Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 10077 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město České Budějovice
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ POZEMNÍCH STAVEB, DOPRAVNÍCH STAVEB, VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB, STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A MĚSTSKÉHO INŽERNÝRSTVÍ - DROBNÉ AKCE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS), případně autorský dozor, při realizaci drobných investičních akcí z oblasti pozemních staveb, dopravních staveb, vodohospodářských staveb, staveb občanské vybavenosti a městského inženýrství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými Výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona. Některé veřejné zakázky budou financovány z fondu Evropské unie. Přesná specifikace obsahu projektové dokumentace, včetně informace o financování z fondu Evropské unie, bude součástí jednotlivých výzev.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky spotřebního laboratorního materiálu ze skla a plastu určeného pro použití v laboratorních provozech zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek vDNS podle § 141 zákona. Součástí dodávky bude i doprava na místa určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dodávky diagnostického kitu pro scintigrafii somatostatinových receptorů s obsahem hynic-phe-tyr-octreotidum tfa pro značení radionuklidem 99mTc   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou průběžné dodávky diagnostického kitu pro zobrazovací metody s obsahem hynic-phe-tyr-octreotidum tfa (dále jen zboží), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová smlouva na TDI (2017)   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na výkon technického dozoru staveb pozemních komunikací včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH, a to se 6 uchazeči na dobu 4 let.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ostravská univerzita
Přístrojové vybavení laboratoří LF OU II. - Ostatní přístrojové vybavení molekulárně-genetické laboratoře   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ostatního přístrojového vybavení molekulárně-genetické laboratoře Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) „Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Dodávky ECMO setů pro peroperační použití pro dospělé pacienty   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky, jsou průběžné dodávky ECMO setů pro zajištění mimotělního oběhu a srdeční nebo ventilační podpory pro potřeby FN Motol, a to po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová smlouva na projektové práce (2017)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací do výše předpokládané hodnoty stavebních nákladů 1,8 mld. Kč bez DPH.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosení travních porostů oblast III K. Vary   
Stručný popis: Jedná se o kosení travních porostů (sečení trávy) v oblasti III K. Vary strojním, resp. ručním sečením. Řídí se z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, z. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platné znění, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, dále požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK - VEG) a TPO 20 vydané ŘSD ČR.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
JMK - zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy   
Stručný popis: Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje po dobu 4 let, která není zahrnuta v akci "Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1.5.2017 oblast 11 Jihomoravská". Běžnou údržbou se rozumí činnosti, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů (čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Česká televize
Televizní objektivy 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka televizních objektivů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Fotografické zariadenia
Jihomoravský kraj
Zajištění úklidových služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v části II. zadávací dokumentace - Obchodní podmínky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
NET4GAS, s.r.o.
Nákup emisních povolenek 2020-21   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup povolenek na emise skleníkových plynů EUA. Zadavatel si v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace – Smlouvou o nákupu a prodeji povolenek na emise skleníkových plynů vyhrazuje právo podat pro tento účel v každém měsíci M požadavek na zajištění nákupu množství povolenek potřebného pro pokrytí produkce emisí skleníkových plynů EUA na zařízeních Zadavatele, zejména kompresních stanicích Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav, v bezprostředně předcházejícím měsíci M-1. Očekávané roční množství povolenek nakupované Zadavatelem je 400 000 kusů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Správa státních hmotných rezerv
19-006 Opravy a revize železničních vagonů Správy   
Stručný popis: Předmětem VZ je provádění: a) zákonných revizí 65 ks železničních kotlových vozů (dále též „ŽKV“) typové řady „ZAS“, z toho 59 ŽKV s kapacitou 60 m3 a 6 ŽKV s kapacitou 40 m3, b) oprav závad ŽKV zjištěných při revizích, c) oprav závad vzniklých při běžném provozu ŽKV, d) poskytnutí služeb mobilním servisem.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s osmi účastníky na poskytování služeb v oboru projektových prací všech projektových stupňů na stavbách pozemních komunikací menšího rozsahu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii - dodávka zdrav. prostředků 008 CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003057 - částí 1 - 4   
Stručný popis: Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie