Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 6300 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit
Izokinetický dynamometr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka izokinetického dynamometru - diagnostický přístroj pro měření síly člověka při různých rychlostech pohybu. Polohovací křeslo/lavice a polohovací dynamometr umožňují měřit za pomoci adaptérů široké spektrum pohybů. Požadovanou součástí je také adaptér pro měření síly dolních končetin - leg press. Zařízení bude sloužit k výuce studentů oboru „Technologie ve sportu“ na CESA VUT v Brně. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy A zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Biskupství královéhradecké
Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína, v ul. Jana Koziny č.p. 1237   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přístavba a stavební úpravy objektu střední školy v ul. Jana Koziny 1237 a jeho propojení se stávajícím historickým objektem gymnázia Bohuslava Balbína na Orlickém Nábřeží čp 356, v Hradci Králové, dále domovní vedení UT, elektro, kanalizace, vodovodu, které budou umístěny na pozemcích v areálu investora
Stavebné práce
Ministerstvo obrany
Pozáruční servis serverové části PKI MO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je pozáruční servis serverové části PKI MO s cílem zajištění podpory životního cyklu technologií PKI MO, zajištění dostupnosti infrastruktury a dodržování ustanovení zákonů, vyhlášek a norem, souvisejících s bezpečností PKI MO.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína, Praha 14, č.akce 999431 II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o revitalizaci Jižního náměstí Nového Hloubětína. Zpevněné plochy náměstí budou dlážděny velkoformátovou dlažbou a náměstí bude doplněno o vodní prvek, pódium a mobiliář. Dojde k úpravě odvodnění. Voda bude odváděna do odvodňovacích žlabů a uličních vpustí. Dále bude provedena přeložka plynovodu, vodovodu a elektra. Náměstí bude doplněno o dětské hřiště, osvětlení a zeleň. Přeložku České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále jen „CETIN“), která je součástí stavby, zajišťuje pro zadavatele CETIN (nutno časově koordinovat).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Oblastní nemocnice Kladno
Dodávka jednorázových rukavic pro ONK“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky vyšetřovacích a operačních rukavic na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č.1 ZD. Uvedené množství je pouze orientační, stanovené na základě odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků, v souladu s dílčími objednávkami jednotlivých oddělení dle jejich aktuálních potřeb.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Polní experiment v řepařské výrobní oblasti   
Stručný popis: Předmětem zakázky je provádění činností na polním experimentu dle příkazů objednatele. Polní experiment spočívá v pěstování zemědělských plodin a meziplodin na zkušebních plochách. Užívací vztah k výzkumným plochám zajistí účastník na své náklady. Předmětem zakázky je i výkon jiných činností spočívajících ve vytváření předpokladů pro provedení experimentu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Poľnohospodárske služby  >  Služby súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Výstavba HS Holešovice, Argentinská 149, Praha 7   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bude zhotovení novostavby hasičské stanice v Holešovicích podle předaných podkladů, dokladů a dokumentace pro provádění stavby (DPS), zpracované společností TECHNICO Opava s.r.o., IČO: 25849204, částečně upravené společností Projection s.r.o., IČO: 28809459. Stavba hasičské stanice je navržena na pozemku, který se nachází v blízkosti rušné křižovatky ulic Argentinská a Plynární a zároveň sousedí s bytovou zástavbou. Stavba je navržena jako hasičská stanice typu C3 v souladu s ČSN 73 5710 – požární stanice a požární zbrojnice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
ČEZ Distribuce, a. s.
Dolní Benešov - výstavba TR 110/22 kV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby: Dolní Benešov - výstavba TR 110/22 kV.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Technické služby Malá Haná
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na území DSO Technické služby Malá Haná   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 9814 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 330 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3, 20 ks kontejnerů na bioodpad o objemu 20 m3, 2 ks štěpkovačů a 2 ks dvojitého evidenčního a vážního systému.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - VANDETANIB   
Stručný popis: Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva –VANDETANIB, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Poskytování certifikačních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování certifikačních služeb v soulad se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a s ním souvisejících platných zákonů, včetně „kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů“ jako standardní součást dodávky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Evolokumab, Alirocumab   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiva Evolokumab, Alirocumab, a to po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Fakultní nemocnice V Motole
FN Motol - OCRELIZUMAB   
Stručný popis: Předmětem plnení této veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou OCRELIZUMAB v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Dodávka výpočetní techniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky (dále jen „VT“) včetně servisních služeb pro: 1. SPRÁVU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizaci, Statutární město Plzeň, jeho správní a samosprávné úřady, jím zřízené příspěvkové organizace, nadace či sdružení a další subjekty podřízené Statutárnímu městu Plzeň v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. 2. VODÁRNU PLZEŇ a.s. v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Plzeň
Systém pro operační řešení stresové inkontinence a prolapsu pánevních orgánů 2018   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky operačních systémů na řešení stresové inkontinence a prolapsu pánevních orgánů dle následující specifikace kategorií: Kategorie Předpokládaný roční počet kusů 1. Operační systém I 70 2. Operační systém II 50 3. Operační systém III 50 4. Operační systém IV 30 5. Operační systém V 20
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie