Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 80 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Komplexní pozemková úprava Rožmitál a Benešov   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rožmitál a Benešov u Broumova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Pro každé z obou k.ú. bude probíhat samostatné, oddělené řízení. Vzhledem k funkční i prostorové návaznosti obou území je účelné zadat dílo jako jeden celek.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bzová   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bzová, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Statutární město Ostrava
Blok Nové Lauby (DSP+DPS+IČ+AD)   
Stručný popis: Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení včetně výkonu inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu „BLOK NOVÉ LAUBY“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění činnosti autorského dozoru. Součástí předmětu plnění je také zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a „Informačního modelu budovy“ (Building Information Modeling) v úrovni grafické podrobnosti LOD 300 a LOD 350.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rynoltice a části katastrálního území Polesí u Rynoltic. Pozemkový úřad předpokládá návrh vodohospodářských opatření v následujícím rozsahu: Rekonstrukce vodní nádrže umístěné na pozemku p.č. 1249/2 v k.ú. Rynoltice, kde se předpokládá rekonstrukce objektů nádrže – vypouštěcí zařízení, hráze a případného umístění bezpečnostního přelivu. Dále je zde požadavek obce na umístění vodní plochy na pozemku p.č. 1202/2 v k.ú. Polesí u Rynoltic. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Rynoltice, mimo zastavěné území obce a přilehlá část katastrálního území Polesí u Rynoltic. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území 569 ha, počet řešených parcel před zahájením je 655 a počet vlastníků je 90.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Skalice, Vodranty a Drobovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Velká Skalice, Vodranty a Drobovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Středočeský kraj
Projektová dokumentace - cyklostezka Greenway Jizera, úsek Zeleneč - Benátky nad Jizerou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Projektové práce vč. AD
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Komplexní pozemkové úpravy Černěves a Račí   
Stručný popis: Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Černětice a Račí u Nišovic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území Černětice a Račí u Nišovic, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná celková výměra řešeného území je v obou katastrálních území (dále jen „k. ú.“) 669 ha. KoPÚ budou vedena jako dvě samostatná řízení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území Charvatce u Martiněvsi včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Výměra řešeného území katastrálního území Charvatce u Martiněvsi činí 319 ha.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bousín a k.ú. Repechy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bousín a návrhu komplexních pozemkových v katastrálním území Repechy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ v k.ú. Tučapy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Tučapy včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí a bude vyhotoven jako nezbytný podklad pro územní plánování. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Střední průmyslová škola Zlín
SPŠ Zlín - rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - zpracování projektové dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na služby je realizace projektových činností, která bude členěna do čtyř etap: Etapa č. I Rekonstrukce auly a posilovny Etapa č. II Rekonstrukce tělocvičny a příslušenství Etapa č. III Neveřejné parkoviště k tělocvičně Etapa č. IV Rekonstrukce přístavby šaten
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mýto u Hořic na Šumavě, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lbosín, Struhařov u Benešova a Chmelná u Vlašimi   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Lbosín, Struhařov u Benešova a Chmelná u Vlašimi, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“) a návrhu vodohospodářského díla (rybník) v k. ú. Struhařov. Výsledky pozemkové úpravy budou sloužit k usnadnění racionálního hospodaření na zemědělských pozemcích a v lesích, zvýšení ekologické stability v oblasti, obnově katastrálního operátu a ke krajinotvorné činnosti.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká republika-Státní pozemkový úřad
KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jedlová u Poličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
ČR - SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov na Šumavě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ostrov na Šumavě, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie