Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 10077 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Bezděkov nad Metují
Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního systému v obci Bezděkov nad Metují. Součástí stavby je realizace kanalizačního systému, čistírny odpadních vod a kanalizačních přípojek po veřejné části. Stavba se člení na následující objekty, technická a technologická zařízení: SO 01 ČOV, SO 01.1 Zpevněné plochy a oplocení, SO 01.2 Trubní propoje, SO 01.3 Zemní filtr, SO 02 Kanalizační síť, SO 03 Přípojky- veřejná část, SO 04 Přeložky plynovodu, SO 05 Přeložky NN, PS 01.1 Technologie ČOV, PS 01.2 Technologie ČS PS 03 Technologická elektroinstalace. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci zakázky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
„Distribuce očkovacích látek proti spalničkám v rámci preventivního programu na podporu profesí s významným zdravotním rizikem v souvislosti s jejich výkonem v letech 2019-2021“.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti spalničkám podle antigenního složení pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, na podporu profesí s významným zdravotním rizikem v souvislosti s jejich výkonem, zejména z resortu ministerstva vnitra České republiky Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra a dalším poskytovatelům zdravotních služeb na základě objednávek pracovišť ZP MV ČR v letech 2019 až 2021, nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o očkovací látku, která není hrazena věkovým skupinám dle zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
České dráhy, a.s.
Úprava lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70 v předpokládaném množství 6 ks a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Smlouvy o dílo. Úprava protokolu WTB pro dieselovou trakci spočívá v úpravě Implementačního předpisu pro ČD „Vzdálené řízení po UIC vlakové sběrnici“, číslo dokumentu Lo60143P, index I. Součástí úpravy protokolu je dodělání diagnostiky, přičemž za minimem je přenos poruch. Upravený protokol využívá přenos povelů a dat pomocí telegramů R1 a R3.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Rámcová smlouva na dodávky výstrojních součástek PS 1 a pulovrů pro HZS ĆR   
Stručný popis: Předpokládaný objem předmětu plnění je 3745 ks kalhot pánských, 1220 ks kalhot dámských. 1945 ks sak pánských, 735 ks sak dámských, 1185 ks sukní, 3120 ks pulovrů s dlouhým rukávem a 1455 ks pulovrů bez rukávů v průběhu 4 let.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Rámcová dohoda na dodávku obuvi pro HZS ČR   
Stručný popis: Dodávka 3790 párů polobotek celoročních a 4 622 párů perforovaných letních v průběhu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Obuv  >  Obuv okrem športovej a ochrannej
Hlavní město Praha
Zajištění podpory stávajícího a nově budovaného síťového prostředí jednotlivých lokalit   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nezbytně nutné podpory síťové infrastruktury lokalit, připojených v rámci sítě MEPNET a to jak pro stávající technologie a dále pro technologie, kde není dosud podpora zajištěna. Jedná se o základní komponenty sítového prostředí, kde výpadek v případě selhání znamená přerušení veškeré komunikace v dané lokalitě. Doba předpokládaného trvání rámcové dohody je 3 roky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo)
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Rámcová dohoda na dodávky košil a halenek pro HZS ČR   
Stručný popis: Předpokládaný objem předmětu plnění je 3 030 kusů košil modrých s dlouhým rukávem, 4 950 kusů košil modrých s krátkým rukávem, 2 240 kusů košil bílých s dlouhým rukávem, 2 370 kusů košil bílých s krátkým rukávem, 1 220 kusů halenek modrých s dlouhým rukávem, 1 970 kusů halenek modrých s krátkým rukávem, 750 kusů halenek bílých s dlouhým rukávem a 750 kusů halenek bílých s krátkým rukávem v průběhu let 2019-2022 od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Odevy  >  Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Perinatologie V.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Gynekologicko – porodnickou kliniku ve Fakultní nemocnici v Motole v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
DPOV, a.s.
Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady Bdmtee   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky jsou úpravy vozidel řady Bdmtee. Zadavatel předpokládá revitalizaci kolejových vozidel, a to v rozsahu celkového max. požadovaného počtu 47 vozidel.Součástí předmětu plnění Veřejné zakázky je rovněž zpracování projektu konstrukčních úprav.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018 – ventilátory - opakovaná VZ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 ks nových plicních ventilátorů - blíže viz ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Obec Mutěnice
Dodavatel nové CAS pro JSDH obce Mutěnice   
Stručný popis: Jedná se o nákup Cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH obce Mutěnice dle konkrétní technické specifikace a vybavení, která je detailně popsána v relevantní příloze Zadávací dokumentace (ZD) – Technická specifikace (TP) pro CAS JSDH obce Mutěnice. Cisternová automobilová stříkačka (CAS) bude JSDH obce Mutěnice využívat k plnění svých úkolů a cílů.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Česká televize
Osvětlovací technika 2019   
Stručný popis: dodávka osvětlovací techniky a jejího příslušenství
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Ústecký kraj
SŠZaZ A. E. Komerse, Děčín-Libverda - celková rekonstrukce objektu auly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních prací je celková rekonstrukce stávajícího objektu auly, který je součástí areálu střední školy zahradnické a zemědělské. Součástí stavebních úprav je nové vnitřní schodiště (do 3.NP), sanace 1.NP (odstranění vlhkosti), výměna elektroinstalace, výměna topení, oprava fasády, výměna střešní krytiny a úprava hygienických zařízení v celé stavbě tak, aby splňovala vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fakultní nemocnice Ostrava
„Dodávka kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru pro FN Ostrava“   
Stručný popis: předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru pro FN Ostrava
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Teplárna České Budějovice, a.s.
Generální oprava II. tahu kotle K11   
Stručný popis: Dodávka a montáž konvekčního přehříváku včetně komor, zavěšení komor konvekčního přehříváku, ekonomizeru včetně komor (EKO, 3 stupně), ohříváku vzduchu (LUVO) včetně všech sovisejících činností blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie