Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 279 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Liberecký kraj
TDI – M – Liberecko 2019 a Kacanovy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění stavebních akcí: „Most ev.č. 2901 - 1 - most přes potok ve Frýdlantu – Větrově“, „Silnice II/278 Český Dub, sanace opěrné zdi“, „Most ev. č. 27814-4, most přes strouhu na Záskalí“, „Silnice III/27926 Kacanovy (pod hřbitovem), rekonstrukce propustku“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že budou stavby realizovány.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na zateplení obálky budovy, výměny výplní otvorů čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na zateplení obálky budovy, výměny výplní otvorů čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího provozu v čp. 268 DLL VESNA na centrální kuchyň lázní
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Areál Jeneč - projektová dokumentace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Areál Jeneč“. Akce řeší projektovou přípravu celkem 4 objektů v areálu IATCC, Jeneč: • Pavilon IATCC • CANI – Czech Air Navigation Institute • CATC – Czech Aviation Trainning Centre • Remote Tower Cílem akce je navrhnout nové budovy, čímž budou zajištěny potřebné prostory pro výcvikové aktivity ŘLP ČR, s.p. a vytvořeny prostory pro rozšíření administrativních prostorů IATCC. Detailnější informace k předmětu plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Smlouva o dílo č. 223/2018/IS/180 (dále jako „SoD) včetně příloh.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC a HS - opakované vyhlášení   
Stručný popis: Provádění pravidelného servisu, oprav a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému (a to vč. kontrol těsnosti), systému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra Třinec, Ostrava - Jih, Ostrava - Přívoz, Slezská Ostrava, Bílovec, Nošovice, Opava a na hasičské stanici Hlučín.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Labe, státní podnik
Třebovka, Třebovice-Č. Třebová, úprava toku – výkon činnosti technického dozoru stavebníka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výkon občasného technického dozoru stavebníka na stavbě „Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Vypracování projektové dokumentace pro připojení náhradních elektrických ohřívačů TUV v době plánované odstávky parovodů pro budovy Státních léčebných lázní Janské Lázně, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování projektové dokumentace pro připojení náhradních elektrických ohřívačů TUV v době plánované odstávky parovodů pro budovy Státních léčebných lázní Janské Lázně, s.p.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo obrany - Česká republika
„Lipník nad Bečvou – garáže pro KOV – rekonstrukce – PD“   
Stručný popis: Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění kladných stanovisek a souhlasů dotčených orgánů státní správy, institucí a dalších účastníků výstavby, včetně stanovisek dotčených vojenských složek za účelem schválení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení, zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“), zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) a výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“). Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno v čl. 2 návrhu smlouvy, jejíž součástí je příloha č. 1 „Specifikace rozsahu díla – stavby“. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení „VYHRAZENÉ“.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Povodí Labe, státní podnik
Instalace automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů na vybraných VD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování projektových dokumentací pro instalace (resp. doplnění) automatického monitoringu TBD, kamerových a zabezpečovacích systémů vč. datových komunikačních tras pro 8 přehrad.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Vypracování projektové dokumentace na úpravu zařízení vč. M+R výměníkových stanic a na rozšíření datové sítě SLL do jednotlivých výměníků v souvislosti s přechodem na horkovodní síť v Janských Lázních   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vypracování projektové dokumentace na úpravu zařízení vč. M+R výměníkových stanic a na rozšíření datové sítě SLL do jednotlivých výměníků v souvislosti s přechodem na horkovodní síť v Janských Lázních
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
HS-3 - Holešovice - úprava projektové dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Úprava projektové dokumentace k plánované výstavbě hasičské stanice v Holešovicích.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Slezské zemské muzeum
SZM - Revitalizace Arboreta Nový Dvůr II. etapa - stavební úpravy zámečku - projektová dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace zámečku v Arboretu Nový Dvůr, poradenství ve věci projektové dokumentace (např. při výběru dodavatele na stavební práce, úpravy projektové dokumentace, úpravy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, apod.) a následné provádění následného autorského dozoru. Předpokládaná hodnota stavebních prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, je 21.560.000,- Kč bez DPH. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Hlavní město Praha
Zajištění výkonu TDI na akci: Revitalizace objektu Franze Kafky č.p. 24, Praha 1   
Stručný popis: Zajištění výkonu TDI na akci: Revitalizace objektu Franze Kafky č.p. 24, Praha 1
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Obec Říčany
Komunitní centrum Říčanský mlýn   
Oznámení soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
ČESKÝ ROZHLAS
ČRo Olomouc - dokumentace pro provedení stavby a stavební povolení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a poskytnutí autorského dozoru pro stavbu „ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19“, která zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby, výběr zhotovitele stavby, vlastní realizaci stavby, zajištění stavebního povolení stavby a kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a poskytnutí autorského dozoru.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie