Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 6959 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technopark Kralupy III – Skenovací elektronový mikroskop   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronového mikroskopu pro provádění analýz chemického složení a zobrazování v režimu sekundárních a zpětně odražených elektronů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Fakultní nemocnice v Motole
POSAKONAZOL II   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Olomoucký kraj
„Azylové domy v Olomouckém kraji I.“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služeb azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a pro muže a ženy dle § 57 v souladu s dalšími ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 1)Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 2) Služba obsahuje tyto základní činnosti: a)poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy, b)poskytnutí ubytování, c)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Městská část Praha 9
Základní škola u Elektry - projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro účely novostavby základní školy s trojtřídkou mateřské školy U Elektry Praha 9 ( IN 340 mil. Kč bez DPH), a dále zajištění inženýrské a dozorové činnosti a poskytnutí souvisejících služeb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Dodávka chladících zařízení pro gastroprovozy II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu chladících zařízení pro gastroprovozy, dle technické specifikace zařízení v Příloze Smlouvy č. 1.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Meropenem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Meropenem o síle 1 G a 500 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků byla uvedena ve Výzvě k podání nabídek a ZD a v příloze číslo 1 Kupní smlouvy – Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Česká republika-Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Originální tonery, náplně a pásky do tiskáren a kopírovacích strojů + související části   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou průběžné dodávky originálních tonerů, náplní a pásek + souvisejících částí do tiskáren a kopírovacích strojů v záruční době typově specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Vzorový koš originálních tonerům náplní a pásek + souvisejících částí do tiskáren a kopírovacích strojů (dále jen "příloha č. 1 ZD"), případně i dodávky výrobklů, které nejsou v příloze č. 1 ZD specifikovány, a to dle aktuálních ceníků zboží vybraného dodavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Ředitelství silnic a dálnic ČR, statutární město Plzeň
I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík   
Stručný popis: Výstavba čtyřpruhé silnice I/27 v úseku mezi Plzní a Třemošnou propojí čtyřpruhovou městskou komunikaci v Plzni s nově vybudovaným obchvatem města Třemošná. Silnice bude kategorie S20,75/80. Trasa silnice začíná v blízkosti Třemošenského rybníka na severním okraji Plzně, pokračuje pravým obloukem, dlouhou přímou a dvěma protisměrnými oblouky navazuje na začátek obchvatu Třemošné. Většina trasy leží v extravilánu v mírně zvlněném terénu. V rámci stavby budou vybudovány dva mostní objekty a to: - jednopolový most na hlavní tras přes biokoridor a lesní cestu - lávka, která převádí pěší a cyklisty přes hlavní trasu a železniční trať.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Opravy asfaltových vozovek v letech 2017-2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací - oprav pozemních komunikací v Plzni. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku z hlediska místa plnění na tyto části: Úsek 1 - území MO 1, MO 5 Křimice, MO 6 Litice, MO 7 Radčice a MO 9 Malesice Úsek 2 - území MO 2 a MO 8 Černice Úsek 3 - území MO 3 a MO 10 Lhota Úsek 4 - území MO 4. Účastníci zadávacího řízení byli oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky či na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Účelem zadávacího řízení je uzavření jedné nebo více rámcových dohod (dle toho, zda bude pro každou část vybrán jiný dodavatel, či některý z dodavatelů bude vybrán pro plnění více než jedné části) vždy s jedním dodavatelem pro konkrétní rámcovou dohodu za účelem provádění stavebních prací. Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na finančních prostředcích ze strany zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Vězeňská služba České republiky
„GŘ OL – Eskortní pancéřové vozidlo - 2017   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávky 1 kusu speciálního pancéřového vozidla.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální
Dodávka kancelářských potřeb 2016   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb (dále jen „zboží“) pro resortní organizace ČÚZK na období 3 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
ČEPRO, a.s.
Čištění vodohospodářských děl a zařízení 2019-2022   
Stručný popis: Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem která bude upravovat podmínky pro jednotlivé dílčí zakázky na služby,jejichž předmětem je čištění vodohospodářských děl a zařízení na skladech zadavatele.Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány na základě a v souladu s postupem uvedeným v rámcové dohodě
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...
NEWTECH s.r.o.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Teleskopické kryty   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka teleskopických krytů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Časti a príslušenstvo obrábacích strojov
Mendelova univerzita v Brně
Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť a IT příslušenství   
Stručný popis: Zadavatel zavedl dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť a IT příslušenství v kategoriích: 1) Stolní počítače a IT příslušenství 2) Monitory a příslušenství 3) Síťové prvky, úložiště a příslušenství
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnostní kategorie Bell 412   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je nákup náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky Bell 412.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Lietadlá a kozmické lode  >  Časti lietadiel, vesmírnych lodí a vrtuľníkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie