzorku. Součástí plnění veřejné zakázky je převzetí krevního vzorku ve zdravotnickém zařízení, které na základě pokynu Policie České republiky nebo jiného oprávněného orgánu provedlo jeho odběr a zajistilo jeho uchování.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Statutární město Hradec Králové
Zajištění servisu, údržby a oprav služebních automobilů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáručního servisu, údržby a oprav služebních automobilů pro Magistrát města Hradec Králové a Městskou policii Hradec Králové. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy postupem dle § 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, průběžně po dobu 4 let trvání rámcové smlouvy - rámcová smlouva byla uzavřena pouze s jedním uchazečem.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace, desikace a vyklizení odpadu BD Brno-Líšeň 2019-2023   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je ochranná dezinfekce, dezinsekce, deratizace a dodatkové služby.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Statutární město Hradec Králové
Dodavatel kancelářských potřeb   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb a dalšího papírenského zboží pro Magistrát města Hradec Králové a Městskou policii Hradec Králové dle aktuálních potřeb zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové smlouvy postupem dle § 92 zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, průběžně po dobu 48 měsíců trvání rámcové smlouvy. Rámcová smlouva byla uzavřena na dobu 48 měsíců pouze s jedním uchazečem.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Instalatérské, plynařské a topenářské práce v bytech Brno-Líšeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem dle jeho pokynů, požadavků a dle výkazu výměr, provádět stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci instalatérských, plynařských a topenářských prací v objektech bytové výstavby ve vlastnictví MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
MERO ČR, a.s.
Opravy, údržba a havarijní servis kapalinových čerpadel a technologického zařízení II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s 1 a více dodavateli dle § 131 a § 132 odst. 3 písm. b) ZZVZ na běžné a periodické opravy, údržba a havarijní servis kapalinových čerpadel a technologického zařízení, které je součástí sestavy čerpadel (např. spojka či mechanické součástky elektromotorů), na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi (dále jen „CTR Nelahozeves“) a na trase ropovodů Družba a IKL (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...
Technická univerzita v Liberci
053_MK_Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb - Hlášení čerpání z RD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 053_MK_Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Česká republika - Ústavní soud
Vybudování vestavěných spisoven, bezbariérového výtahu a obnova severního schodiště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) provedení jednotlivých stavebních prací, jejichž obsahem je vybudování vestavěných spisoven v suterénu, zřízení bezbariérového výtahu v severním schodišti a obnova schodišťového prostoru v severní části budovy včetně bezbariérového vstupu do budovy Ústavního soudu.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie