Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 6355 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – CORE FACILITIES – PCR systém   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka PCR thermocykleru se třemi samostatnými bloky pro Laboratoř molekulární farmakologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „PCR system“). Jedná se o víceblokový PCR thermocykler pro přepis mRNA do cDNA a amplifikaci DNA, který je rozdělen do tří na sobě plně nezávislých bloků. Topné/chladící prvky kovových bloků jsou zcela izolovány od každé jiné a tím pomáhají předcházet tepelným interakcím. Přístroj musí umožňovat snadné programování prostřednictvím jednoduchého a intuitivního dotykového displeje. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v ZD.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje  >  Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR)
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/ITI – Dodávka základních chemikálií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Česká televize
Výměna HR informačního systému ČT   
Stručný popis: Předmětem je dodávka informačního systému pro podporu práce útvaru lidských zdrojů (ÚLZ) a podporu komunikace mezi zaměstnanci a ÚLZ.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Město Tišnov
Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28 října 1708   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně stávajícího objektu školy, konkrétně se jedná o 1. PP a 1.NP pavilonu 8. V rámci stavebních úprav dojde k bouracím pracím v interiéru objektu. Odstraněny budou některé nenosné příčky, povrchové krytiny a obklady. Bude odstraněno stávající gastro zařízení kuchyně. Stavební práce budou zahrnovat nové příčky a dozdívky, nové rozvody kanalizace, vody, elektřiny a plynu, zapravení vybouraných konstrukcí, doplnění obkladů a dlažeb, případně nové dělící příčky a výmalba. Součástí zakázky je také modernizace gastronomického provozu školní kuchyně. Stáří a technický stav stávající technologie a dispoziční řešení neodpovídá současným požadovaným hygienickým standardům a proto je součástí této zakázky kompletní výměna technologie - výdejní místo, mytí nádobí, varné technologie, plnění, mytí a sklad termoportů, zásobování a sklady, odpadové hospodářství.
Stavebné práce
Fakultní nemocnice Brno
Krevní deriváty a tkáňová lepidla   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky krevních derivátů a tkáňových lepidel.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Česká republika-Český telekomunikační úřad
Dodávka, implementace a podpora nástroje pro LOG Management   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a následná podpora a údržba nástroje Log Management s cílem pokrytí informačních systémů̊ a koncových prvků zadavatele (ČTÚ), a tím získání přehledu o činnostech, pomocí sběru, zpracování, archivace a analýzy logů / záznamů z těchto systémů. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Softvérové balíky a informačné systémy
Olomoucký kraj
Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Olomouckého kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zvýšení úrovně zabezpečení LAN sítě Olomouckého kraje a provozovaných služeb, a to na úroveň požadovanou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, a poskytování servisních služeb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Liberecký kraj
BOZP - Rekonstrukce silnice II/286 a vybudování okružních křižovatek   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění stavební akce A „Rekonstrukce silnice II/286 a vybudování okružních křižovatek“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována. Stavební akce A je součástí stavební akce s názvem „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“, která je z důvodu různého investorství rozdělena na 2 plnění.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávka kloubních náhrad   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou přímé dodávky náhrad kloubů prostřednictvím konsignačních skladů pro ortopedické oddělení do Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje po dobu 24 měsíců. Veřejná zakázka je rozdělena na 11 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v podrobných podmínkách zadávací dokumentace a jejich přílohách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Hlavní město Praha
Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP A MPHMP   
Stručný popis: Záměrem zadavatele je na základě tohoto zadávacího řízení uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářské potřeby (dále jen „zboží“). Sortiment zboží poptávaného zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení tvoří přílohu zadávací dokumentace. Zadavatel se uzavřením rámcové smlouvy nezavazuje k minimálnímu zboží od vybraného uchazeče."
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Poskytování služeb distribuce dokumentace se zvýšeným bezpečnostním zajištěním na rok 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování distribučních služeb, spočívajících v zaručeném, bezpečném a dokumentovaném rozvozu zásilek, které budou tvořeny neporušenými bezpečnostními schránkami s dokumentací listinného charakteru, a to ve vymezeném čase na určená místa, a dále předání těchto zásilek pověřeným osobám. Rozvoz zásilek bude realizován po částech, a to v období od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018 (bližší informace viz Smlouva). Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je mimo výše uvedeného rovněž vytvoření distribučního schématu, na jehož základě bude po schválení zadavatelem docházet k poskytování distribučních služeb dle předešlé věty.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Olomoucký kraj
"Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Šternberk"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve městě Šternberk.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Sociálne služby
Olomoucký kraj
"Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Šternberk"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé ve městě Šternberk
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Sociálne služby
Olomoucký kraj
"Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství ve městě Přerov"   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve městě Přerov.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Sociálne služby
Karlovarský kraj
Lékařská technologie – zdravotnické prostředky pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. – stavební úpravy porodnického oddělení “ a to v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie