Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 10076 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Němčice nad Hanou
„V 00385 – Obnova porostu v LBK29 v k.ú. Němčice nad Hanou“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Obnova porostu v LBK29 v k.ú. Němčice nad Hanou registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008887 kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Obnova porostu v LBK29 v k.ú. Němčice nad Hanou“ vypracované projektantem společností Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČO: 02017342, odpovědný architekt Ing. Yvona Lacinová autorizovaný architekt ČKA 01 292 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Němčice nad Hanou
„V 00384 – Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou“   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou registrační číslo – CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008886, kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Němčice nad Hanou“ vypracované projektantem společností Atregia s.r.o., se sídlem Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina, IČO: 02017342, odpovědný architekt Ing. Yvona Lacinová autorizovaný architekt ČKA 01 292 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Želešice
„V 00383C – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice – dodávka IT a konektivity“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o provedení dodávek IT a prvků konektivity dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obec Želešice
„V 00383B – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice – dodávka nábytku“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o dodávku nábytku dle položkového rozpočtu, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel umožňuje toleranci u rozměrů uvedených v soupisu dodávek u každého rozměru v rozmezí +-5%. Veškeré vybavení musí odpovídat pořizovanému účelu použití ve školském zařízení a musí být v souladu se všemi požadovanými normami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Želešice
„V 00383A – přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice – dodávka pomůcek“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Přístavba a rekonstrukce prostor ZŠ Želešice, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003177, konkrétně se jedná o dodávku výukových pomůcek pro základní školy dle položkového rozpočtu, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Mikulov
„V 00381 – Oprava místní komunikace Koněvova, Česká – úsek ul. Česká“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Oprava místní komunikace Koněvova, Česká – úsek ul. Česká“. Projekt je spolufinancován z prostředků MMR v rámci programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“, podprogram „117d822 podpora obcí s 3001-10000 obyvateli“, dotační titul „podpora obnovy místních komunikací“. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Stavebné práce
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
„V 00346 – stavby sítě cyklistických stezek na Šlapanicku“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka“ registrační číslo CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008642. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka“ vypracované projektantem HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 45797170, vedoucí projektant Ing. Adolf Jebavý
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Bílovice nad Svitavou
„V 00342 – sociální bydlení – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008080. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Sociální byty obce Bílovice nad Svitavou“ vypracované projektantem ČTYŘSTĚN ARCHITEKTI v.o.s., se sídlem Rázusova 377/70, 614 00 Brno, IČO: 07430825, zodpovědný projektant Ing. arch. Radim Horák, ČKA:3837, Obor A.1 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Stavebné práce
FORMCAD s.r.o.
„V 00325 – dodávka fotovoltaické elektrárny“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 76 kWp pro společnost FORMCAD s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011650. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem (rozměry jednotlivých panelů mohou být i odlišné, to vše ale za předpokladu, že elektrárnu bude jako celek možné do stanoveného prostoru instalovat).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Město Moravský Krumlov
„V 00254C – Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov – dodávka konektivity – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Stavební úpravy a nadstavba ZŠ Klášterní, Moravský Krumlov, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003676, konkrétně se jedná o provedení dodávek prvků konektivity dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
„V 00243 – zpracování projektové dokumentace cyklostezek – nové vyhlášení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby – zpracování projektové dokumentace a související činnosti v rámci projektu „Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku“ v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
OBEC HUKVALDY
„ÚPRAVY ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ A MŠ LEOŠE JANÁČKA HUKVALDY“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba venkovního víceúčelového hřiště v areálu ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy. Jedná se především o výstavbu víceúčelového hřiště, atletické dráhy, doskočiště s rozběhem a zpevněných ploch pro přístup. Více v podrobnostech projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formě příloh.
Stavebné práce
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
„Úprava ulice Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající komunikace s asfaltovým krytem včetně stavební úpravy sjezdů, stavební úpravu chodníků a umístění odlučovačů ropných látek. Úprava ulice Svatopluka Čecha je navržena dle původní projektové dokumentace pro stavební povolení. Projektová dokumentace řešila komplexní úpravu celého prostoru ulice, včetně zatrubnění stávající vodoteče, výstavby chodníků a veřejného osvětlení. Převážná část těchto úprav je již zrealizována a pro celé dokončení je nutné ještě realizovat stavební úpravy stávající komunikace s asfaltovým krytem. S ohledem na to, že výstavba byla z finančních důvodů na několik let přerušena je navržena i částečná oprava již realizované výstavby dle původní projektové dokumentace. Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.
Stavebné práce
TJ Nebory, z.s.
„Úprava sportovního areálu a rekonstrukce šaten, II. etapa“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova šaten. Jedná se o nepodsklepenou přízemní stavbu zastřešenou sedlovou střechou. Stavba po rekonstrukci nebude převyšovat okolní zástavbu a její vzhled bude vycházet z funkčních požadavků na způsob využíti tohoto objektu.
Stavebné práce
Město Žatec
„Úprava povrchů stávajících stání v MPR Žatec - ulice Poděbradova a Dlouhá“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě stávajících povrchů parkovacího stání a zpevněných ploch na dvou lokalitách v městské památkové rezervaci v Žatci. Obě místa jsou umístěna v centru města Žatec, v městské památkové rezervaci (MPR), v její okrajové časti, jsou od sebe vzdálena cca 150m, obě leží u ulice Dlouhé na jejich kříženích s ulici Poděbradovou a ulici beze jména, vedoucí kolem restaurace Kapitán k chmelničce.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie